قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه ۱۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۰ آذر ۱۴۰۱ | ۱۸:۰۰ کد : ۲۶۹ آذر ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۱۱۷

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور

در روز پنجشنبه مورخه 10  آذر ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 0000 - 0000 ریال

پلاس 0000 - 0000 ریال

کاب 0000 - 0000 ریال

آرین 000 - 000 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 000000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 3800 - 4300 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 440000 ریال 

کارمزد و حق العمل

3700 - 3800 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 630000 ریال

کارمزد و حق العمل

 5000 - 5850 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1150 ریال

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس گنبد 1140 ریال

روس اصفهان 11250 ریال

روس نوشهر 11650 ریال

جو داخلی :

اردبیل 0000 ریال

زنجان 0000 ریال

سمنان 0000 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل گرگان 1820 ریال

برزیل تهران 1830 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

اکسدانه 000000 ریال

طلا سفید 115000 ریال

یگانه 113000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی قم 00000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 00000 ریال

تخم پنبه :

نیشابور 00000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 930000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران000000 ریال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 570000 ریال

اندونزی تهران 000000 ریال

کولین : 

چین تهران 445000 ریال

ترئونین :

چین تهران 615000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 0000 ریال

تهران 6300 ریال

سبوس برنج کامپیوتری مدرن :

مازندران 25000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا مازندران 490000 ریال

تصفیه سویا فله اراک 515000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 760000 ریال

ترکیبی گیلان 260000 ریال

جنوب 360000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  29000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 36000 ریال

دی کلسیم فسفات:

کاشان 0000 ریال

سمنان 230000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 2000 - 2600 ریال

نمک معدنی :

قم فله 100

قم کیسه 110

زئولیت :

قم 115

تهران 115

پرمنگنات :

چین تهران 1800000 ریال

ایرانی تهران 1100000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 00000

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400