آرشیو اردیبهشت ۱۳۹۳


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروز دوشنبه مورخه 1 اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 25000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 62000-64500


ذرت:

برزیل بندر امام 10900

اوکراین بندر امام 9850

آرژانتین بندر امام 00000

روس بندر امام 10200


گندم:

قزاق امیراباد 10350

خوزستان 10500

اصفهان 10600

مشهد 10400

زنجان  10200


جو:

هندی بندر امام 9050

فرانسه بندر عباس 9300

امیر آباد 10050

مشهد 10300

سمنان 10100

اصفهان 10300


زنجان 10100

همدان 9600


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

هندی بندر امام 18100


آرژانتین بندر امام 19900

یگانه 20150

بهشهر 19950

اکسدانه 20350

خاور دشت 19650


اتکا 19000

متیونین :


دگوسا 145000

لیزین :


اندونزی 58000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13750

خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 00000

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14050

پودر داخلی گرگان 10800

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 0000

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 25500


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 150000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 75000


لوهمن تهران 122000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 85000

گلیسیرین :


تهران 50000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

دان آماده:

شرکت زاگرس دانه ایلام


استارتر 15900

میان دان 14700

پایان دان 14100


خوراک دام پارس


سوپر 18420

پیش دان 17240

میان دان 15940

پس دان 15140


کنسانتره دامی


پر شیر 14490

سوپر 15540

استارتر گوساله 14940


کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروز سه شنبه مورخه 2 اردیبهشت 1393

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16000 - 16500

کاب 12000 - 12500


تخم مرغ:

تهران 24000-25000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 62000-64500


ذرت:


برزیل بندر امام 10850

اوکراین بندر امام 9850


روس بندر امیر آباد 10650

گندم:


قزاق امیراباد 10350

خوزستان 10500

اصفهان 10600


مشهد 10400

زنجان  10200


جو:

هندی بندر امام 9050

فرانسه بندر عباس 9300

امیر آباد 10050

مشهد 10300

سمنان 10100

اصفهان 10300


زنجان 10100

همدان 9600


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 19600

برزیل جویبار 11400

هندی بندر امام 18100


آرژانتین بندر امام 19900

متیونین :


دگوسا 145000

لیزین :


اندونزی 58000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13750

خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700

کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 00000

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14050

پودر داخلی گرگان 10800

پنبه دانه :


سبزوار 00000

سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :


تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800

ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 0000

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000

روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 00000

شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 125000

کولین کلراید :


چینی تهران 33000

ترئونین :

چینی تهران 75000

لوهمن تهران 122000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 85000

گلیسیرین :


تهران 50000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزچهارشنبه مورخه3اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16500 - 17000

کاب 14000 - 15000


تخم مرغ:


تهران 24000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 62000-64500

ذرت:

برزیل بندر امام 10850

اوکراین بندر امام 9850

روس بندر امیر آباد 10650

خوزستان 10250


گندم:

قزاق امیراباد 10350

خوزستان 10500

اصفهان 10600

مشهد 10400

زنجان  10200


جو:

هندی بندر امام 9000

فرانسه بندر عباس 9300

امیر آباد 9550

مشهد 10300

سمنان 10100

اصفهان 10300


زنجان 10100

همدان 9600


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 19600

برزیل جویبار 11400

هندی بندر امام 18100


آرژانتین بندر امام 19900

متیونین :


دگوسا 145000

لیزین :


اندونزی 58000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13750

خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12250

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14600

پودر داخلی گرگان 10800

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 0000

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 00000


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 125000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 75000


لوهمن تهران 122000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 85000

گلیسیرین :


تهران 50000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزپنجشنبه مورخه4اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 24000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 62000-64500

ذرت:

برزیل بندر امام 10850

اوکراین بندر امام 9850

روس بندر امیر آباد 10650

خوزستان 10250


گندم:

قزاق امیراباد 10350

خوزستان 10500

اصفهان 10600

مشهد 10400

زنجان  10200


جو:

هندی بندر امام 9000

فرانسه بندر عباس 9300

امیر آباد 9550

مشهد 10300

سمنان 10100

اصفهان 10300


زنجان 10100

همدان 9600


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 19600

برزیل جویبار 11400

هندی بندر امام 18100


آرژانتین بندر امام 19900

اتکا 18950

متیونین :


دگوسا 145000

لیزین :


اندونزی 58000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13750

خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12250

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14600

پودر داخلی گرگان 10800

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 0000

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 00000


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 125000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 75000


لوهمن تهران 122000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 85000

گلیسیرین :


تهران 50000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

رای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزشنبه مورخه6اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

کاب 15000 - 16000


تخم مرغ:


تهران 24000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 62000-64500

ذرت:

برزیل بندر امام 10800

برزیل شمال 11400

اوکراین بندر امام 9800

روس نوشهر 10650

روس بندر امام 10300

خوزستان 10200


گندم:

قزاق امیراباد 10350

خوزستان 10500

اصفهان 10600

مشهد 10400

زنجان  10200


جو:

هندی بندر امام 8950

فرانسه بندر عباس 9300

امیر آباد 9500

مشهد 10300

سمنان 10100

اصفهان 10300


زنجان 10100

همدان 9600


فارس 8800

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 19500

برزیل شمال 20880

هندی بندر امام 18000


آرژانتین بندر امام 19500

اتکا 19000

بهشهر 20200

متیونین :


دگوسا 144000

فرانسه 143000

لیزین :


اندونزی 00000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13500

یگانه گرگان 15150

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12500

ترکمن پودری پر چرب مشهد 00000

پودر داخلی گرگان 00000

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 0000

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 00000


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 125000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 75000


لوهمن تهران 122000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 85000

گلیسیرین :


تهران 50000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

رای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزشنبه مورخه6اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

کاب 15000 - 16000


تخم مرغ:


تهران 24000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 62000-64500

ذرت:

برزیل بندر امام 10800

برزیل شمال 11400

اوکراین بندر امام 9800

روس نوشهر 10650

روس بندر امام 10300

خوزستان 10200


گندم:

قزاق امیراباد 10350

خوزستان 10500

اصفهان 10600

مشهد 10400

زنجان  10200


جو:

هندی بندر امام 8950

فرانسه بندر عباس 9300

امیر آباد 9500

مشهد 10300

سمنان 10100

اصفهان 10300


زنجان 10100

همدان 9600


فارس 8800

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 19500

برزیل شمال 20880

هندی بندر امام 18000


آرژانتین بندر امام 19500

اتکا 19000

بهشهر 20200

متیونین :


دگوسا 144000

فرانسه 143000

لیزین :


اندونزی 00000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13500

یگانه گرگان 15150

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12500

ترکمن پودری پر چرب مشهد 00000

پودر داخلی گرگان 00000

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 0000

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 00000


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 125000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 75000


لوهمن تهران 122000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 85000

گلیسیرین :


تهران 50000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروز دوشنبه مورخه 8 اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 25000-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 62000-64500

ذرت:

برزیل بندر امام 10700

برزیل بندر امام 10750

اوکراین بندر امام 9750

اوکراین بندر امام 9500

روس نوشهر 10650

روس بندر امام 10150

روس نوشهر 10650


گندم:

قزاق امیراباد 10300

روس نوشهر 10250

خوزستان 10700

اصفهان 10600


جو:

هندی بندر امام 8950

روس نوشهر 9470

امیر آباد 9500

روس تهران 9350

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 19850

برزیل بندر امام 19100

برزیل بندر امام 19400

هندی بندر امام 17750


هندی بندر امام 17800

آرژانتین بندر امام 19800

اتکا 18950

بهشهر 20250

متیونین :


دگوسا تهران 145300

دگوسا بندر عباس 138500

لیزین :


اندونزی 58000

کره 58000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13700

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12500

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14200

پودر و تخته مشهد 14600

پنبه دانه :


سبزوار 19900


سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروز سه شنبه مورخه 9 اردیبهشت 1393

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

کاب 15000 - 15500


تخم مرغ:

تهران 24500-25000

پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000

کشتار تهران 63000-65000


ذرت:


برزیل بندر امام 10800

اوکراین بندر امام 9550

روس نوشهر 10650

روس بندر امام 10150


گندم:


قزاق امیراباد 10250

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8950

روس نوشهر 9470

امیر آباد 9500

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18700

هندی بندر امام 17800


آرژانتین بندر امام 19800

اتکا 18950

بهشهر 20250

متیونین :


دگوسا تهران 145300

دگوسا بندر عباس 138500

لیزین :


اندونزی 57500

کره 57500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13700

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700

کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12500

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14200

پودر و تخته مشهد 14600

پنبه دانه :


سبزوار 19900

سبوس گندم:


تهران 8200

کرج 8100


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :


تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800

ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000

روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200

شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :


چینی تهران 33000

ترئونین :

چینی تهران 87000

لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزچهارشنبه مورخه10 اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17000 - 17500

کاب 15000 - 15500


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 63000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 10200

برزیل بندر امام 10500

اوکراین بندر امام 9450

روس بندر امام 9450


گندم:

قزاق امیراباد 10250

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8950

روس نوشهر 9470

امیر آباد 9500

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18700

هندی بندر امام 17750


آرژانتین بندر امام 19500

متیونین :


دگوسا تهران 145300

دگوسا بندر عباس 138500

لیزین :


اندونزی 57000

کره 57000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13700

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14450

پنبه دانه :


سبزوار 19900


سبوس گندم:


تهران 8100

کرج 8000


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزپنجشنبه مورخه11اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 63000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 10200

برزیل بندر امام 10500

اوکراین بندر امام 9450

روس بندر امام 9450

روس امیرآباد 10500


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8750

روس نوشهر 9470

امیر آباد 9500

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18100

هندی بندر امام 17500


آرژانتین بندر امام 19500

متیونین :


دگوسا تهران 145300

دگوسا بندر عباس 138500

لیزین :


اندونزی 57000

کره 57000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13700

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14450

پنبه دانه :


سبزوار 19900


سبوس گندم:


تهران 8100

کرج 8000


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزشنبه مورخه13اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-46000


کشتار تهران 63000-65000

ذرت:

برزیل بندر امام 10200

برزیل بندر امام 10500

اوکراین بندر امام 9450

روس بندر امام 9450

روس امیرآباد 10550


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8750

روس نوشهر 9470

امیر آباد 9500

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18100

هندی بندر امام 17500


آرژانتین بندر امام 19500

متیونین :


دگوسا تهران 140500

دگوسا بندر عباس 138500

لیزین :


اندونزی 57000

کره 57000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13700

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14450

پنبه دانه :


سبزوار 19900


سبوس گندم:


تهران 8100

کرج 8000


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزیکشنبه مورخه14اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 61000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 10250

برزیل شیراز 10450

اوکراین بندر امام 9350

روس بندر امام 10150

روس امیرآباد 10520


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9500

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18100

هندی بندر امام 17500


آرژانتین بندر امام 19530

متیونین :


دگوسا تهران 140000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 57000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13600

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزدوشنبه مورخه15اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 10100

اوکراین بندر امام 9300

روس بندر امام 10050


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9500

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18300

هندی بندر امام 17350


آرژانتین بندر امام 18800

یگانه گرگان 19500

اکسدانه کرج 19300


متیونین :


دگوسا تهران 140000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 57000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13600

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور درروزسه شنبه مورخه16اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 10100

اوکراین بندر امام 9300

روس بندر امام 10050


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9250

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18300

هندی بندر امام 17350


آرژانتین بندر امام 18600

یگانه گرگان 19500

اکسدانه کرج 19300


متیونین :


دگوسا تهران 140000

دگوسا بندر عباس 138000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 56500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13600

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزچهارشنبه مورخه17اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

کاب 16000 - 17000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 10100

اوکراین بندر امام 9300

روس بندر امام 10050


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9250

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18300

هندی بندر امام 17250


آرژانتین بندر امام 18450

یگانه گرگان 19500

اکسدانه کرج 19300


متیونین :


دگوسا تهران 139000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 56500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13450

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

توضیح:


  
قیمت کالاهای فوق به ریال و بصورت واریز میباشد

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزپنجشنبه مورخه18اردیبهشت 1393

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:

تهران 24500-25000

پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 62000-63000


ذرت:


برزیل بندر امام 10100

اوکراین بندر امام 9300

روس بندر امام 10050


گندم:


قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9250

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18300

هندی بندر امام 17250


آرژانتین بندر امام 18450

یگانه گرگان 19500

اکسدانه کرج 19300


متیونین :


دگوسا تهران 139000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 56500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13450

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700

کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000

سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :


تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800

ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000

روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200

شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :


چینی تهران 33000

ترئونین :

چینی تهران 87000

لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزشنبه مورخه20اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

کاب 16000 - 17000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 10050

اوکراین بندر امام 9150

روس بندر امام 10000


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9150

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18150

هندی بندر امام 17200


آرژانتین بندر امام 18400

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19450


متیونین :


دگوسا تهران 139000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 56500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13450

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزشنبه مورخه20اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18000 - 18500

کاب 16000 - 17000


تخم مرغ:


تهران 24500-25000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 10050

اوکراین بندر امام 9150

روس بندر امام 10000


گندم:

قزاق امیراباد 10200

خوزستان 10700

اصفهان 10700


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

امیر آباد 9150

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 18150

هندی بندر امام 17200


آرژانتین بندر امام 18400

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19450


متیونین :


دگوسا تهران 139000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 57000

کره 56500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 00000

هندی بندر امام 13450

کنجاله آفتابگردان :


روس امیرآباد 10700


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7950

کرج 7550


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزیکشنبه مورخه21اردیبهشت 1393

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 18500 - 19000

کاب 16500 - 17000


تخم مرغ:

تهران 23500-24500

پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 62000-63000


ذرت:


برزیل بندر امام 9450

برزیل بندر امام 10000

اوکراین بندر امام 9100

اوکراین بندر امام 8550

روس بندر نوشهر 10400


گندم:


قزاق امیراباد 10180

جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

فریدونکنار 9150

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 17100

برزیل بندر امام 18200

هندی بندر امام 17200


آرژانتین بندر امام 18300

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19500


متیونین :


دگوسا تهران 139000

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 56000

کره 56000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 19450

هندی بندر امام 13450

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10870

کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000

سبوس گندم:


تهران 7000

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :


تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800

ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000

روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200

شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :


چینی تهران 33000

ترئونین :

چینی تهران 87000

لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزدوشنبه مورخه22اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 23500-24500


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 9450

برزیل بندر امام 10000

اوکراین بندر امام 9100

اوکراین بندر امام 8550

روس بندر نوشهر 10400


گندم:

قزاق امیراباد 10180


جو:

هندی بندر امام 8800

فرانسه بندر امام 8900

فریدونکنار 9150

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 17100

برزیل بندر امام 18200

هندی بندر امام 17200


آرژانتین بندر امام 18300

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19500


متیونین :


دگوسا تهران 137500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 56000

کره 55500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 19450

هندی بندر امام 13450

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10870


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7000

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزچهارشنبه مورخه24اردیبهشت 1393

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 17500 - 18000

کاب 16500 - 17000


تخم مرغ:

تهران 23500-24500

پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-45000

کشتار تهران 62000-63000


ذرت:


برزیل بندر امام 9420

برزیل بندر امام 10000

اوکراین بندر امام 9200

اوکراین بندر امام 8520

روس بندر نوشهر 10400


گندم:


قزاق امیراباد 10180

جو:

هندی بندر امام 8700

فرانسه بندر امام 8900

فریدونکنار 9150

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 17100

برزیل بندر امام 18050

هندی بندر امام 17050


آرژانتین بندر امام 17900

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19500


اتکا تهران 17650

متیونین :


دگوسا تهران 137500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 56000

کره 55500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 19450

هندی بندر امام 13380

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10870

کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000

سبوس گندم:


تهران 7000

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :


تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800

ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000

روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :


پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :

مشهد 9900

شیراز 11150

کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200

شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :


چینی تهران 33000

ترئونین :

چینی تهران 87000

لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزپنجشنبه مورخه25اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب 00000 - 00000


تخم مرغ:


تهران 23500-24000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 45000-45500


کشتار تهران 62000-63000

ذرت:

برزیل بندر امام 9450

برزیل بندر امام 10050

اوکراین بندر امام 9200

اوکراین بندر امام 8550

روس بندر نوشهر 10400


گندم:

قزاق امیراباد 10180


جو:

هندی بندر امام 0000

فرانسه بندر امام 8900

فریدونکنار 9150

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 17100

برزیل بندر امام 18100

هندی بندر امام 00000


آرژانتین بندر امام 18300

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19500


اتکا تهران 17650

متیونین :


دگوسا تهران 137500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 56000

کره 55500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 19450

هندی بندر امام 13380

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10870


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7000

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور در روز شنبه مورخه 27 اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 16000 - 16500

کاب 15000 - 15500


تخم مرغ:


تهران 25000-27500


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000


کشتار تهران 62500-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 9450

برزیل بندر امام 10000

اوکراین بندر امام 9200

اوکراین بندر امام 8550

روس بندر نوشهر 10400


گندم:

قزاق امیراباد 10180


جو:

هندی بندر امام 8700

فرانسه بندر امام 8900

فریدونکنار 0000

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 17100

برزیل بندر امام 17900

هندی بندر امام 16950


آرژانتین بندر امام 18300

بهپاک بهشهر 19650

یگانه گرگان 19500


اتکا تهران 17650

متیونین :


دگوسا تهران 137500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 56000

کره 55500

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13350

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10880


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7000

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزیکشنبه مورخه28اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 15500 - 16000

کاب 14000 - 14500


تخم مرغ:


تهران 25500-28000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000


کشتار تهران 62500-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 0000

برزیل بندر امام 10100

اوکراین بندر امام 9300

اوکراین بندر امام 0000

روس بندر نوشهر 10450


گندم:

قزاق امیراباد 10180


جو:

هندی بندر امام 8850

فرانسه بندر امام 0000

فریدونکنار 0000

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

برزیل بندر امام 17950

هندی بندر امام 16900


آرژانتین بندر امام 18000

متیونین :


دگوسا تهران 137500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 55000

کره 55000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13350

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10900


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7000

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزدوشنبه مورخه29اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 15500 - 16000

کاب 13500 - 14000


تخم مرغ:


تهران 25500-28000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000


کشتار تهران 62500-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 10150

برزیل بندر امام 10300

اوکراین بندر امام 9350

اوکراین بندر امام 9450

روس بندر نوشهر 10450

روس بندر امام 9950


گندم:

قزاق امیراباد 10180


جو:

هندی بندر امام 8900

قزاق مشهد 9350

فریدونکنار 0000

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

برزیل بندر امام 17950

هندی بندر امام 16950


آرژانتین بندر امام 18000

متیونین :


دگوسا تهران 137500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 55000

کره 55000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13350

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10900


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7150

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزسه شنبه مورخه30اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14500 - 15500

کاب 13000 - 14000


تخم مرغ:


تهران 25500-28000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000


کشتار تهران 62500-64000

ذرت:

برزیل بندر امام 10250

برزیل بندر امام 00000

اوکراین بندر امام 9350

اوکراین بندر امام 10600

روس بندر نوشهر 10450

روس بندر امام 10000


گندم:

قزاق امیراباد 10180


جو:

هندی بندر امام 8900

قزاق مشهد 9350

فریدونکنار 0000

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

برزیل بندر امام 18000

هندی بندر امام 17100


آرژانتین بندر امام 18150

اتکا 17550

گلبهار 18800

بهپاک بهشهر 19900


متیونین :


دگوسا تهران 135500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 55000

کره 55000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13350

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10900


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7150

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600


کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500

برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام وطیور درروزچهارشنبه مورخه31اردیبهشت 1393


جوجه یکروزه گوشتی :

راس 14500 - 15500

کاب 13000 - 14000


تخم مرغ:


تهران 25500-28000


پولت تخمگذار 90 روزه

تهران ، قم ، تبریز 92500

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 44000-46000

کشتار تهران 62000-64000


ذرت:

برزیل بندر امام 10300

برزیل بندر امام 00000

اوکراین بندر امام 9400

اوکراین بندر امام 00000

روس بندر نوشهر 10400

روس بندر امام 10000


گندم:

قزاق امیراباد 10200


جو:

هندی بندر امام 8900

قزاق مشهد 9350

فریدونکنار 0000

کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 00000

برزیل بندر امام 18050

هندی بندر امام 17100


آرژانتین بندر امام 18150

اتکا 17700

گلبهار 18800

بهپاک بهشهر 19900


متیونین :


دگوسا تهران 135500

دگوسا بندر عباس 000000

لیزین :


اندونزی 55000

کره 55000

کنجاله کلزا :


کانولا بندر امام 14950

هندی بندر امام 13350

کنجاله آفتابگردان :


روس نوشهر 10900


کنجاله گلرنگ :


مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن پودری مشهد 12400

ترکمن پودری پر چرب مشهد 14350

پنبه دانه :


سبزوار 00000


سبوس گندم:


تهران 7150

کرج 6950


گلوتن ذرت :


تهران 00000


گلوتن گندم :

تهران 38500


سبوس برنج:


کامپیوتری مدرن 3500

زیر پای دام 1800


ارزن :


اوکراین گرگان 0000

دانه سویا :


گرگان 00000

تفاله گوجه فرنگی:


کرج 0000

کنجاله زیتون :


رودبار 0000

تفاله چغندر قند :


شهر کرد 9750

خوی 0000

تفاله گندم :


مشهد 00000

باگاس :


هفت تپه 0000


روغن خام سویا :


وارداتی بندر عباس فله 32000

وارداتی بندر عباس گالن و یا حلب 35000

تهران فله 37500

4 گل گالنی تهران 35000

روغن خام کلزا :


تهران 40000

اسید چرب :


وارداتی ناخالص 14000 فله

تهران 20000 فله


تهران 23500 حلب

پودر چربی :


مالزی تهران 39000

تهران 31500

تهران 29000

پودر ماهی :

پرو تهران 61000

مخلوط شمال 25000


جنوب بندر عباس 42000

پودر گوشت  :


مشهد 9900

شیراز 11150


کرمانشاه 9950

اصفهان 9650

پودر جوجه :

آمل 3800

جوش شیرین :

چینی تهران 21200


شیراز تهران 00000

شیراز 27000

دی کلسیم فسفات:


یزد 18800

اراک 17500

صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 800


پرمنگنات :

چینی تهران 117000

کولین کلراید :

چینی تهران 33000


ترئونین :


چینی تهران 87000


لوهمن تهران 000000

آنتی اکسیدان خارجی :


تهران 00000

گلیسیرین :


تهران 00000

ویتامین
C :

تهران 000000

فرمالین :


گالن 20 لیتری تهران 240000

کنسانتره طیور گوشتی :


5% مرغک تهران 31500