دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/3/9
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیور در روز پنجشنبه مورخه 9 خرداد 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 0000 - 00000

کاب
0000 - 0000

جوجه یکروزه اردک :

ورامین 8500 - 9000

جوجه یکروزه رنگی :

ورامین 5000 - 5500


تخم مرغ:

تهران 30000-33000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 39000-41000

کشتار تهران 55000-58000


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

روس امیرآباد 0000

اوکراین بندر امام 8250

برزیل کرمانشاه 8450

برزیل بندر امام 0000

اوکراین بندر امام 0000


برزیل تهران 8970


فیروزآباد 8400

دزفول 8650


ذرت علوفه ای :

فسا 1200

گلوتن ذرت :

چینی  22000


گندم:


دزفول 7800

کرمان 7800

گلوتن گندم :

بجنورد 35000


جو:


روس امیرآباد 6600

آلمان بندر امام 6400

گرگان 6100

گنبد 6100

ورامین 6750


گرمسار 6750

آمل 6600

سبوس گندم:


تهران 5600

کرج 5650


سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1550

دوکوب کامپیوتری 1450

خوراک دامی 1300

زیر پای دام 950


کنجاله سویا:


پلت برزیل بندر امام 14300

پرک برزیل بندر امام 14100

پلت برزیل شیراز 144000


پلت برزیل دزفول 14200

بهپاک بهشهر 14700

خاوردشت گرگان 14800

پرک هندی تهران 14700

کنجاله کلزا :

کانولا بندر امام 11900

گلستان 10800

یگانه گرگان 10750

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق مشهد 11000

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 12500

قزاق مشهد 13550

گرگان 11000

روغن خام سویا :

تهران 43500

جوش شیرین :

چینی تهران 13700

پودر چربی :


چینی تهران 46000

پودر ماهی :


کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000


جنوب گیلان 32000

پودر گوشت  :

تهران 6500

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500


صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

نمک معدنی :

قم فله 550

قم کیسه 650


زئولیت :

قم 600

کنسانتره طیور گوشتی :


5% تهران 29300

5% تهران 25500


متیونین :

دگوسا 171000

لیزین :

اندونزی 72000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 91000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 59000

ترئونین :


چینی تهران 157000

سوئیس تهران 000000


آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

گلیسیرین :

تهران 3900

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000

دان آماده :


کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:

1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها 


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام