بهبود عملکرد گله های گوشتی از طریق تزریق واکسن و دارو در جنین

بهبود عملکرد گله های گوشتی از طریق تزریق واکسن و دارو در جنین از : مهندس سید مهدی پور سمر مشکلاتی که در دوره پرورش گله های گوشتی بوجود می آید بغیر از کیفیت جوجه و مشکلات مادری که به جوجه منتقل می شود عمدتا نتیجه استرسهائی است که در اثر واکسیناسیون و کاربرد داروهای مختلف به گله وارد می شود و نتیجتا شاهد مشکلات ثانویه در گله هستیم.
امروزه در کشورهای پیشرفته در صنعت طیور سعی بر این است که از بکاربردن واکسن طی دوره پرورش گله های گوشتی جلوگیری و یا حتی المقدور تعداد واکسیناسیون در گله را تقلیل دهند.  

در ایران ، گله های گوشتی بستگی به منطقه و شدت آلودگی برنامه های واکسیناسیون مختلفی دارند ، ولی می توان برنامه واکسیناسیون مندرج در جدول شماره یک را فرمولی کلی کشور منظور داشت.

 

ملاحظات

نحوه بکارگیری

مقدار واکسن(دز)

سن

شرح

 

اسپری-آشامیدنی

نیم دز

۱ تا ۵ روز

برونشیت ۱۲۰ H

 

قطره چشمی

یک دز

۹-۸ روزه

نیوکاسل(B۱)

 

قطره چشمی-آشامیدنی

یک دز

۱۲-۱۱روزه

نیوکاسل(لاسوتا)

به همراه واکسن لاسوتا که در ردیف قبل ذکر شد

تزریق عضلانی

نیم دز

۱۲-۱۱روزه

نیوکاسل روغنی

 

آشامیدنی-قطره چشمی

یک دز

۱۶-۱۴ روزه

گامبورو

 

آشامیدنی

یک دز

۲۰-۱۹ روزه

نیوکاسل (لاسونا)

 

آشامیدنی

یک دز

۲۴-۲۲ روزه

گامبورو

 

 

همانطور که در جدول مشهود است این برنامه عمومی متوسطی است که در کشور اجرا می گردد ، در صورتیکه در پاره ای موارد واکسیناسیون از برنامه مذکور نیز سنگین تر می باشد(تزریق واکسن آنفلوآنزا و کاربرد واکسن لاسوتا و یا گامبورو در نوبت سوم)

با توجه به اینکه هر کدام از موارد بکارگیری واکسن های ذکر شده در جدول شماره یک ، عوارض و استرسهائی را برای جوجه بدنبال خواهد داشت ، این موضوع وقتی حاد تر می شود که عامل مایکوپلاسما در جوجه ها وجود داشته باشد.همه این عوامل محققان را بر آن داشته تا حتی المقدور تعداد واکسنهای مورد استفاده در گله های گوشتی را به حداقل برسانند ، برای نیل به این مقصود دو راه توصیه شده است :

۱-انتقال ایمنی کافی مادری از طریق مادر به نتاج

۲-ایجاد ایمنی مناسب در جنین تخم مرغ در حال جوجه کشی قبل از تفریخ

البته به موارد فوق پاکسازی محیطی از بیماریها و نتیجتا کاهش واکسیناسیون را نیز میتوان اضافه نمود(Biosecurity)

نکته دیگری هم که اکنون در کشور با آن روبرو هستیم ، تعدادی از بیماریهائی است که باعث سرکوب ایمنی مرغ می شود(ImmunosuppressiveDiseaese) نظیر مارک و گامبورو.این بیماریها در شروع پرورش گله ها بدون عوارض ظاهری و تنها بصورت تحت کلینیکی (Subclinical) باعث اختلال در سیستم ایمنی پرنده می شوند که این موضوع باعث عدم دریافت پاسخ مناسب در استفاده از واکسنها شده و در نتیجه بروز سایر بیماریها را شاهد هستیم.

امروزه در کشورهای آمریکای شمالی با استفاده از روش تزریق جنینی تا حد زیادی توانسته اند از مصرف بی رویه واکسن و دارو در گله های پرورشی گوشتی بکاهند.

آزمایشات اولیه در محیط آزمایشگاه و سپس در گله های بزرگتر بیانگر پیشرفت نسبی و بهبود ضریب تبدیل و میزان آنتی بادی در جوجه ها بوده است ، ضمن اینکه تفاوت معنی داری در جوجه در آوری دیده نمی شود.

جدول شماره ۲ تا ۴ نتایج این آزمایشات را نشان می دهد.