قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز یکشنبه مورخه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۱

۰۱ خرداد ۱۴۰۱ | ۱۱:۵۰ کد : ۱۰۲ خرداد ۱۴۰۱
تعداد بازدید:۱۷۸

برای مشاهده بهتر سایت از مرور گر فایرفاکس استفاده نمایید

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در روز

 یکشنبه مورخه 1 خرداد ماه 1401

>>ارسال کالا منوط به جذب کامیون می باشد<<

جوجه یکروزه گوشتی :

قیمت مصوب 150000 ریال

کارمزد و حق العمل

راس 640 - 650 ریال

پلاس 590 - 600 ریال

کاب 570 - 580 ریال

آرین 390 - 400 ریال 

واریز وجه جوجه مستقیما به حساب مرغ مادری

واریز وجه کارمزد به حساب شرکت

مجموع وجه جوجه و کارمزد 150000 ریال

تخم مرغ:

قیمت مصوب 398000 ریال

کارمزد و حق العمل

تهران 2350 - 2710 ریال

مرغ  گوشتی زنده تهران:

قیمت مصوب 400000 ریال 

کارمزد و حق العمل

2700 - 2800 ریال

مرغ گوشتی کشتار تهران :

قیمت مصوب 598000 ریال

کارمزد و حق العمل

 3700 - 4000 ریال

ذرت داخلی :

کارمزد و حق العمل

کرمان 000 ریال

ذرت خارجی :

قیمت مصوب 120000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1350 ریال 

جو خارجی :

قیمت مصوب 120000 ریال

کارمزد و حق العمل

روس دزفول 1380 ریال

جو داخلی :

کردستان 000 ریال

بوکان 000 ریال

کنجاله سویا :

قیمت مصوب 170000 ریال

کارمزد و حق العمل

برزیل بندر امام 1900 ریال

نوید بهشهر 0000 ریال

دانه سویا :

بندر امام 00000 ریال

دانه کلزا :

بندر امام 00000 ریال

کنجاله کلزا :

اکسدانه 164000 ریال

کلهر 168000 ریال

یگانه 162000 ریال

کنجاله آفتابگردان :

آذربایجان آستارا 00000 ریال

کنجاله تخم پنبه :

داخلی قم 00000 ریال

تخت آذربایجان آستارا 00000 ریال

تخم پنبه :

نیشابور 00000 ریال

متیونین :

دگوسا تهران 1060000 یال

اندونزی تهران 000000 ریال

فرانسه تهران 000000 ریال 

لیزین :

دگوسا تهران855000 یال

کره تهران 000000 ریال

چین تهران 1100000 ریال

اندونزی تهران 0000000 ریال

کولین : 

چین تهران 920000 ریال

ترئونین :

چین تهران 590000 ریال

سبوس گندم :

حق العمل و کارمزد

زنجان 000 ریال

کرمانشاه 000 ریال

سبوس برنج :

کامپیوتری مدرن 31000 ریال

کنسانتره طیور گوشتی :

2.5 % کلهر دانه بندر امام  000000 ریال

کنسانتره طیور تخمگذار :

%5 کلهر دانه (پرورش) بندر امام 00000 ریال

%5 کلهر دانه (تولید) بندر امام 00000 ریال

روغن :

خام سویا فله تهران 560000 ریال

حلب تهران 11655000 ریال

اسید چرب :

مازندران فله 00000 ریال

مشهد فله 00000 ریال

پودر چربی :

خالص تهران 00000 ریال

خالص بندر عباس 000000 ریال

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 000000 ریال

ترکیبی گیلان 170000 ریال

جنوب 320000 ریال

پودر جوجه :

گرگان  29000 ریال

پودر گوشت :

دامی مشهد 36000 ریال

دی کلسیم فسفات:

کاشان 0000 ریال

سمنان 230000 ریال

منو کلسیم فسفات:

 تهران 000000

صدف معدنی:

گنبد 000

کربنات کلسیم:

قزوین 2000 - 2600 ریال

نمک معدنی :

قم فله 100

قم کیسه 110

زئولیت :

قم 115

تهران 115

پرمنگنات :

چین تهران 1800000 ریال

ایرانی تهران 1100000 ریال

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران 00000

 

آرشیو قیمتها از سال 1401

 

آرشیو قیمتها تا سال 1400