لاینر شیر دوشی

لاینر شیر دوشی
لاینر شیر دوشی ضربان موثر برای حفظ سلامت پستانضربان موثر لاینر از گرفتگی مجرا و سوراخ خروجی کارتیه حین دوشش جلوگیری می کند.برای به حداقل رساندن انباشتگی مایعات حیاتی درون پستان در اثر اعمال خلاء، ضربان لاینر موجب می شود که طی مدت کافی لاینر شیردوشی فشاری کافی را بر کارتیه پستان وارد آورد. این امرباعث ماساژ دادن سرپستانکها و خروج مایعات حیاتی از بافت کارتیه می گردد.   میزان این فشار باید کمی بیشتر از فشار خون در رگهای پستانی باشد، اما فشار بیش از حد ممکن است به کارتیه پستان آسیب بزند. وقتی لاینر بسته می شود، بدلیل تاثیر کشش لاینر و قطر انتهای کارتیه پستان، فشار زیادی بر انتهای کارتیه وارد می آیند. حین ضربان لاینر، فشاری تقریباً معادل یک کیسه نیم کیلوئی شکر، رو به بالا وارد می شود. وقتی خلاء بر طرف می شود، فشاری رو به پایین معادل ۲ تا ۳ کیسه (۲ تا ۳ کیلوگرم) اعمال می گردد. یافته های پژوهشی مرکز تحقیقات و توسعه شرکت Milk-Rite در شهر Melksham انگلستان، نیروهای وارد شده را بر انتهای کارتیه و نیز سطح زیرین پستان گاو یعنی ناحیه ای که دهانه لاینر به آن می چسبند، مورد بررسی قرار داده است. فشارهای وارد آمده بر کارتیه بسته به گرد بودن یا نوک تیز بودن انتهای سر پستانکها، متفاوت هستند. تاثیر انحنای نوک سر پستانکها و کشش لاینر هنگام خلاء بدان معناست که فشارهای وارد آمده بر انتهای کارتیه پستان ۵ تا ۱۰ برابر بیشتر از فشارهایی است که به دیواره های کارتیه وارد می گردند. اخیراً با استفاده از فن آوری درون مبدل فشار ، برخی از نیروهایی را که بر انتهای کارتیه پستان فشار وارد می سازند، اندازه گیری شده است مهندسان Milk-Rite توانسته اند در برخی سیستمهای شیردوشی، بروز فشارهای موضعی بسیار شدیدی را بر انتهای کارتیه معادل ضربه چکش بر بند انتهایی انگشت انسان ثبت کنند! آزمایشهای جدید و منحصر به فرد علمی نظیر فن آوری مبدل فشار سطحی به شرکت Milke-Rite این موقعیت بی نظیر را داده است که حقایق علمی سیستم پستانی و فرآیند دوشش را جهت طراحی بهینه انواع لاینرها کشف کند. نویسنده : محمد رضا رضایی افصح منبع : www.damparvar