طرح توجیحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشیرى با پنجاه راس

طرح توجیحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشیرى با پنجاه راس

طرح توجیحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشیرى با پنجاه راس

خلاصه طرح

موضوع طرح : پرورش گاو شیرى

ظرفیت :پنجاه راس

محل اجراى طرح : قابل اجرا در کلیه مناطق کشور

سرمایه گذارى کل : ۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال

سهم آورده ى متقاضى : ۷۴/۱۲۵ میلیون ریال

سهم تسهیلات : ۱۰۸۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه : ۲۷ ماه

میزان اشتغال زایى :۱۴ نفر

کلیه محاسبات بر اساس قیمت هاى سال ۱۳۸۲ می باشد

مقدمه :

جمعیت جهان که در آغاز قرن بیستم حدود دو میلیارد نفر تخمین  زده میشد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینى میشود که تا سال ۲۰۲۰ این رقم از مرز هشت میلیارد نفر نیز عبور کند ، یعنى در طول فقط دو دهه ، جمعیتى بالغ بر کل جمعیت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نیاز روز افزون جمعیت رو به رشد به مواد غذایى ، رشدى جهشى را در صنایع غذایى تمام ملل ایجاب مینماید . شیر یکى از مهمترین مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . این ماده غذایى با دارا بودن مقدار زیادى پروتئین ،ویتامین ، کلسیم و سایر مواد معدنى و نیز حدود ۷۵۰ کیلو کالرى انرژى در هر لیتر میتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذایى افراد جامعه داشته باشد .

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش یافته و بخشى از نیاز غذایى وى را تامین نماید . یکى از اساسى ترین و مهم ترین مواد غذایى هر جامعه را لبنیات تشکیل میدهد . و پایه تولیدات لبنى شیر است . شیر حاوى ترکیبات غذایى بسیار غنى از جمله کلسیم ، چربی بدون کلسترول ، ویتامین ها على الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینى مى باشد . بطوریکه به تنهایى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذایى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند ، در عین حال با تلقیح گاوهاى شیرى اقدام به تولید گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اینکه تلیسه هاى بوجود آمده جایگزین دامهاى پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و کنسانتره مورد نیاز نیز از محل کاشت علوفه در اراضى طرح استحصال میگردد . اجراى این طرح علاوه بر اینکه داراى توجیه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمینه اشتغال نیروهاى ماهر و نیمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اینکه این طرح داراى این قابلیت  می باشد که در قالب تعاونى هاى بانوان نیز به مرحله اجرا درآید .

 

توجیه اقتصادى طرح :

الف )سرمایه گذارى ثابت :

الف -۱) زمین

زمین مورد نیاز طرح بالغ بر بیست و پنج هکتار مى باشد که از این مقدار چهار هزار متر مربع به احداث گاودارى و مابقى به کشت علوفه اختصاص مى یابد . باتوجه به اینکه زمین مورد نیاز از محل اراضى ملى و منابع طبیعى تامین خواهد شد ، ارزش آن در محاسبات سرمایه گذارى ثابت منظور نگردیده است.

الف-۲ )محوطه سازى

 

ردیف

شرح

مقدار

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه کل (میلیون ریال)

جمع

۴۹

الف-۳ )ساختمانها

 

ردیف

شرح

زیربنا(مترمربع)

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه کل(میلیون ریال)

جمع

۵/۱۳۵

الف-۴)ماشین آلات

 

ردیف

شرح

تعداد

هرینه واحد(هزارریال)

هزینه کل(میلیون ریال)

جمع

۵/۳۲۵

 

 

 

 

 

 

 

الف-۵)تاسیسات:

 

ردیف

شرح

تعداد

هزینه واحد(هزارریال)

هزینه کل(میلیون ریال)

جمع

۴۸

 

الف-۶)وسایل نقلیه:                          

 

ردیف

شرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه کل(میلیون ریال)

۱

وانت نیسان با تانک استیل

۱

۸۵

۸۵

جمع

۸۵

الف-۷)تاسیسات ادارى:

 

ردیف

شرح

هزینه کل(میلیون ریال)

۱

تلفن

میزوصندلى ادارى

وسایل آشپزخانه

وسایل ادارى کارکنان

۳

۱

۱

۲

جمع

۷

 

الف-۸)هزینه هاى قبل از بهره بردارى:

 

ردیف

شرح

هزینه کل(میلیون ریال)

۱

۲

هزینه تهیه طرح ،مشاوره،اخذ مجوزهاو ثبت تسهیلات

آموزش

۵/۲

۵/۱

جمع

۴

 

الف-۹)خرید دام:

 

شرح

تعداد

هزینه واحد

هزینه کل(میلیون ریال)

تلیسه

۵۰ راس

۱۰

۵۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کل سرمایه گذارى ثابت:

 

شرح

هزینه(میلیون ریال)

محوطه سازى و ساختمانها

ماشین آلات

وسایل نقلیه

تاسیسات

تاسیسات ادارى

خرید دام

هزینه هاى قبل از بهره بردارى

۶/۱۷۹

۵/۲۳۸

۸۵

۴۸

۷

۵۰۰

۴

 

جمع

۱/۱۱۰۷

پیش بینى نشده(معدل۵%اقلام فوق)

۴/۵۵

جمع کل

۵/۱۱۶۲

 

ب-هزینه هاى جارى:

ب-۱)مواد اولیه و نهاده هاى تولید :

 

ردیف

شرح

مصرف سالانه

هزینه واحد

 (هزینه ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

·          سایر علوفه مورد نیاز دامها از محل کشت علوفه استحصال میگردد .

ب-۲)حقوق دستمزد:               ارقام بر حسب میلیون ریال

 

ردیف

شرح

تعداد- نفر

حقوق ماهانه

حقوق کل

۱

۲

۳

۴

۵

۶

۷

۸

مدیر طرح

حسابدار

راننده

نگهبان و موتورچى

کارگر شیردوش

کارگر مزرعه

کارگرساده

دامپزشک

۱

۱-پاره وقت

۲

۱

۱

۴

۳

۱-پاره وقت

۱/۱

۴/۰

۸/۰

۸/۰

۹/۰

۸۵/۰

۸/۰

۵/۰

۴/۱۵

۶/۵

۴/۲۲

۲/۱۱

۶/۱۲

۶/۴۷

۶/۳۳

۷

۳۳%سهم حق بیمه کارفرما

۱/۲۸

جمع کل

۱۴

-

۵/۱۸۳

 

 

 

قسمت پایانى

خلاصه طرح:

موضوع طرح : پرورش گاو شیرى

ظرفیت:پنجاه راس

محل اجراى طرح: قابل احرا در کلیه مناطق کشور

سرمایه گذارى کل:۷۴/۱۲۰۵ میلیون ریال

سهم آورده متقاضى:۷۴/۱۲۵میلیون ریال

سهم تسهیلات: ۱۰۸۰ میلیون ریال

دوره بازگشت سرمایه: ۲۷ ماه

میزان اشتغال زایى:۱۴نفر

کلیه محاسبات بر اساس قیمت هاى سال ۱۳۸۲ مى باشد .

مقدمه:

جمعیت جهان که در آغاز قرن بیستم حدود دو میلیارد نفر تخمین زده میشد به بیش از شش میلیارد نفر در آغاز سده جدید افزایش یافته و پیش بینى میشود که تا سال ۲۰۲۰ این رقم از مرز هشت میلیارد نفر نیز عبور کند ، یعنى در طول فقط دو دهه ، جمعیتى بالغ بر کل جمعیت جهان به جمع نفوس جهان افزوده خواهد شد .

نیاز روز افزون جمعیت رو به رشد به مواد غذایى ، رشدى جهشى را در صنایع غذایى تمام ملل ایجاب مینماید . شیر یکى از مهمترین مواد خوراکى مورد استفاده بشر است . این ماده غذایى با دارا بودن مقدار زیادى پروتئین ،ویتامین ، کلسیم و سایر مواد معدنى و نیز حدود ۷۵۰ کیلو کالرى انرژى در هر لیتر میتواند سهم عمده اى در سلامت و سبد غذایى افراد جامعه داشته باشد .

نیاز انسان به پروتئین موجب شده که دامهاى اهلى توسط بشر نگهدارى و پرورش یافته و بخشى از نیاز غذایى وى را تامین نماید . یکى از اساسى ترین و مهم ترین مواد غذایى هر جامعه را لبنیات تشکیل میدهد . و پایه تولیدات لبنى شیر است . شیر حاوى ترکیبات غذایى بسیار غنى از جمله کلسیم ، چربس بدون کلسترول ، ویتامین ها على الخصوص ویتامین D و مواد پروتئینى مى باشد . بطوریکه به تنهایى مى تواند غذاى کاملى براى انسان محسوب مى گردد ، غذایى که مصرف آن براى همه گروهاى سنى و جنسى لازم و ضرورى است .

ارائه دهندگان این طرح در نظر دارند به فعالیت در زمینه تولید شیر پرداخته و شیر مورد نیاز در سطح منطقه را تامین نمایند ، در عین حال با تلقیح گاوهاى شیرى اقدام به تولید گوساله نموده و گوساله هاى نر حاصل را به فروش برسانند . ضمن اینکه تلیسه هاى بوجود آمده جایگزین دامهاى پیر شده و مازاد تلیسه ها نیز به فروش خواهند رسید. همچنین علوفه و کنسانتره مورد نیاز نیز از محل کاشت علوفه در ارضى طرح استحصال میگردد . اجراى این طرح علاوه بر اینکه داراى توجیه اقتصادى مناسبى مى باشد ، زمینه اشتغال نیروهاى ماهر و نیمه ماهر را فراهم مى آورد . ضمن اینکه این طرح داراى این قابلیت تعاونى هاى بانوان نیز به مرحله اجرا درآید .

