دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1396/10/1 الی 1396/12/29
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1396 بهمن1396 اسفند1396
          جمع کل مرغ: 22,729,858   جمع تولیدات:  88,177,062  88,114,187  86,142,673
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1395/10/08 18,000 2,200 197,340 143,520 107,640
        مرغ مادر عظیمی 1395/08/02 17,650 2,300 101,758 51,420  
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/10/19 26,000 3,600 310,960 232,024 171,427
        واحد اکبر حاجی زاده 1395/11/17 35,100 3,370 512,366 414,414 296,010
          جمع مرغ: 272,600     1,122,424 841,378 575,077
   
آمیخته: راس
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1395/10/08 23,400 2,600 256,542 186,576 139,932
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1395/08/15 15,000 1,700 98,440 70,840 4,600
        تعاونی 309 شبستر 1396/01/17 23,860 2,400 481,463 473,414 337,317
        جوجه طلایی تبریز 1395/10/01 27,160 2,600 277,358 204,895 150,756
        جوجه طلایی تبریز 1395/09/30 18,730 2,900 189,260 140,150 102,815
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1396/03/27 31,680 3,600 156,414 471,186 612,057
        کیمیا پرور ارس باران 1395/06/21 31,430 3,600 33,735    
        کیمیا پرور ارس باران 1396/05/22 27,040 3,000     152,578
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1395/06/24 16,200 2,000 24,840    
        میشاب مرند 1396/02/20 38,040 5,000 659,106 765,263 732,017
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1396/05/15 31,620 3,600     256,481
        نوک طلای تبریز 1396/04/07 16,200 1,950 17,140 186,300 310,251
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1395/06/25 33,830 3,500 57,060    
        واحد فرمان شمشیر 1395/11/24 25,000 2,750 399,817 308,583 229,617
        واحد فرمان شمشیر 1395/12/07 1,100 500 20,442 14,674 11,638
        واحد قاسم زاده 1396/04/11 23,460 2,700   239,933 441,377
          جمع مرغ: 847,550     2,671,617 3,061,814 3,481,436
   
آمیخته: کاب
        آذربه مرغ تعاونی 549 1395/12/14 19,500 2,600 386,009 272,987 218,270
        انصارآذر(تعاونی213) 1396/02/23 20,000 2,400 328,134 401,426 385,787
        باغ مرغ شبستر 1395/07/10 19,800 2,246 81,972    
        کوهسار سهند(علی یاری) 1395/11/12 27,300 3,400 374,647 311,020 218,509
        مرغ مادر سهند 1396/02/30 18,000 2,160 256,680 359,352 349,140
          جمع مرغ: 274,200     1,427,442 1,344,785 1,171,706
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        به مرغ ارومیه 1395/11/06 22,630 2,650 300,149 243,242 172,802
        تعاونی 80 قزل قانات 1396/03/17 29,640 3,770 250,873 531,741 577,190
        یاشارسیمرغ 1395/11/06 12,000 1,200 159,160 128,984 91,632
          جمع مرغ: 192,810     710,182 903,967 841,624
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1396/02/03 23,700 600 472,056 476,418 415,366
        آرمان ماکیان 1396/01/30 4,000 5,000 79,918 80,162 66,915
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1396/03/17 24,600 3,300 208,214 441,324 479,044
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1395/10/21 23,000 2,785 278,607 210,189 154,468
        اروم گهر دانه 1395/07/13 25,000 3,000 115,000    
        بهپرورارومیه 2 1395/11/16 23,050 2,650 331,874 270,376 191,914
        تابان مرغ بوکان 1396/02/12 27,000 3,800 534,060 546,480 516,258
        تعاونی 13 مهاباد 1395/09/03 23,000 3,250 176,333 134,014 70,533
        تعاونی 175 پلیکان 1395/09/02 24,500 2,810 186,331 141,250 71,377
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1395/09/17 27,300 3,000 237,765 182,509 128,092
        چی چست 1396/01/21 36,000 4,000 724,224 716,496 537,648
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1396/02/18 28,390 3,700 509,316 572,002 545,448
        سارنگ باختر 1396/04/04 19,700 2,350 41,685 244,674 378,188
        سفید بالان ارومیه 1395/08/11 20,000 2,600 126,346 85,867  
        شرکت اجداد بهپرور 1396/03/30 28,020 3,590 108,699 390,973 540,058
        طیوران سیستم 2 1395/07/19 30,325 3,600 150,655 27,899  
        کیمیا جوجه ارومیه 1395/08/04 28,065 3,400 165,247 90,369  
        مرغ تپه 1395/12/10 30,630 3,700 587,544 415,650 333,928
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1396/04/04 18,500 2,200 39,146 229,770 355,151
          جمع مرغ: 1,265,950     5,073,020 5,256,422 4,784,388
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1396/03/15 15,000 1,800 137,540 278,300 292,560
        تعاونی 29 پیرانشهر 1395/11/20 29,200 3,504 443,704 351,471 255,655
          جمع مرغ: 132,600     581,244 629,771 548,215
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        اردبیل جوجه 1395/11/24 57,550 6,515 920,378 710,359 528,577
        روئین دشت سبلان 1395/10/19 17,680 2,300 211,453 157,776 116,570
        سامیان جوجه-خیردوست 1395/08/19 36,575 4,300 249,002 181,705 33,649
        سامیان جوجه-خیردوست 1396/05/25 36,370 4,600     166,745
        مرغ مادر صدقی 1395/07/28 6,680 2,050 36,873 15,364  
        مرغ مادر صدقی 1395/08/02 11,000   63,418 32,047  
        واحد رسولی دباغ 1395/10/12 32,240 4,160 367,299 264,970 200,705
          جمع مرغ: 503,865     1,848,423 1,362,221 1,046,246
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1396/03/23 33,300 3,980 211,388 536,130 645,399
        آرتا جوجه سبلان 1396/03/07 78,720 11,780 929,421 1,561,910 1,536,563
        آرتا جوجه سبلان 1396/04/29 51,150 7,500   198,428 679,988
        آلوارس جوجه ضیغمی 1396/05/17 31,700 3,800     234,770
        تعاونی 256 اردبیل 1395/11/26 66,860 18,460 1,095,925 835,527 628,440
        ستاره فروغ اردبیل تعاونی 980 1395/06/17 32,810 3,920 15,093    
        ظفر جوجه (ساوالان) 1396/05/14 30,150 3,500     255,190
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1396/02/06 31,530 4,000 626,563 635,266 571,449
        همای سبلان 1395/08/15 27,080 3,500 177,717 127,889 8,305
          جمع مرغ: 909,430     3,056,107 3,895,150 4,560,104
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1395/07/21 38,060 4,600 193,750 46,687  
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/05/29 8,610       27,328
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/02/24 46,915 5,440 755,333 940,928 905,679
        دشت کیمیا(خورشید) 1396/06/05 22,560 3,975     15,913
          جمع مرغ: 248,035     949,083 987,615 948,920
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1395/06/24 36,820 4,300 56,457    
        صفاهان 1395/09/02 32,055 4,200 243,788 184,807 93,387
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/11/26 24,500 3,200 401,588 306,168 230,284
          جمع مرغ: 206,485     701,833 490,975 323,671
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1396/04/11 41,970 5,410   429,242 789,625
          جمع مرغ: 83,940     0 429,242 789,625
   
آمیخته: راس
        تعاونی 458 کوشا 1396/05/30 10,950       30,894
        تعاونی 458 کوشا 1396/06/04 21,550 4,000     22,800
        دراج 1395/07/10 35,200 4,550 145,728    
