دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/3/15
یکشنبه 1390/3/15 قیام پانزده خرداد تعطیل رسمی

  ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید