دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/18

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/2/18

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 14500-15000

مرغ زنده تهران29000-30000

مرغ کشتار تهران 42500-44500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران33000-33000

مرغ زنده مادر تهران 22000-22000

ذرت برزیل بندر امام 550
0

ذرت اوکراین بندر امام 5150

ذرت دزفول 5100

گندم داخلی بندر عباس 4200

گندم داخلی فارس 4300

گندم داخلی دزفول 4200

گندم اوکراین امیرآباد 4650

جو اوکراین بندر امام 4450

جو نوشهر 4670

جو روس امیر آباد 4650

جو قزاق نوشهر 4660

سبوس گندم تهران 3300

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام بارگیری سریع 16500

کنجاله سویا پرک هندی بندر امام بارگیری با تاخیر 12350

کنجاله کلزا کانولا کانادا بندر امام 9950

کنجاله آفتاب مشهد 7000

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 8340

جوش شیرین چینی تهران 8500

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت مشهد 7000

دی کلسیم فسفات 12500

صدف معدنی گنبد 180

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


متیونین دگوسا تهران82000


متیونین فرانسه تهران81000

متیونین آمریکا تهران 69100


لیزین کره تهران 38000

  لیزین آمریکا تهران 37500

لیزین اندونزی تهران38000


توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

 
2- قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید


ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید