قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز  شنبه مورخه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۲

۱۹ اسفند ۱۴۰۲ | ۱۰:۲۱ کد : ۶۸۲ اسفند ۱۴۰۲
تعداد بازدید:۳۱۰

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز  شنبه مورخه 19 اسفند ماه 1402

>> ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد <<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 159000 الی 169000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 2200 - 2300 ریال

راس وارداتی 2200 - 2300 ریال

پلاس 2150 - 2250 ریال

کاب 2100 - 2200 ریال

کاب وارداتی 2100 - 2200 ریال

راس تولکی 2050 - 2150 ریال

پلاس تولکی 2000 - 2100 ریال 

کاب تولکی 1950 - 2050 ریال

آرین 1100 - 1200 ریال

آرین صادراتی 1600 - 1700 ریال

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 159000 الی 169000 ریال

تخم مرغ:

کارمزد و حق العمل

تهران 475000 - 520000 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:  

کارمزد و حق العمل

590000 - 610000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

کارمزد و حق العمل

 750000 - 900000 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 0000 ریال

دزفول 00000 ریال

سر پل ذهاب 0000 ریال 

ذرت خارجی :

برزیل بندر امام 108000 ریال

روس بندر امام 00000 ریال 

روس بندر انزلی 84000 ریال

روس نوشهر 00000 ریال

ترکیه بندر امام 85000 ریال

روس بندر امیر 83000 ریال

روس فریدون کنار 00000 ریال

اوکراین بندر امام 85000 ریال

کنجاله ذرت :

قزوین 100500 ریال

گلوتن :

60% قزوین 520000 ریال

52% قزوین 440000 ریال

جو خارجی :

روس بندر امیرآباد 00000 ریال

روس بندر عباس 00000 ریال

روس بندر امام 00000 ریال

روس بندر نوشهر 00000 ریال

روس بندر انزلی 00000 ریال

روس گنبد 000000 ریال

جو داخلی :

اراک 0000 ریال

کنجاله سویا :

اتکا بندر امام 000000 ریال

هندی بندر امام 000000 ریال

نوید بندر امام 000000 ریال

دانه سویا :

کانادا بندر امام 00000 ریال

برزیل بندر امام 000000 ریال

فول فت :

قزوین 290000 ریال

سمنان 274000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

گچساران 217000 ریال

یگانه 000000 ریال

نهاوند 222000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

قزاق بندر امام 000000 ریال

کنجاله گلرنگ :

نهاوند 122000 ریال

کنجاله پنبه دانه :

داخلی نیشابور 000000 ریال

پنبه دانه :

نیشابور 000000 ریال

سبزوار 000000 ریال

گرمسار  000000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 2620000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 1260000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 530000 ریال

ترئونین :

چین تهران 1100000 ریال

سبوس گندم :

زر کرج 00000 ریال

مانا 00000 ریال

روشن 00000 ریال

ستاره 00000 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

گرگان 7000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله نیشابور  322000 ریال

خام سویا فله بهپاک  000000 ریال

خام سویا گالن مازندران  355000 ریال

خام سویا فله شیراز 000000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

تهران گرانول 400000 ریال

 تهران پودر 360000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 4000  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 0000000 ریال

ایرانی تهران 1770000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 2500000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400