قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز دوشنبه مورخه ۲۹ آبان ماه ۱۴۰۲

۲۹ آبان ۱۴۰۲ | ۱۳:۳۹ کد : ۵۷۰ آبان ۱۴۰۲
تعداد بازدید:۱۵۹

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز دوشنبه مورخه 29 آبان ماه 1402

>> ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد <<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 000000 الی 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 0000 - 0000 ریال

راس وارداتی 0000 - 0000 ریال

پلاس 0000 - 0000 ریال

کاب 0000 - 0000 ریال

راس تولکی 0000 - 0000 ریال

پلاس تولکی 0000 - 0000 ریال 

کاب تولکی 0000 - 0000 ریال

آرین 0000 - 0000 ریال

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 000000 الی 000000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 473000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 4600 - 5250 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 520000 ریال 

کارمزد و حق العمل

5900 - 6100 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 730000 ریال

کارمزد و حق العمل

 7500 - 8500 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 1150 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 107500 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1250 ریال 

روس بندر امیرآباد 1150 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 103000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس بندر امیرآباد 980 ریال

جو داخلی :

اراک 0000 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 3560 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

یگانه خزر 220000 ریال

بهپاک بهشهر 270000 ریال

طلا سفید 220000 ریال

کنگاور 220000 ریال

قزاق بندر امام 223000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

قزاق بندر امام 106000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی نیشابور 00000 ریال

تخم پنبه :

داراب 000000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1690000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 1290000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 590000 ریال

ترئونین :

چین تهران 2050000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 7000 ریال

تهران 7050 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

گیلان 7000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله نیشابور  350000 ریال

خام سویا گالن مازندران  390000 ریال

خام آفتاب امیرآباد 335000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

تهران گرانول 400000 ریال

 تهران پودر 360000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 4000  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 1430000 ریال

ایرانی تهران 0000000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 1780000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400