دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/8

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/7

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 21200-22700

مرغ زنده تهران29000-30000

مرغ کشتار تهران 41000-43000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 15000-15200

ذرت آرژانتین بندر امام 5510

ذرت اوکراین بندر امام 5310

گندم کرمانشاه 5190

گندم امیرآباد 5060

گندم اراک 5600

جو اوکراین بندر امام 5510

سبوس گندم تهران 4530

کنجاله سویا آرژانتین بندر امام 0000

کنجاله سویا اکسدانه تهران 10400

کنجاله کلزا بندر امام 0000

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 7100

جوش شیرین چینی تهران 7200

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 12400

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران89000


متیونین فرانسه تهران88000

متیونین آمریک تهران 75000

لیزین آمریکا تهران 37000


لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید