دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/4

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/12/4

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000


تخم مرغ تهران 20000-21500

مرغ زنده تهران26200-27200

مرغ کشتار تهران 37000-39500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران21000-21500

مرغ زنده مادر تهران 14000-14200

ذرت آرژانتین بندر امام 5510

ذرت اوکراین 5210

ذرت روس 5180

گندم فارس 5500

گندم امیرآباد 5060

گندم بندر امام 5200

جو امیرآباد 5710

جو اوکراین بندر امام 5510

جو مشهد 6290

سبوس گندم تهران 4530

کنجاله کلزا کانولا بندر امام 7100

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 7200

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 7430

جوش شیرین چینی تهران 7000


کنجاله تخم پنبه پودر و تخته پر چرب مشهد 6240

کنجاله تخم پنبه روس بندر امیرآباد 5440

پودر ماهی جنوب12000


پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 12400

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران87000


متیونین فرانسه تهران86000

لیزین آمریکا تهران 37000


لیزین کره تهران 37000

لیزین اندونزی تهران38000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید