قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز دوشنبه مورخه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲

۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۰:۴۲ کد : ۶۶۰ بهمن ۱۴۰۲
تعداد بازدید:۲۰۵

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز دوشنبه مورخه 23 بهمن ماه 1402

>> ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد <<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 000000 الی 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 0000 - 0000 ریال

راس وارداتی 0000 - 0000 ریال

پلاس 0000 - 0000 ریال

کاب 0000 - 0000 ریال

کاب وارداتی 0000 - 0000 ریال

راس تولکی 0000 - 0000 ریال

پلاس تولکی 0000 - 0000 ریال 

کاب تولکی 0000 - 0000 ریال

آرین 0000 - 0000 ریال

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 000000 الی 000000 ریال

تخم مرغ:

کارمزد و حق العمل

تهران 475000 - 540000 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:  

کارمزد و حق العمل

600000 - 610000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

کارمزد و حق العمل

 780000 - 910000 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 0000 ریال

دزفول 00000 ریال

سر پل ذهاب 0000 ریال 

ذرت خارجی :

برزیل بندر امام 104000 ریال

روس بندر امام 00000 ریال 

روس بندر انزلی 85000 ریال

روس نوشهر 84500 ریال

ترکیه بندر امام 88500 ریال

روس بندر امیر 84000 ریال

روس گنبد 000000 ریال

کنجاله ذرت :

قزوین 000000 ریال

گلوتن :

60% قزوین 521000 ریال

52% قزوین 390000 ریال

جو خارجی :

روس بندر امیرآباد 89000 ریال

روس بندر عباس 89000 ریال

روس بندر امام 00000 ریال

روس بندر نوشهر 00000 ریال

روس بندر انزلی 00000 ریال

روس گنبد 000000 ریال

جو داخلی :

اراک 0000 ریال

کنجاله سویا :

اتکا بندر امام 000000 ریال

دانه سویا :

کانادا بندر امام 00000 ریال

فول فت :

قزوین 295000 ریال

سمنان 000000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

گچساران 216000 ریال

یگانه 244000 ریال

نهاوند 216000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

قزاق بندر امام 000000 ریال

کنجاله گلرنگ :

نهاوند 122000 ریال

کنجاله پنبه دانه :

داخلی نیشابور 170000 ریال

پنبه دانه :

نیشابور 240000 ریال

سبزوار 000000 ریال

گرمسار  000000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1600000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 1100000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 520000 ریال

ترئونین :

چین تهران 1120000 ریال

سبوس گندم :

زر کرج 00000 ریال

مانا 00000 ریال

روشن 00000 ریال

ستاره 00000 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

گرگان 7000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله نیشابور  315000 ریال

خام سویا فله بهپاک  332500 ریال

خام سویا گالن مازندران  365000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

تهران گرانول 400000 ریال

 تهران پودر 360000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 4000  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 0000000 ریال

ایرانی تهران 1770000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 2500000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400