دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/11

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/3/11

جوجه یکروزه گوشتی 0000-00000


تخم مرغ تهران 15600-15600

مرغ زنده تهران34000-35000

مرغ کشتار تهران 47500-49500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت آرژانتین بندر امام 560
0

ذرت برزیل بندر امام 5650

ذرت اوکراین بندر امام 4640

ذرت اوکراین تهران 4900

ذرت قزوین 4900

گندم دورم کرمان 4500

گندم گلستان 4450

گندم امیرآباد 4480

گندم خارجی بندر امام 4480

گندم نوشهر 4600

جو اوکراین بندر امام 4200

جو امیرآباد 4420

جو قم 4500

سبوس گندم تهران 3000

کنجاله سویا پرک هندی پروتئین بالا بندر امام  16060

کنجاله سویا پرک هندی پروتئین پایین بندر امام 12050

کنجاله کلزا کانولا بندر عباس 9700

کنجاله کلزا پرک گلستان 7920

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 9750

یونجه اردبیل 2800

جوش شیرین ایرانی تهران 8300

جوش شیرین چینی تهران 7600

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


متیونین دگوسا تهران84000


متیونین فرانسه تهران83000

متیونین آمریکا تهران 70800


لیزین اندونزی تهران 36800

لیزین کره تهران 36800

  لیزین آمریکا تهران 37000


توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید