دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1390/1/14

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور  در مورخه 1390/1/14

 جوجه یکروزه گوشتی 9900-10200

تخم مرغ تهران 20500-23800

مرغ زنده تهران22000-23000

مرغ کشتار تهران 33300-35000

گوشت مرغ منجمد تهران26000-26800

گوشت مرغ مادر تهران 19000-19200

ذرت آرژانتین بندر امام4110

ذرت داخلی دزفول0000
ذرت اوکراین بندر امام3930

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5260

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5090

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان0000

کنجاله سویا بنیاد 0000
کنجاله سویابهپاک بهشر0000

کنجاله کلزا کانولا بندر امام0000

کنجاله کلزا کانولا تهران4610
کنجاله گلرنگ مشهد 0000

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم کرمانشاه 0000
گندم همدان 0000
گندم غنی شده مشهد 3650

جو آرژانتین بندر امام 3600
جو خارجی امیرآباد0000
جو کرمانشاه 3560
جو همدان 0000
جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 0000
کنجاله تخم پنبه  قزاق مشهد4350

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر وتخته آذربایجان0000
کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان0000
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 0000
جوش شیرین شیراز 0000

جوش شیرین چینی تهران 4250

پودر ماهی شمال13000

پودر ماهی جنوب13200

پودر ماهی کیلکا 13700

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج2670

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه قم 3450
یونجه همدان 3450

متیونین دگوسا تهران80000

متیونین آمریکا تهران00000

متیونین فرانسه تهران79000

لیزین آمریکاتهران 31500

لیزین اندونزی تهران32000

 
ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای سایر روزها روی کلمه اینجا کلیک نمائید