قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز  یکشنبه مورخه ۲۷ اسفند ماه ۱۴۰۲

۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۶ کد : ۶۸۹ اسفند ۱۴۰۲
تعداد بازدید:۴۰۵

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز  یکشنبه مورخه 27 اسفند ماه 1402

>> ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد <<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 159000 الی 169000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 2300 - 2400 ریال

راس وارداتی 2300 - 2400 ریال

پلاس 2250 - 2350 ریال

کاب 2200 - 2300 ریال

کاب وارداتی 2200 - 2300 ریال

راس تولکی 2150 - 2250 ریال

پلاس تولکی 2100 - 2200 ریال 

کاب تولکی 2050 - 2150 ریال

آرین 1400 - 1500 ریال

آرین صادراتی 1900 - 2000 ریال

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 159000 الی 169000 ریال

تخم مرغ:

تهران 460000 - 515000 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:  

590000 - 600000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

 750000 - 900000 ریال

مرغ زنده مادر تهران :

530000 - 580000 ریال

ذرت داخلی :

کرمان 0000 ریال

دزفول 00000 ریال

سر پل ذهاب 0000 ریال 

ذرت خارجی :

برزیل بندر امام 106000 ریال

روس بندر امام 00000 ریال 

روس بندر انزلی 00000 ریال

روس نوشهر 00000 ریال

ترکیه بندر امام 00000 ریال

روس بندر امیر 00000 ریال

روس فریدون کنار 00000 ریال

اوکراین بندر امام 00000 ریال

کنجاله ذرت :

قزوین 105000 ریال

گلوتن :

60% قزوین 520000 ریال

52% قزوین 440000 ریال

جو خارجی :

روس بندر امیرآباد 00000 ریال

روس بندر عباس 00000 ریال

روس بندر امام 00000 ریال

روس بندر نوشهر 00000 ریال

روس بندر انزلی 00000 ریال

روس گنبد 000000 ریال

جو داخلی :

همدان 000000 - 000000 ریال

سمنان 000000 - 000000 ریال

شیراز 000000 - 000000 ریال

کنجاله سویا :

اتکا بندر امام 000000 ریال

هندی بندر امام 000000 ریال

نوید بندر امام 000000 ریال

دانه سویا :

کانادا بندر امام 00000 ریال

برزیل بندر امام 000000 ریال

فول فت :

قزوین 290000 ریال

سمنان 274000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

گچساران 217000 ریال

یگانه 000000 ریال

نهاوند 000000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

قزاق بندر امام 000000 ریال

کنجاله گلرنگ :

نهاوند 122000 ریال

کنجاله پنبه دانه :

داخلی نیشابور 000000 ریال

پنبه دانه :

نیشابور 000000 ریال

سبزوار 000000 ریال

گرمسار  000000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 2450000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 1400000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 590000 ریال

ترئونین :

چین تهران 1400000 ریال

سبوس گندم :

زر کرج 00000 - 00000 ریال

مانا 00000 - 00000 ریال

روشن 00000 - 00000 ریال

ستاره 00000 - 00000 ریال

سمنان 00000 - 00000 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

گرگان 5500 - 6500 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله نیشابور  325000 ریال

خام سویا فله بهپاک  000000 ریال

خام سویا گالن مازندران  370000 ریال

خام سویا فله شیراز 000000 ریال

خام سویا بندر امام 325000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 550000 - 560000 ریال

خالص بندر عباس 000000 - 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

تهران گرانول 400000 ریال

 تهران پودر 360000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 3300 - 6100  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

جوش شیرین :

مشهد 117000 - 118000 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 0000000 ریال

ایرانی تهران 1770000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 2500000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400