دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/6/2
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/6/2

جوجه یکروزه گوشتی 4100-5800

 تخم مرغ تهران 20500-24000

مرغ زنده تهران20200-21200

مرغ کشتار تهران 31200-33500

گوشت مرغ مادر منجمد تهران23000-24000

مرغ زنده مادر تهران 16000-17000 

 ذرت آرژانتین بندر امام5490

ذرت اوکراین بندر امام5400

گندم همدان 3660

جو اوکراین بندر امام 4260

سبوس گندم کرج 2930

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4760

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4150

کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4270

کنجاله پودر و تخته ترکمن مشهد 4520

جوش شیرین چینی تهران 6300

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

یونجه قم 3900

یونجه همدان 3500

یونجه خرمشهر 3900

متیونین دگوسا تهران81500

متیونین فرانسه تهران 80500

متیونین آمریکا تهران 68700

لیزین آمریکا تهران 39000

لیزین کره 40000

لیزین اندونزی تهران40000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام    
توضیح
1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد