قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز دوشنبه مورخه ۶ تیر ماه ۱۴۰۱

۰۶ تیر ۱۴۰۱ | ۱۵:۴۵ کد : ۱۳۴ تیر ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۲۷۲

برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز

 دوشنبه مورخه 6 تیر ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 000000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 000 - 000 ریال

پلاس 000 - 000 ریال

کاب 000 - 000 ریال

آرین 000 - 000 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 000000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 2600 - 2810 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 400000 ریال 

کارمزد و حق العمل

3900 - 4000 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 598000 ریال

کارمزد و حق العمل

 5500 - 5600 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1350 ریال 

جو خارجی :

قیمت مصوب 113000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس دزفول 1380 ریال

جو داخلی :

کردستان1160 ریال

بوکان 1180 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1910 ریال

نوید بهشهر 0000 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

اکسدانه 164000 ریال

کلهر 168000 ریال

یگانه 162000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی قم 00000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 79000 ریال

تخم پنبه :

نیشابور 00000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1020000 یال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران830000 یال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 1030000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 720000 ریال

ترئونین :

چین تهران 610000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

تهران 7800 ریال

کرمانشاه 000 ریال

سبوس برنج :

کامپیوتری مدرن 45000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله تهران 560000 ریال

حلب تهران 11655000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 000000 ریال

ترکیبی گیلان 170000 ریال

جنوب 320000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  29000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 36000 ریال

دی کلسیم فسفات:

کاشان 0000 ریال

سمنان 230000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 2000 - 2600 ریال

نمک معدنی :

قم فله 100

قم کیسه 110

زئولیت :

قم 115

تهران 115

پرمنگنات :

چین تهران 1800000 ریال

ایرانی تهران 1100000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 00000

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400