دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1389/11/24

قیمت  جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 889/11/24

 جوجه یکروزه گوشتی 6500-7000

تخم مرغ تهران 14700-16700

مرغ زنده تهران20800-21800

مرغ کشتار تهران 28000-30000

گوشت مرغ منجمد تهران28000-29000

گوشت مرغ مادر تهران 19000-20000

ذرت آرژانتین بندر امام4080

ذرت داخلی دزفول3860
ذرت اوکراین بندر امام3870

کنجاله سویاآرژانتین بندر امام5410

کنجاله سویاپرک هندی بندر امام 5360

کنجاله سویایگانه خزر شمال گرگان5620

کنجاله سویا بنیاد 5600
کنجاله سویابهپاک بهشر5600

کنجاله کلزا کانولا بندر امام4710

کنجاله گلرنگ مشهد 2850

گندم دامی اوکراین بندر امام 0000

گندم داخلی رنگدانه دار همدان تحویل در تهران2920
گندم غنی شده مشهد 3800

جو قزاق مشهد 0000

کنجاله تخم پنبه پودر و تخته قزاق مشهد 4120

کنجاله تخم پنبه پودر ترکمن مشهد 4050

کنجاله تخم پنبه پودر آذربایجان3730
تفاله چغندر قندفشنگی پیرانشهر 2870
جوش شیرین شیراز 4900

جوش شیرین چینی تهران 4300

پودر ماهی شمال ساری14800

پودر ماهی جنوب8500

پودر ماهی کیلکا بندر انزلی14500

پودر گوشت کرج 2800

سبوس گندم کرج3000

فسفات ایران فسفات سمنان8600

فسفات پرتوبشاش تهران 9000

یونجه همدان 3300

متیونین دگوسا تهران70000

متیونین آمریکا تهران57600

متیونین فرانسه تهران69500

لیزین آمریکاتهران 30500

لیزین اندونزی تهران31000

ضمنا جهت اطلاع از قیمتهای  روزهای دیگر روی کلمه اینجا کلیک نمائید