دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/8/25

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/8/25

جوجه یکروزه گوشتی 4600-7000


تخم مرغ تهران 24500-28000

مرغ زنده تهران21700-22500

مرغ کشتار تهران 32500-34500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران20000-21000

مرغ زنده مادر تهران 14000-15000

ذرت آرژانتین بندر امام4840

ذرت اوکراین بندر امام 0000

ذرت داخلی مرودشت 0000

گندم قم 3790

گندم تهران 3810

جو اوکراین بندر امام 4110


جو قزاق مشهد 0000

سبوس گندم کرج 3110


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4610

کنجاله سویا هندی بندر امام 0000

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 4840

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4110

کنجاله کلزای کانولای قزاق پر چرب مشهد 0000

کنجاله گلرنگ مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودری ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته پر چرب ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پلت قزاق مشهد 0000

جوش شیرین چینی تهران 8000


جوش شیرین داخلی شیراز8300

پودر ماهی شمال14000

پودر ماهی جنوب15800

پودر ماهی کیلکا 14500

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75000

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63100

لیزین آمریکا تهران 37500


لیزین کره تهران 38000

لیزین اندونزی تهران38000

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد

جهت مشاهده نرخ کالاهای اعلامی توسط بورس کالاهای کشاورزی روی کلمه
اینجا را کلیک کنید