دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1390/6/24

قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/24

جوجه یکروزه گوشتی 0000-0000

تخم مرغ تهران 24200-27700

 مرغ زنده تهران17500-18500

 مرغ کشتار تهران 27800-30000

گوشت مرغ مادر منجمد تهران22500-23500

مرغ زنده مادر تهران 15500-16300

ذرت آرژانتین بندر امام4910

 ذرت اوکراین بندر امام 5200

ذرت داخلی کرمانشاه 5000

جو اوکراین بندر امام 4180

جو اوکراین بندر امیرآباد 4430

جو قزاق مشهد 4600

سبوس گندم کرج 3330

سبوس قزاق مشهد 3530

  کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4810

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد4450

 کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4530

کنجاله تخم پنبه تخته قزاق مشهد 4750

جوش شیرین چینی تهران 8000

جوش شیرین داخلی شیراز8200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران85000

متیونین آمریکا تهران 71600

متیونین فرانسه تهران84000

لیزین آمریکا تهران 38500

لیزین کره 39500

لیزین اندونزی تهران39500

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه
اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد

2- در مورد بهای جوجه یکروزه پایه قیمت حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغدار مرغ مادر میباشد