دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/9/8

                                                                                                                                                                                             

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/9/8

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 8800 - 9500

کاب 7000 - 7500

تخم مرغ:

تهران 22500-25000


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 31000-33000

کشتار تهران 45000-47000


مرغ مادر:

منجمد تهران 46000 -47000

زنده تهران 33000-34000


ذرت:

برزیل بندر امام 6200

برزیل بندر امام 6350

فارس 6250

دزفول 6200

روس امیرآباد 6880

اکراین بندر امام 6500

گندم:

امیرآباد 5800

همدان 5730

مشهد 5900

قم 5900

اوکراین بندر امام 5500

تهران 6100

جو:

همدان 6600

نوشهر 6300

امیرآباد 6300

آمل 0000

مشهد 6600

قم 6500

اوکراین بندر امام 6200

قزاق نوشهر 0000

سبوس گندم:

تهران 4270

کرج 4230

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 9550

بهپاک بهشهر 9700

یگانه گرگان 9700

خاوردشت گرگان 9550

گلبهار 0000

پلیت آرژانتین بندر امام 9700

کنجاله کلزا:
روس نوشهر 11000

هندی بندر عباس 0000

کنجاله آفتابگردان :

قزاق مشهد 5850

بندر امام 0000

روس نوشهر 0000

روس امیرآباد0000

کنجاله تخم پنبه :


قم 00000

ترکمن مشهد 11580

بندر امام 7500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 16000

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

البرز کرج فول گریت 32000

البرز کرج 19500

دلیجان 18000

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 20000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 185000

فرانسه 180000

لیزین :

اندونزی 90000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

چینی تهران 000000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت