دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/4/22
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز  شنبه مورخه 22 تیر 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 12200 - 12700

کاب
9000 - 10800

تخم مرغ:

تهران 25000-28000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 41000-43000

کشتار تهران 59500-63000


مرغ مادر:

منجمد تهران 50000 -52000

زنده تهران 35000-36000


ذرت:

روس امیرآباد 9100

برزیل بندر امام 0000

برزیل تهران 0000

دزفول 8800

ذرت علوفه ای :

فسا 1200

سبزوار بسته بندی 300 کیلویی 2000

گلوتن ذرت :

قزوین  38500

گندم:


ورامین 7600

همدان 7600

فسا 7600


قم 0000

دوروم شیراز 7700

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


روس امیرآباد 6150

اوکراین شیراز 0000

شهر کرد 0000

کرمانشاه 0000

بیضا 6450

همدان 6150

تهران 6300


سبوس گندم:


تهران 5200

کرج 5220

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت آرژانتین تهران  00000

پلت گلبهار اصفهان 00000

هندی شیراز  14500

کنجاله کلزا :

گلستان گرگان 00000

یگانه گرگان 10650

بهپاک بهشهر
10650

اکسدانه 10350

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 10750

گلستان گرگان 00000

پنبه دانه :

گرگان 00000

کنجاله تخم پنبه :


گرگان 11650

گرگان 12100

قزاق مشهد 11950

ترکمن مشهد 12650

پر چرب سبزوار 13500


روغن خام سویا :

تهران 45000

گرگان 00000

پودر چربی :

چینی تهران 46000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

آذربایجان غربی 7900

تهران 73000

ملاس چغندر قند :

اهواز 7000

جوش شیرین :

چینی تهران 13500


شیراز 00000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 21500

اراک 21000

دورود 20700


صدف معدنی:


گنبد 400 - 600

کربنات کلسیم:

قزوین 450 - 600

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :

5% مرغک تهران 29300

5% فرازدانه آوند 25500 کرایه حمل با فروشنده


متیونین :

دگوسا 164000

لیزین :

اندونزی 64000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 86000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 43500

ترئونین :


چینی تهران 145000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریز میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت