دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/19

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/19

جوجه یکروزه گوشتی 4400-6400


تخم مرغ تهران 17100-18600

مرغ زنده تهران33000-34000

مرغ کشتار تهران 47000-49000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26000-26000

مرغ زنده مادر تهران 20000-20000

ذرت آرژانتین بندر امام 5510

ذرت اوکراین بندر امام 5190

ذرت داخلی  خوزستان 5250

ذرت برزیل بندر امام 5400

جواوکراین بندر امام 4840

جو داخلی مشهد 5150

گندم امیرآباد 4920

گندم داخلی تهران 5250

سبوس گندم تهران 4250

کنجاله سویا برزیلی بندر امام 13000


کنجاله کلزا بندر امام 0000

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 7630

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 3500

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 18500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 00000

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران90000


متیونین فرانسه تهران89000

متیونین آمریک تهران 79500

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید