دسترسی سریع

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز دوشنبه مورخه ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز دوشنبه مورخه 20 آذر ماه 1402

>> ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد <<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 000000 الی 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 0000 - 0000 ریال

راس وارداتی 0000 - 0000 ریال

پلاس 0000 - 0000 ریال

کاب 0000 - 0000 ریال

راس تولکی 0000 - 0000 ریال

پلاس تولکی 0000 - 0000 ریال 

کاب تولکی 0000 - 0000 ریال

آرین 0000 - 0000 ریال

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 000000 الی 000000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 473000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 4850 - 5450 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 520000 ریال 

کارمزد و حق العمل

6800 - 7000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 730000 ریال

کارمزد و حق العمل

 7300 - 9500 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 1150 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 107500 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1150 ریال 

روس بندر امیرآباد 1130 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 103000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس بندر امیرآباد 970 ریال

جو داخلی :

اراک 0000 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 3660 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

یگانه خزر 220000 ریال

بهپاک بهشهر 270000 ریال

طلا سفید 220000 ریال

کنگاور 220000 ریال

قزاق بندر امام 223000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

قزاق بندر امام 106000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی نیشابور 00000 ریال

تخم پنبه :

داراب 000000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1585000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 870000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 505000 ریال

ترئونین :

چین تهران 1370000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 7000 ریال

تهران 7050 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

گیلان 7000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله نیشابور  350000 ریال

خام سویا گالن مازندران  390000 ریال

خام آفتاب امیرآباد 335000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

تهران گرانول 400000 ریال

 تهران پودر 360000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 4000  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 1430000 ریال

ایرانی تهران 0000000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 1780000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400

 

جوجه یکروزه گوشتی کاب

جوجه یکروزه گوشتی کاب

جوجه یکروزه گوشتی کاب

۲۳ فروردین ۱۴۰۱ | ۱۹:۳۰ سبز دشت آگهی

جوجه یکروزه گوشتی هوبارد

جوجه یکروزه گوشتی هوبارد

محصولات

ترئونین
ریز مغذی ها
کولین
ریز مغذی ها
متیونین
ریز مغذی ها
لیزین
ریز مغذی ها