دسترسی سریع

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز چهار شنبه مورخه ۶ مهر ماه ۱۴۰۱

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز

چهار شنبه مورخه 6 مهر ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 150000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 1240 - 1250 یال

پلاس 1190 - 1200 ریال

کاب 1170 - 1180 ریال

آرین 790 - 800 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 150000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 3850 - 4100 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 400000 ریال 

کارمزد و حق العمل

5000 - 5100 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 598000 ریال

کارمزد و حق العمل

 6600 - 7050 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس بندر نوشهر 1130 ریال

روس بندر امیرآباد 1130 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

قزاق بندر امیر آباد 1060 ریال

جو داخلی :

اردبیل 1080 ریال

زنجان 0000 ریال

سمنان 0000 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1620 ریال

کلهر کرمانشاه 0000 ریال

کلهر بندر امام 0000 ریال

نابدانه سمنان 0000 ریال

دانه سویا :

بندر امام 230000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

اکسدانه 117000 ریال

کلهر 116000 ریال

یگانه 115000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی قم 00000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 00000 ریال

تخم پنبه :

نیشابور 00000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 870000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 570000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

کولین : 

چین تهران 500000 ریال

ترئونین :

چین تهران 590000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 0000 ریال

تهران 6000 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

مازندران 25000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله بنادر 425000 ریال

خام سویا تهران 475000 ریال

خام سویا گالن تهران 505000 ریال

تصفیه سویا اراک 490000 ریال

حلب تهران 8600000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 000000 ریال

ترکیبی گیلان 170000 ریال

جنوب 320000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  29000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 36000 ریال

دی کلسیم فسفات:

کاشان 0000 ریال

سمنان 230000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 2000 - 2600 ریال

نمک معدنی :

قم فله 100

قم کیسه 110

زئولیت :

قم 115

تهران 115

پرمنگنات :

چین تهران 1800000 ریال

ایرانی تهران 1100000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 00000

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400

 

جوجه یکروزه گوشتی کاب

جوجه یکروزه گوشتی کاب

جوجه یکروزه گوشتی کاب

۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۰ سبز دشت
جوجه یکروزه گوشتی کاب

جوجه یکروزه گوشتی کاب

۱۶ اسفند ۱۴۰۰ | ۱۶:۱۷ سبز دشت

جوجه یکروزه گوشتی هوبارد

جوجه یکروزه گوشتی هوبارد

محصولات

ترئونین
ریز مغذی ها
کولین
ریز مغذی ها
متیونین
ریز مغذی ها
لیزین
ریز مغذی ها