دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/4/29
قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه1390/4/29

جوجه یکروزه گوشتی 4700-6000

  تخم مرغ تهران 20300-23800

 مرغ زنده تهران22000-23000

 مرغ کشتار تهران 34500-36300

 گوشت مرغ مادر منجمد تهران23500-24000

 مرغ زنده مادر تهران 17000-17700

 ذرت آرژانتین بندر امام5190

 ذرت اوکراین بندر امام5160

گندم همدان 3350

گندم کرمانشاه 3360

جو اوکراین بندر امام 3480

سبوس گندم کرج 2500

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام4730

کنجاله سویا بهشهر 5110

کنجاله سویا هندی بندر امام 0000

کنجاله کلزا کانولای پرک کانادا بندر امام 4190
 
کنجاله تخم پنبه تخته پر چرب ترکمن مشهد 5265

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد4270

کنجاله پودر و تخته ترکمن مشهد 4550

 جوش شیرین چینی تهران 5500

 پودر ماهی شمال13000

 پودر ماهی جنوب13200

 پودر ماهی کیلکا 13700

 پودر گوشت کرج 2800

 فسفات پارس فن صنعت اهواز 9100

 کنسانتره 5%گوشتی مروارید دانه فارس حداقل پروتئین(%30) 13600

 یونجه قم 3900

 یونجه همدان 3500

 یونجه خرمشهر 3900

 متیونین دگوسا تهران82000

 متیونین فرانسه تهران81000

 متیونین آمریکا تهران 68700

 لیزین آمریکاتهران 39000

 لیزین کره 40000

 لیزین اندونزی تهران40000

 ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید
توضیح
 1- کلیه قیمتها بصورت نقدی میباشد
 2- در مورد قیمت جوجه یکروزه پایه حداقل جوجه کاب و حداکثر جوجه راس در کل ایران ملاک قرار گرفته و نرخ اعلامی نرخ قروش مرغ مادر میباشد