دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/8

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/11/8

جوجه یکروزه گوشتی 5300-6800


تخم مرغ تهران 24000-25500

مرغ زنده تهران24000-25000

مرغ کشتار تهران 32500-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران19000-20000

مرغ زنده مادر تهران 13100-14100

ذرت آرژانتین بندر امام 5640

ذرت اوکراین 5210

ذرت آمریکا بندر امام 5180

جو مشهد 5500

گندم فارس 5320

گندم بندر عباس 5070

گندم همدان 5000

سبوس گندم کرج 3660


سبوس فارس 3690

سبوس همدان 3990

سبوس مشهد 4040

سبوس مرکزی 3890

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام6610

کنجاله سویا هندی بندر امام 6520

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 7100

کنجاله کلزاکانولای بندر امام 5300

کنجاله کلزا اکسدانه تهران 6000

جوش شیرین چینی تهران 8000


یونجه فارس 6000

یونجه همدان 5600

یونجه ایلام 5900

یونجه مشهد 6000

یونجه اراک 5150

کنجاله تخم پنبه قزاق مشهد 5650

جوش شیرین داخلی شیراز8100


پودر ماهی جنوب12000

پودر ماهی کیلکا 19500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5% طیور گوشتی 14500


کنسانتره 30% طیور گوشتی 11500

پودر چربی بندر امام 23500


متیونین دگوسا تهران105000


متیونین فرانسه تهران104000

متیونین آمریکا تهران 88600

لیزین آمریکا تهران 44000


لیزین کره تهران 44000

لیزین اندونزی تهران45000

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید