دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/1/23

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/1/23

 جوجه یکروزه گوشتی 00000-00000

تخم مرغ تهران 19200-22000

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33300-34300

گوشت مرغ منجمد تهران28200-28500

گوشت مرغ مادر تهران 20400-20800

ذرت آرژانتین بندر امام4010

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام3810

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5240

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5100

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر5700

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4600

کنجاله کلزا کانولا تهران0000
کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی کرمانشاه 3110
گندم داخلی همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 3650

جو آرژانتین بندر امام 0000
جو خارجی امیرآباد0000
جو داخلی کرمانشاه 3510
جو داخلی خراسان رضوی0000
جو داخلی همدان 0000
جونوشهر3680
جو قزاق مشهد 3210

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد0000

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه ترکمن4510
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4200

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 11000

یونجه قم 3450
یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران80000

متیونین آمریکا تهران62300

متیونین فرانسه تهران79000

لیزین آمریکاتهران 35500

لیزین اندونزی تهران36000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید