ازدست دادن آب در گوساله های شیر خوار

ازدست دادن آب در گوساله های شیر خوار
ازدست دادن آب در گوساله های شیر خوار تشخیص از دست دادن شدید آب ،سخت نیست. در این حالت : چشمها فرو می روند، گوشها سرد می شوند و گوساله بی حال است و اغلب نمی تواند بایستد.حتی اگر این گوساله ها نمیرند، زمان زیادی برای برگشت به حالت اول نیاز دارند.
اما، ما باید از دست دادن آب به مرور زمان را بعنوان یک دشمن خاموش مد نظر داشته باشیم.از دست دادن واقعی آب بدن( بالاتر از ۶ درصد وزن بدن گوساله را مایعات تشکیل می دهد) می تواند قبل از اینکه ما هیچگونه علامتی راجع به ، از دست دادن آب مشاهده کنیم، اتفاق بیافتد. ما می توانیم در این مرحله شروع به مایع درمانی کنیم، قبل از اینکه از دست دادن آب به مرحله خطرناک برسد.
بنابراین مبارزه تشخیصی ما کسب مهارت برای جدا کردن گوساله ها در مراحل اولیه ای است که از دست دادن آب در گوساله ها بیشتر از آنی است که مصرف می کنند. بنابراین، مایع درمانی می تواند در زمان مناسب برای جلوگیری از مشکلات ایجاد شده بوسیله از دست دادن شدید آب شروع شود.   مروری مختصر از انواع از دست دادن آب: در گوساله های سالم، مقادیر زیادی از آب بطور منظم به روده باریک ترشح می شود تا در هضم و جذب مواد مغذی کمک کند. بیشتر این آب همراه مواد مغذی که هضم و جذب می شوند، دوباره پس گرفته می شود. نزدیک به ۲ برابر کل حجم آب در چرخه های بدن حیوان در هر روز وارد لوله گوارشی شده و خارج می شود.( Costello)
اما، اگر این مراحل ترشح و بازجذب کارنکنند، گوساله ، از دست دادن آب را از طریق مدفوع خواهد داشت. راب کاستلو ۳ نوع اصلی برای از دست دادن آب را تشریح می کند: . ۱) نوع افزایش نفوذ پذیری : این مورد معمولاً بوسیله ویروسها( rotavirus, corononavirus) و پروتوزوآها ( cryptosporidia, coccidian) بوجود می آید. این میکروبها باعث التهاب و صدمه به موکوس روده می شوند. این مسئله به آب اجازه می دهد بیشتر به داخل روده تراوش کند. ۲)ترشح زیاد : باکتری، توکسینها را تولید می کنند. این توکسینها آزاد شدن موادی که آب را به داخل روده می کشانند، تحریک می کنند. در میان گوساله های جوان، غالبترین عامل بوجود آمدن این نوع از دست دادن آب ، باکتری کولی فرم ، بویژه باکتری E.coli می باشد. ۳)عدم جذب: پاتوژنها، می توانند به لایه داخلی روده های بزرگ و کوچک صدمه بزنند.درروده باریک، مقادیر کافی آب می تواند برای افزایش هضم و جذب مواد مغذی ترشح شود. اما، بافت صدمه دیده تنها می تواند باعث جذب جزئی مواد مغذی و آب شود.این مخلوط پر حجم درهم با بسیاری از مواد مغذی موجود به روده بزرگ می رود. بعلاوه صدمه به بافت که جذب مایعات را کاهش داده ، مدفوع را شل تر می کند. برای گوساله ها از دست دادن آب بوسیله همه این ۳ روش، ( عدم جذب، ترشح زیاد ، افزایش نفوذ پذیری ) در هر زمان معمول است.
مورد دیگر این که وقتی گوساله با هر یک از این ۳ مکانیسم از دست دادن آب شروع به کاهش حجم پلاسما می کند، بدنش به پلاسما آب اضافه می کند.این آب از درون سلولها می آید. به عبارت دیگر، حجم پلاسما بصورت هزینه مایعات سلولی حفظ می شود.( Costello) . در مراحل بسیار ابتدایی ،از دست دان آب، ما هیچگونه تغییری نمی بینیم. اما، در از دست دادن شدید آب، بافتها چروک می خورد، چشمها چروکیده می شوند و پوست به نظر خشک و چین خورده به نظر می رسد. اخطارهای عملی برای تشخیص زود هنگام شاخص مهم اولیه برای مشکل از دست دادن آب اسهال یا آبکی شدن مدفوع است. تمام پرورش دهندگان گوساله در مورد درجات اسهال اطلاع دارند.چه مایعی اسهال است؟ اگر شما می توانید اسهال را ببینید حالتهای زیر را مد نظر دارید:
۱- کپه یا توده: مشکلی به نظر نمی آید.
۲- کمی شل : باید دقت بیشتری کرد.
۳- مایع یا آبکی : گوساله حتماً آب از دست داده بود.
شاخص دوم برای از دست دادن آب تغییر در رفتار خوردن است. گوساله ای که بطور معمول با اشتیاق شیر خود را تمام می کرد، تغییر می کند. حالا، او بی میل است و تمام شیر خود را نمی خورد. این مسئله به ما می گوید که او را برای اسهال کنترل کنیم - دم کمی کثیف و یا اسهال بسیار آبکی براحتی مشخص می شوند. شاخص سوم برای از دست دان آب تغییر در کل رفتار گوساله است. بطور نرمال، گوساله ممکن است در زمان تغذیه به سطل شیر حمله کند. در زمان سلامت هوشیار است، به اطراف پرش می کند و می دود.اما به دنبال ایجاد مشکل کم آبی در بلند شدن کمی آهسته و کند ، مورد خوردن شیر بی اشتیاق یا اصطلاحاً ” خاموش” می شود. گوشها بلند و جلو نیستند، و وضعیت “کز کرده” دارد. روشنی در چشمها از بین می رود. آب - کلید مشکل مصرف آب، معمولاً باید برای گوساله ها آزاد در نظر گرفته شود.بویژه در میان گوساله هایی که بصورت جزئی آب از دست داده اند، در دسترس بودن همیشگی آب می تواند روشی ازران برای درمان باشد. تنها جایگزین کردن مصرف شیر با حجم مشابه محلول الکترولیت برای برگرداندن بالانس مایعات گوساله نباید مورد توجه قرار گیرد. گروه علمی فارمیران