دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/16

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/1/16

جوجه یکروزه گوشتی 2700-4700


تخم مرغ تهران 17800-19300

مرغ زنده تهران32000-33000

مرغ کشتار تهران 46000-48000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران26000-26000

مرغ زنده مادر تهران 20000-20000

ذرت آرژانتین بندر امام 5500

ذرت اوکراین بندر امام 5180

ذرت داخلی  خوزستان 5270

جو اوکراین بندر امام 4890

جو داخلی مشهد 5180

گندم امیرآباد 4920

گندم مشهد 5170

سبوس گندم تهران 4310

کنجاله سویا هندی بندر امام 13000


کنجاله کلزا بندر امام 9810

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 7630

جوش شیرین چینی تهران 7350

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 3500

دی کلسیم فسفات 14000

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران90000


متیونین فرانسه تهران89000

متیونین آمریک تهران 79500

لیزین آمریکا تهران 39000


لیزین کره تهران 39000

لیزین اندونزی تهران39500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید