دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/24

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/7/24

جوجه یکروزه گوشتی 4700-6700


تخم مرغ تهران 25000-28500

مرغ زنده تهران20000-20500

مرغ کشتار تهران 28500-31000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4850

ذرت اوکراین بندر امام 4750

ذرت داخلی کرمانشاه 4510

جو اوکراین بندر امام 4240


جو قزاق امیراباد 4300

گندم مشهد 4080

گندم کردستان 4100

گندم شکسته کرج 3650

سبوس مشهد 3120

سبوس قزاق مشهد 3040

سبوس گندم کرج 3230


کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4730

کنجاله سویا هندی بندر امام 4600

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4140

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4950

کنجاله تخم پنبه تخته ترکمن مشهد 4770


دانه پنبه مشهد 6800

دانه پنبه قم 6850

تفاله چغندر قند پیرانشهر 3600

ملاس چغندر قند شیراز 2150

جوش شیرین چینی تهران 8150


جوش شیرین داخلی شیراز8150

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

دی کلسیم فسفات 11000

کنسانتره 5%گوشتی 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران75500

متیونین فرانسه تهران74500

متیونین آمریکا تهران 63600

لیزین آمریکا تهران 39000

لیزین کره تهران 39500

لیزین اندونزی تهران39500

  جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2-   قیمت پایه جوجه یکروزه ( حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس) در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی قروش مرغدار مرغ مادر میباشد