قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز چهار شنبه مورخه ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱

۱۷ اسفند ۱۴۰۱ | ۱۱:۴۹ کد : ۳۵۳ اسفند ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۴۸۴

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز چهار شنبه مورخه 17 اسفند ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 15000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 1350 - 1400 ریال

پلاس 1300 - 1350 ریال

کاب 1250 - 1300 ریال

آرین 600 - 650 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 150000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 3800 - 4100 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 440000 ریال 

کارمزد و حق العمل

4500 - 4600 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 630000 ریال

کارمزد و حق العمل

 6000 - 6900 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

دزفول 1240 ریال

کرمان 1240 ریال 

فارس 1250 ریال

کرمانشاه 1260 ریال

بهبهان 1230 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1235 ریال

روس گرگان 1280 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس گرگان 1250 ریال

روس نوشهر 1260 ریال

جو داخلی :

مرودشت 1255 ریال

بوکان 1255 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

روغن طلایی نیشابور 0000 ریال

برزیل بندر امام 2750 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

کرمانشاه 163000 ریال

طلا سفید 171000 ریال

یگانه خزر 173000 ریال

گچساران 165000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی نیشابور 63000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 00000 ریال

تخم پنبه :

داراب 143000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1270000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 800000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

کولین : 

چین تهران 600000 ریال

ترئونین :

چین تهران 1090000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 0000 ریال

تهران 7050 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

مازندران 25000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا بندر امام  475000 ریال

خام سویا تهران 485000 ریال

خام سویا گالن تهران 490000 ریال

خام سویا حلب تهران 8800000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  44000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 125000 ریال

دی کلسیم فسفات:

ناب خوی 260000 ریال

نوین تهران 270000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 470000 ریال

صدف معدنی:

گنبد 5000 ریال

کربنات کلسیم:

قزوین 4000  ریال

نمک معدنی :

قم فله 4800 ریال 

زئولیت :

قم 4600 ریال

پرمنگنات :

چین تهران 1430000 ریال

ایرانی تهران 0000000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 1780000 ریال

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400