درباره پرورش گوساله های شیری

درباره پرورش گوساله های شیری
درباره پرورش گوساله های شیری
 •  
  • برای قطع شیر گوساله ها ۴۳%از تولید کنندگان به عامل سن٬ ۲۷%به مقدار مصرف کنسانتره و حدود ۲۷% نیز به وزن توجه میکنند .
  • بیش لز ۶۰%گاوداران گوساله ها را حد اقل در سن ۸ هفتگی از شیر میگیرند .  

  جدول:مراحل نمو و توسعه دستگاه گوارش گوساله ها

   

   

  مرحله

  مدت زمان

  خوراک مورد نیاز

  فاز پیش نشخوار

  شیر دان مهمترین جزءدستگاه گوارش دراین مرحله است

  از تولد تا۲ الی ۳ هفتگی

  در صورتیکه از خوراک خشک (استارتر )استفاده نشود این مرحله بطول می انجامد .

  شیر یا جایگزین شیر مرغوب به همراه استارتر و آب

   

  فاز انتقالی

  از زمان که گوساله شروع به خوردن استارتر میکند تخمیر شکمبه ای آغاز میشود.تولید اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر قندها عامل رشد و نمو شکمبه می باشند .

  از تولد تا ۲الی ۳ هفتگی تا قطع شیر

  زمان این مرحله در صورت تغذیه شیر به مدت طولانی تری افزایش پیدا میکند.

  شیر یا جایگزین شیر مناسب به همراه استارتر و آب

  میزان مصرف استارتر گوساله به سلامت دام٬نرخ رشد٬در دسترس بودن آب تمیز و برنامه تغذیه ای واحد بستگی دارد .

  فاز نشخوار

  خوراک خشک تنها منبع غذایی در این مرحله است . شکمبه مهمترین جزء دستگاه گوارش می باشد و میکرو ارگانیسم های آن مسئول تجزیه مواد غذایی و تولید پروتئین وVFA هستند.

   

   

   

  از زمان قطع شیر به بعد

   

  پس از قطع شیر ٬شکمبه قسمت اعظم انرژی و پروتئین مورد نیاز گوساله را تامین می نماید ٬ برخی از مواد مغذی نیز از روده کوچک جذب می شوند.

   

   

  •  
   • تولید اسیدهای پر چرب فرار (VFA) عامل رشد و نمو سریع بافت های شکمبه گوساله ها می باشند٬ اسیدهای چربی که عمدتاً باعث بهبود این فعالیت های متابولیکی می شوند بوتیرات و پروپیونات هستند .
   • استفاده از علوفه خشک در تغذیه گوساله های شیر خوار به بهینه شدن  نمو شکمبه کمک می کنند و ترجیحاً باید از هفته هشتم پس از تولد این کار را شروع کرد .
   • هرگز قبل از سن ۴ هفتگی گوساله ها را از شیر نگیرید ٬زیرا دستگاه گوارش به اندازه کافی رشد نیافته تا مقدار کافی خوراک خشک هضم و جذب نماید .
   • گوساله هایی که از بدو تولد آب آزاد در اختیا ر دارند افزایش وزن روزانه بیشتری داشته ٬استارتر بیشتری مصرف کرده و کمتر دچاراسهال میشود .  

    

   مآخذ: مجله برآیند ش۵

    

     BAMN PUBLICATIONS.۱۹۹۷