دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/3

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/10/3

جوجه یکروزه گوشتی 2000-4300


تخم مرغ تهران 21000-25200

مرغ زنده تهران20000-21000

مرغ کشتار تهران 30500-33000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام 4810

ذرت اوکراین 0000

ذرت آمریکا بندر امام 0000

جو امیرآباد 4540

سبوس گندم کرج 3500


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4910

کنجاله سویا هندی بندر امام 0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 0000

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4370

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4700

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4870

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11800

کربنات کلسیم قزوین 840

کنسانتره 5%گوشتی 13600


پودر چربی بندر امام 23500

متیونین دگوسا تهران71500


متیونین فرانسه تهران70500

متیونین آمریکا تهران 60200

لیزین آمریکا تهران 36500


لیزین کره تهران 36000

لیزین اندونزی تهران36500

توضیح:


1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته

و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید