قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه ۷ خرداد ماه ۱۴۰۲

۰۷ خرداد ۱۴۰۲ | ۰۸:۲۸ کد : ۴۲۰ خرداد ۱۴۰۲
تعداد بازدید:۳۳۳

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز یکشنبه مورخه 7 خرداد ماه 1402

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 159000 الی 169000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 1750 - 1850 ریال

پلاس 1700 - 1800 ریال

کاب 1650 - 1750 ریال

آرین 1300 - 1400 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 159000 الی 169000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 473000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 4000 - 4400 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 520000 ریال 

کارمزد و حق العمل

5800 - 6100 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 730000 ریال

کارمزد و حق العمل

 7100 - 9000 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

دزفول 0000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1280 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس بندر امام 1260 ریال

جو داخلی :

مرودشت 1265 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 163000 ریال

کارمزد و حق العمل

روغن طلایی نیشابور 0000 ریال

برزیل بندر امام 2150 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

یگانه خزر 177000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی نیشابور 63000 ریال

تخم پنبه :

داراب 143000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1895000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 117000 ریال

چین تهران 900000 ریال

چین تهران 960000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

کولین : 

چین تهران 660000 ریال

ترئونین :

چین تهران 1200000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 0000 ریال

تهران 7050 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

مازندران 25000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله نیشابور  465000 ریال

خام سویا گالن مازندران  470000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

ناب خوی 260000 ریال

نوین تهران 270000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 470000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 4000  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 1430000 ریال

ایرانی تهران 0000000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 1780000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400