ب-۳)هزینه نگهدارى و تعمیرات:

 

ردیف

شرح

ارزش دارایى

نرخ

هزینه کل(میلیون ریال)

جمع

۲۶

 

ب-۴)هزینه استهلاک:

 

ردیف

شرح

ارزش دارایى

نرخ

هزینه کل(میلیون ریال)

جمع

۷۷/۶۹

 

ب-۵)سوخت و انرژى:

 

شرح

واحد

مصرف سالانه

هزینه واحد(ریال)

هزینه کل(میلیون ریال)

جمع

۵/۸

 

جمع هزینه هاى جارى طرح:

 

شرح

هزینه(میلیون ریال)

جمع

۱۷/۳۴۰

پیش بینى نشده(معادل ۵%اقلام فوق)

۱۷

جمع کل

۱۷/۳۵۷

 

سرمایه در گردش:

 

 

شرح

هزینه (میلیون ریال)

جمع کل

۲۴/۴۳

 

جمع کل سرمایه گذارى طرح:

 

 

شرح

هزینه (میلیون ریال)

جمع کل

۷۴/۱۲۰۵

 

ج-فروش:

 

ردیف

شرح

ارزش واحد

(هزار ریال)

میازن تولید

ارزش کل

(میلیون ریال)

۱

شیر

۱۶۰۰

۳۷۵ تن

۶۰۰

۲

گوساله نر

۲۵۰۰

۲۵راس

۵/۶۲

۳

کود حیوانى

۱۰۰

۳۵۰تن

۳۵

۴

علوفه مازاد بر نیاز

-

-

۳۵

جمع

۵/۷۳۲

 

برآورد هزینه هاى عملیاتى و غیر عملیاتى:

 

 

ردیف

شرح

هزینه (میلیون ریال)

جمع

۶/۱۵

 

پیش بینى مالى طرح:

 

شرح

میلیون ریال

درآمد(فروش)

۵/۷۳۲

کسر مى شود:قیمت تمام شده

۱۷/۳۵۷

سود ناویژه

۳۳/۳۷۵

کسر میشود:هزینه هاى ادارى فروش

۶/۱۴

سود عملیاتى

۷۳/۳۶۰

کسر میشود:استهلاک هزینه هاى قبل از بهره بردارى

۱

سودویژه قبل از کسر مالیات

۷۳/۳۵۹

دوره بازگشت سرمایه =۲۶/۲سال(تقریباً۲۷ ماه)

 

محاسبه دوره بازگشت سرمایه:

 

 

دوره بازگشت سرمایه =۲۶/۲سال(تقریباً۲۷ ماه)

 

محاسبه نقطه سربه سر (در۱۰۰%تولید)

 

 

شرح

هزینه متغییر

هزینه ثابت

هزینه کل (میلیون ریال)

مبلغ

درصد

مبلغ

درصد

مواد اولیه

۴/۵۲

۱۰۰

۰

-

۴/۵۲

حقوق ودستمزد

۲/۶۲

۳۵

۳/۱۱۹

۶۵

۵/۱۸۳

سوخت و انرژى

۸/۶

۸۰

۷/۱

۲۰

۵/۸

تعمیر و نگهدارى

۸/۲۰

۸۰

۲/۵

۲۰

۲۶

استهلاک

۰

-

۷۷/۶۹

۱۰۰

۷۷/۶۹

توزیع و فروش

۶/۱۴

۱۰۰

۰

-

۶/۱۴

استهلاک قبل از بهره بدارى

۰

-

۱

۱۰۰

۱

پیش بینى نشده

۵/۱۴

۸۵

۵/۲

۱۵

۱۷

جمع

۳/۱۷۳

-

۴۷/۱۹۹

-

۷۷/۳۷۲

بر اساس محاسبات مبتنى بر اطلاعات جدول فوق نقطه سر به سر تولید معادل ۶۷/۳۵%میباشد.

 

محاسبه کارمزد وام:

 

۱- عقد مشارکت مدنى:

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

کارمزد

کارمزد عقد مشارکت مدنى:

 

۱۰۸۰میلیون ریال

نه ماه

۱۳%

۳/۱۰۵ میلیون ریال

 

 

۳۶۸/هفتاد طرح تیپ سرمایه گذارى:

 

۲- عقد فروش اقساطى

مبلغ قرارداد

مدت قرارداد

کارمزد و تسهیلات

کارمزد عقدفروش اقساطى

کل کارمزدتسهیلات

کارمزد سالانه

اصل تسهیلات سالانه

 

۳/۱۱۸۵میلیون ریال

۵۱ماه

۱۳%

۴/۳۲۷میلیون ریال

۷/۴۳۲میلیون ریال

۸/۱۰۱میلیون ریال

۱۲/۲۵۴میلیون ریال

 

جدول بازپرداخت اصل وکارمزد تسهیلات :

 

 

شرح

سال۱

سال۲

سال۳

سال۴

سال۵

اصل بازپرداخت تسهیلات

۵۳/۶۳

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

۱۲/۲۵۴

کارمزد تسهیلات

۴۵/۲۵

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

۸/۱۰۱

جمع

۹۸/۸۸

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

۹۲/۳۵۵

 

منبع :کشاورزی و غذا شماره