دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/16

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/16

جوجه یکروزه گوشتی 5500-7200


تخم مرغ تهران 20200-23800

مرغ زنده تهران23500-24500

مرغ کشتار تهران 33500-35500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5260

ذرت اوکراین 4620

ذرت آمریکا بندر امام 0000

ذرت برزیل 0000

جوامیرآباد  5430

جو مشهد 5620

گندم فارس 0000

گندم اراک 5280

گندم نوشهر 5160

گندم مشهد 5460

گندم بندر عباس 0000

گندم دزفول 5060

گندم همدان 0000

کندم تهران 5250

سبوس گندم کرج 4330

سبوس فارس 3900

سبوس گلستان 4350

سبوس ایلام 4200

سبوس اصفهان 4350

سبوس همدان 4250

سبوس مشهد 4350

سبوس مرکزی 4200

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6420

کنجاله سویا اکسدانه تهران 0000

کنجاله سویا یگانه خزر 6720

کنجاله سویا گلبهار 0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 0000

کنجاله کلزاکانولای بندرعباس 5450

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 0000

جوش شیرین چینی تهران 8000

یونجه فارس 6000

یونجه همدان 5600

یونجه ایلام 5900

یونجه مشهد 6000

یونجه اراک 5330

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5610

کنجاله پنبه تخم ترکمن مشهد 5520

کنجاله تخم پنبه پرچرب قزاق تخته 5610

جوش شیرین داخلی شیراز8100

پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500

کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران91000

متیونین فرانسه تهران90000

متیونین آمریکا تهران 76700

لیزین آمریکا تهران 42000

لیزین کره تهران 42000

لیزین اندونزی تهران43000

توضیح:

1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد
دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام

 جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه اینجا را کلیک کنید