دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/6/8
 
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/8 

  جوجه یکروزه گوشتی 3700-5500

    تخم مرغ تهران 21500-25000

مرغ زنده تهران19900-20900

مرغ کشتار تهران 30700-33200

گوشت مرغ مادر منجمد تهران23000-24000

مرغ زنده مادر تهران 16000-16700

   ذرت آرژانتین بندر امام5540

ذرت اوکراین بندر امام5450

گندم همدان 3610

جو اوکراین بندر امام 4160

جو همدان 4300

سبوس گندم کرج 3330

سبوس قزاق مشهد 3530

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4760

کنجاله سویا هندی بندر امام 4710

کنجاله سویا بهپاک بهشهر 5350

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

    کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 4850
 
کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4550

    کنجاله تخم پنبه پودر و تخته ترکمن مشهد 4800
    
جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران81000

متیونین فرانسه تهران80000

متیونین آمریکا تهران 68200

لیزین آمریکا تهران 38000

لیزین کره 39000

لیزین اندونزی تهران39000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد