دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1392/2/17
                                                                                                                                                                                         
   
برای مشاهده بهتر سایت از مرورگر فایر فاکس استفاده نمائید


قیمت جوجه یکروزه گوشتی ونهاده های دام و طیوردر روز سه شنبه مورخه17اردیبهشت 1392

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 10500 - 11000

کاب
8500 - 9000

تخم مرغ:

تهران 27500-32500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 35000-35000

کشتار تهران 49000-53500


مرغ مادر:

منجمد تهران 48000 -50000

زنده تهران 32000-33000


ذرت:

اوکراین بندر امام 7040

اوکراین بندرعباس 7340

اوکراین شیراز 7200

برزیل بندر امام 7800

برزیل مشهد 8000

برزیل تهران 8500

شیراز 8100


دزفول 8000

ذرت علوفه ای :

شیراز 950

گلوتن ذرت :

چینی  22500

گندم:


همدان 7000

دزفول 6900

گندم غنی شده :

مشهد 00000

گلوتن گندم :

بجنورد 35000

جو:


آلمان بندر امام 6350

هندی بندر امام 6250

روس امیرآباد 7050

تهران 6780

سمنان 6780


قم 6400

سبوس گندم:


تهران 5450

کرج 5500

سبوس برنج:

دوکوب معمولی 1450

دوکوب کامپیوتری 1300

خوراک دامی 900

زیر پای دام 800


کنجاله سویا:


برزیل بندر امام 13500

برزیل مشهد 11250

هندی بندر عباس 12700

هندی بندر امام 12450

هندی تهران 13200

بهپاک بهشهر 13700

پرک قائم تهران 13900

یگانه خزر گرگان 13600

گلبهار اصفهان 13900

کنجاله کلزا :

مشهد 13450

کنجاله آفتابگردان :

 
قزاق امیرآباد 11800

قزاق پرک مشهد 00000

کنجاله تخم پنبه :


قزاق مشهد 12550

ترکمن مشهد 13100


اردبیل 12300

تربت جام 15800

روغن خام سویا :

تهران 43500

روغن USE :

تهران 34500

جوش شیرین :

چینی تهران 14500

شیراز تهران 19000


شیراز فارس 18000

پودر چربی :

چینی تهران 45000

پودر ماهی :

کیلکا گیلان 45000

شمال گیلان 35000

جنوب چاه بهار 30000

جنوب گیلان 32000

تفاله چغندر :

بیرجند 0000

دی کلسیم فسفات:


کرج 21500

تهران 22500

صدف معدنی:

گنبد 500

کربنات کلسیم:

قزوین 400 - 550

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 28500

متیونین :

دگوسا 167000

لیزین :

اندونزی 75000

آنزیم :

کمین بلژیک بدون فیتاز 120000

کمین بلژیک با فیتاز 380000


پرو بیوتیک :

کلوستات بلژیک 340000

پرمنگنات :


چینی تهران 92000

کولین کلراید :

 
چینی تهران 85000

ترئونین :


چینی تهران 166000

سوئیس تهران 000000

آنتی اکسیدان :

خارجی 100000

فرمالین :

 
گالن 20 لیتری تهران  170000


دان آماده :

کرمانشاه دانه سوپر استار 17600

کرمانشاه دانه پیش دان 13030

کرمانشاه دانه میان دان 12370

کرمانشاه دانه پس دان 11780

دان پارس سوپر استار 16040

 
توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2- لینکهای مرتبط

بورس کالاهای کشاورزی
ایران

بورس جهانی شیکاگو 

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

آرشیو قیمتها             


   لینک دانلود آهنگ سایت