        فدک 1396/02/04 19,750 2,550 393,077 397,318 350,075
        فدک 1395/08/16 21,500 2,700 142,416 102,856 9,890
        کوثر دماوند 1395/10/21 53,030 7,000 642,370 484,623 356,149
        مرغ مادر کوهستان 1396/04/27 31,500 4,000   144,417 438,081
        مینا طیور 1395/11/18 17,700 2,160 261,901 210,335 151,170
          جمع مرغ: 466,640     1,585,492 1,339,549 1,359,059
   
آمیخته: کاب
        دربال 1396/01/29 11,000 1,310 219,942 220,278 181,823
          جمع مرغ: 33,000     219,942 220,278 181,823
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        به جوجه زاگرس 1396/05/18 31,220 3,730     220,205
          جمع مرغ: 31,220     0 0 220,205
   
آمیخته: کاب
        سازندگی زاگرس 1396/03/16 37,500 4,500 330,625 684,250 730,825
          جمع مرغ: 112,500     330,625 684,250 730,825
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1396/02/31 30,000 5,580 418,600 598,460 582,360
        جنوب خراسان 1396/03/08 60,570 6,200 696,556 1,200,862 1,183,215
          جمع مرغ: 271,710     1,115,156 1,799,322 1,765,575
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1396/04/28 18,000 2,500   76,176 244,812
        پیشرو صالح کاشمر 1395/07/24 36,020 5,025 189,993 60,754  
        جاجرمی 1395/11/03 33,470 5,035 436,226 348,981 249,419
        دیزباد 1395/09/30 71,220 10,500 719,655 532,916 390,951
        فریمان 1395/11/04 40,920 5,330 536,461 431,052 307,446
          جمع مرغ: 544,870     1,882,335 1,449,879 1,192,628
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/09/07 39,050 4,600 308,963 237,112 143,704
        سیمرغ خراسان 1395/10/05 38,000 5,700 404,371 295,995 220,248
          جمع مرغ: 231,150     713,334 533,107 363,952
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1396/04/03 38,000 5,700 93,809 483,614 730,081
        صحرای جنوب 1395/11/26 48,790 7,050 799,733 609,712 458,593
          جمع مرغ: 260,370     893,542 1,093,326 1,188,674
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1396/02/10 24,000 2,900 475,456 485,024 454,112
          جمع مرغ: 72,000     475,456 485,024 454,112
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1395/11/19 50,000 6,400 749,800 598,000 432,400
        سبز دشت 1395/10/06 20,000   214,973 157,013 117,147
        سبزدشت ابهر 1396/01/21 59,000 7,000 1,186,922 1,174,258 881,145
        سبزدشت ابهر 1395/07/13 5,000 3,269 23,000    
        سبزدشت ابهر 1395/09/25 20,000 5,760 191,360 143,520 103,653
        سبزدشت ابهر 1396/02/06 16,000   317,952 322,368 289,984
        سبزدشت ابهر 1396/03/30 28,000 900 108,621 390,694 539,672
        سپید مرغ ابهر 1396/03/23 32,500 3,900 206,310 523,250 629,893
        ققنوس مرغ ابهر 1396/04/25 39,800 4,500   210,542 577,923
        مرغ مادر حاجی خانی 1395/08/18 31,000 4,080 209,147 152,106 23,767
          جمع مرغ: 854,100     3,208,085 3,671,751 3,595,584
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1396/01/15 27,525 4,100 556,262 545,288 378,157
          جمع مرغ: 82,575     556,262 545,288 378,157
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1396/02/09 19,260 5,200 381,849 388,936 360,586
        تعاونی چیک شیراز 1396/01/30 20,450   408,577 409,832 342,101
          جمع مرغ: 119,130     790,426 798,768 702,687
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1395/09/09 30,000 3,600 241,040 185,840 119,600
          جمع مرغ: 90,000     241,040 185,840 119,600
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1395/09/15 40,000 4,800 339,787 262,507 182,773
        مرغ مادر صادقی و شریک 1395/10/15 27,000 3,240 314,640 229,356 171,396
          جمع مرغ: 201,000     654,427 491,863 354,169
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1396/03/09 18,800 2,000 210,435 372,440 367,540
        آسیا جوجه کشاورز 1395/09/01 2,500   18,860 14,260 6,900
        آسیا جوجه کشاورز 1395/08/26 20,980 2,820 151,839 113,236 41,820
        ایثارگران خوزنین 1395/06/16 30,900 4,090 9,476    
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1395/07/17 25,000 3,750 121,134 15,333  
        شرکت تعاونی قاقازان 1396/05/25 14,200 1,850     65,102
        صالح جوجه 1396/03/31 27,140 3,250 95,714 370,370 522,680
        مرغ مادر اجداد ارم 1396/03/09 36,460 4,600 408,110 722,296 712,792
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1395/09/09 24,540 3,250 197,171 152,017 97,833
        واحد رضا قلی شقاقی 1396/04/04 27,030 3,500 57,195 335,712 518,903
          جمع مرغ: 567,450     1,269,934 2,095,664 2,333,570
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ زیاران 1395/10/20 57,500 6,240 692,108 519,302 382,643
          جمع مرغ: 172,500     692,108 519,302 382,643
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
      حذفی   مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1396/03/13 40,000 5,000 364,321    
          جمع مرغ: 40,000     364,321 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زریبار پرور کردستان 1395/12/25 15,060 2,000 300,657 243,852 181,272
          جمع مرغ: 45,180     300,657 243,852 181,272
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1395/10/08 20,500 2,400 224,748 163,453 122,590
        زاگرس جوجه 1395/06/15 25,460 2,940 3,904    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/12/15 23,500 2,580 465,550 333,669 264,845
        واحد کاوه امینی 1396/03/16 30,000 3,600 264,500 547,400 584,660
        واروک 1396/02/11 22,100 3,300 437,477 446,965 422,567
          جمع مرغ: 313,760     1,396,179 1,491,487 1,394,662
   
آمیخته: هوبارد
        نه که روز 1396/05/24 15,000 1,800     74,060
          جمع مرغ: 15,000     0 0 74,060
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/08/12 53,630 6,000 342,087 238,475  
        ماهان 1395/09/16 53,980 6,140 464,336 357,563 249,963
        ماهان 1395/11/11 53,510 6,280 730,233 603,879 425,011
          جمع مرغ: 429,730     1,536,656 1,199,917 674,974
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/12/24 31,380 4,800 625,988 501,849 375,305
          جمع مرغ: 94,140     625,988 501,849 375,305
   
آمیخته: هوبارد
        پردیس طیور پارسیان 1396/05/29 30,000 3,600     95,220
          جمع مرغ: 30,000     0 0 95,220
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر عرفان 1395/09/21 18,200 2,700 166,323 126,139 89,859
        مرغ و ماهی گرگان 1396/04/18 44,720 5,830   346,968 745,364
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/03/31 31,750 1,670 111,972 433,281 611,463
        واحد عبدالمجید شیخی 1396/04/04 470 1,950 995 5,838 9,024
          جمع مرغ: 240,700     279,290 912,226 1,455,710
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1395/10/28 23,060 3,670 291,709 228,064 164,772
        برنا جوجه گلستان 1395/11/05 17,465 1,500 230,306 185,852 132,291
        پرماه گلستان 1395/07/10 20,000 3,400 82,800    
        پیگیر 1396/01/23 72,380 9,170 1,453,872 1,442,775 1,109,826
        پیگیر 1395/11/12 74,820 9,175 1,026,780 852,400 598,860
        سیمین جوجه گلستان 1395/07/27 27,080 3,200 147,820 58,132  
        سیمین جوجه گلستان 1396/04/31 27,320 2,780   86,714 346,436
        فرآیند گلستان 1395/12/09 27,000 3,500 512,532 364,320 291,456
        گرگان جوجه 1396/01/29 23,500 3,445 469,874 470,596 388,439
        گرگان جوجه 1395/06/23 22,720 3,100 31,354    
        گلریزان 1395/09/09 21,150 2,800 169,933 131,017 84,318
        لاله های گلستان 1395/08/22 27,030 3,000 188,993 139,259 37,301
        ماکیان مهر گنبد 1395/12/10 29,000 4,000 556,278 393,530 316,158
        ماکیان مهر گنبد 1395/06/16 40,745 5,180 12,495    
        ماکیان مهر گنبد 1396/05/10 31,870 5,040     314,706
        ماهان سبز گلستان 1395/08/08 30,000 4,200 184,000 115,000  
        واحد حسن تبرسائی 1396/02/16 25,690 3,200 476,635 518,390 492,786
          جمع مرغ: 1,307,420     5,835,381 4,986,049 4,277,349
   
آمیخته: کاب
        ماکیان مهر گالیکش 1396/04/10 22,200 2,800   234,876 424,479
        مرغ مادرجشن تیرگان 1395/09/16 22,000 2,650 189,244 145,728 101,875
        مینوجوجه (گالی کش) 1396/04/20 21,400 2,300   150,941 343,556
          جمع مرغ: 153,200     189,244 531,545 869,910
   
آمیخته: هوبارد
        مزرعه نمونه ارتش 1395/08/22 18,000 2,160 125,856 92,736 24,840
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/24 18,000 2,160 287,868 222,180 165,324
        مزرعه نمونه ارتش 1395/11/10 17,500 2,100 237,475 195,615 137,923
        نیلکوه رضایی 1395/12/18 30,000 3,600 595,700 443,900 345,000
          جمع مرغ: 250,500     1,246,899 954,431 673,087
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1396/02/10 21,720 3,050 430,289 438,947 410,972
        شاهدآبکنار 1395/09/24 33,280 4,320 314,851 236,776 170,438
        مرغ مادر هامون کپورچال 1395/07/25 26,000 3,120 138,736 47,840  
          جمع مرغ: 217,000     883,876 723,563 581,410
   
آمیخته: راس
        پرنیان صومعه سرا 1395/12/16 13,500 2,100 267,651 194,373 153,180
        تالاب گیلان 1395/10/12 25,000 2,800 284,817 205,467 155,633
        تعاونی میرزا کوچک خان 1396/04/31 40,000 5,070   126,960 507,227
        درنا جلگه شمال 1395/10/06 27,780 6,320 298,598 218,091 162,717
        درنا سفید اشکلن 1396/01/07 22,558 5,000 454,498 419,218 292,276
        زرین پای مازران 1395/12/23 46,130 7,025 919,525 728,546 548,178
        زرین پای مازران 1395/08/05 36,490 5,000 217,092 123,093  
        زرین جوجه سرارودگیل 1396/05/29 15,500 1,700     49,197
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1395/11/13 44,100 5,415 608,580 507,150 352,976
        سفید رود 1396/01/08 49,500 5,620 998,085 929,775 645,150
        سیرنگ جوجه گیلان 1396/01/30 27,250 3,440 544,437 546,108 455,856
        سیرنگ جوجه گیلان 1395/08/11 38,000 4,200 240,058 163,147  
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1395/12/16 13,500 2,300 267,651 194,373 153,180
        فرازماکیان 1395/10/14 20,500 2,725 237,322 171,940 128,877
        فومن درخشان 1396/01/17 20,000 2,400 403,574 396,826 282,747
        قطره طلای رضوانشهر 1396/02/18 27,770 3,500 498,195 559,511 533,536
        کاشانک 2 1395/07/10 30,340 3,450 125,608    
        کیجی طلایی خزر 1396/01/15 27,000 4,100 545,652 534,888 370,944
        کیشکای دیلمان 1395/07/18 35,000 4,200 171,734 26,833  
        گسکر مرغ گیلان 1396/04/29 52,915 7,165   205,275 703,453
        گلچین طیور گیلان 1396/05/29 27,000 3,730     85,698
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/12/02 54,000 8,350 949,716 699,660 542,340
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1396/02/12 33,040 4,800 653,531 668,730 631,747
        مرغ سلامت 1396/04/12 27,000 4,140   266,616 499,698
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/06/01 15,500       32,798
        مرغ مادر آوازه خوان 1396/05/31 18,500 5,610     45,670
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1396/03/17 27,640 5,010 233,945 495,861 538,243
        نوید جوجه 1396/05/31 41,430 5,080     102,276
        نوید مرغ گیلان 1395/09/07 72,030 14,710 569,900 437,366 265,070
        هما جوجه 1396/04/13 49,450 5,500   470,863 900,023
        همای شمال 1396/01/30 27,500 3,100 549,431 551,119 460,038
        واحد صفر علی نوید طالمی 1396/01/29 45,500 6,100 909,758 911,152 752,085
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/07/11 38,410 4,780 164,907    
        واحد فرضعلی پور 1395/09/16 13,500 2,150 116,127 89,424 62,514
        واحد محمد نوید 1396/01/16 49,500 10,000 999,603 981,387 689,931
        واحد مصطفی نوید 1395/08/10 30,800 6,925 192,685 127,512  
          جمع مرغ: 2,867,884     12,422,680 11,951,264 11,103,258
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1395/07/17 16,500 2,430 79,948 10,120  
        سبزدشت گیلان 1395/12/20 45,000 6,000 894,930 683,790 524,400
          جمع مرغ: 168,000     974,878 693,910 524,400
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر رحیم نوید طالمی 1395/09/15 15,000 1,800 127,420 98,440 68,540
          جمع مرغ: 45,000     127,420 98,440 68,540
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        درباربرکت 1395/07/04 18,800 2,600 60,536    
          جمع مرغ: 18,800     60,536 0 0
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1396/01/06 14,500   291,923 266,578 186,760
        پیامان خرم 1395/12/23 10,500 2,600 209,300 165,830 124,775
        ماهان (لرستان) 1396/05/27 53,500 5,800     207,544
        ماهان (لرستان) 1396/04/21 46,980 5,800   314,797 739,809
          جمع مرغ: 222,460     501,223 747,205 1,258,888
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        آریا مرغ پایا خزر (رستگار) 1396/05/29 15,120 1,800     47,991
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1395/09/14 36,420 4,000 305,467 236,779 164,181
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1395/08/09 16,740 2,150 103,699 66,737  
        تعاونی 232 -طیور هما 1395/12/15 40,000 4,800 792,426 567,947 450,800
        تعاونی 260 سواد کوه 1395/07/11 17,000 2,000 72,987    
        تعاونی 279 جویبار 1395/10/26 37,920 4,470 473,874 366,889 266,300
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/12/01 9,470 250 164,664 121,974 94,094
        حمید ابراهیمی دونچالی 1395/11/27 10,100 1,740 167,566 126,991 96,017
        خنارجوجه 1396/03/24 35,120 3,690 210,557 554,663 680,135
        خنارجوجه 1395/11/10 33,580 3,330 455,681 375,357 264,655
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1395/07/07 17,980 2,200 66,166    
        فدایی جویباری 1395/07/18 45,715 6,200 224,309 35,048  
        مرغ مادر صفریان 1396/03/21 30,175 3,060 212,835 504,326 585,757
        مرغ مادر قربانی 1396/04/21 21,020 2,560   140,848 331,010
        مرغ مادر مرزبان 1396/03/03 13,870 2,080 180,773 276,050 269,883
        مرغ مادر مرزبان 1396/02/27 5,000   75,900 100,050 96,753
        میرامین 1396/05/08 41,010 2,700   14,463 419,423
        میرامین 1396/04/28 9,020 4,040   38,173 122,678
        میرامین نور 1396/01/16 48,470 5,070 978,804 960,966 675,575
        واحد امیر قربان بخش 1396/04/04 9,260 2,880 19,594 115,010 177,767
        واحد امیر قربان بخش 1396/03/31 11,800   41,615 161,030 227,253
        واحد عباس پولادی 1395/12/04 23,200 3,055 417,275 304,152 237,986
          جمع مرغ: 1,350,265     4,964,192 5,067,453 5,208,258
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1395/12/08 29,730 3,900 558,428 398,878 317,735
        آریا جوجه البرز 1396/03/23 28,500 4,500 180,918 458,850 552,368
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1396/04/28 26,160 3,500   110,709 355,794
        آمل جوجه 1395/10/15 25,470 4,000 296,810 216,360 161,684
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1395/12/17 17,710 2,300 351,390 258,519 202,307
        بهار سواد کوه 1396/02/20 37,460 5,360 649,057 753,595 720,855
        پارس جوجه طبرستان 1395/12/10 28,970 3,855 555,703 393,122 315,831
        پویا طبرستان 1396/02/24 24,070 5,710 387,528 482,748 464,664
        پویا طبرستان 1396/03/01 36,000 900 491,280 717,600 699,384
        پیمان جوجه نور 1396/02/09 14,345 1,750 284,404 289,683 268,567
        پیوند بند پی 1395/09/20 28,000 3,000 252,877 192,341 136,528
        پیوند شرق مازندران 1396/04/20 28,100 3,700   198,199 451,117
        تاج به سر آمل 1396/04/26 13,000 1,630   64,185 184,782
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1396/04/03 19,900 2,000 49,126 253,261 382,332
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1396/04/10 18,300 2,350   193,614 349,908
        تعاونی 262 محمدنژاد شهبال 1395/10/14 46,180 6,240 534,611 387,326 290,317
        تعاونی 290 1395/08/22 25,100 2,800 175,499 129,315 34,638
        تعاونی 317قائم شهر 1396/04/25 16,200 2,100   85,698 235,235
        تک جوجه آمل 1396/05/30 47,020 6,160     132,659
        تلاونگ شمال 1395/12/17 20,700 2,700 410,715 302,165 236,463
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1395/12/07 30,380 3,300 564,582 405,269 321,420
        تیکا طبرستان 1395/12/14 15,000 1,800 296,930 209,990 167,900
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1396/05/18 22,700 2,800     160,111
        حدیث سواد کوه 1395/10/07 46,530 5,700 505,129 368,144 275,395
        خروسخوان شمال 1396/02/25 64,500 9,515 1,018,670 1,292,623 1,246,140
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1396/03/20 40,820 4,940 302,313 694,757 793,024
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1395/07/27 21,000 2,700 114,632 45,080  
        رامسر طیور 1395/07/25 26,705 3,000 142,498 49,137  
        رامسر طیور 1395/08/09 45,395 7,850 281,207 180,975  
        رشد جوجه شمال 1396/05/17 48,450 5,800     358,821
        روما واحد سیروس جوادیان 1396/03/27 15,000 1,800 74,060 223,100 289,800
        زربال گستر کوثر 1395/12/25 49,500 6,625 988,218 801,504 595,815
      حذفی   زرپا 1395/10/18 17,000 2,050 138,267    
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/09/06 25,500 3,350 200,192 153,272 89,930
        فدک مازند 1395/08/18 27,115 3,000 182,936 133,045 20,788
        قطره طلا 1396/06/05 50,070 5,000     35,316
        قطره طلا 1395/09/13 57,700 7,000 477,756 371,588 256,573
        قطره طلا 1396/05/28 44,440 5,940     156,725
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1395/08/15 13,500 1,800 88,596 63,756 4,140
        کیمیاجوحه آمل 1395/07/27 30,030 4,000 163,924 64,464  
        گوهربال (ریحانی) 1395/11/05 20,050 2,480 264,393 213,358 151,872
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1396/03/06 15,570 1,850 188,605 309,169 303,678
        ماه جوجه تنکابن 1395/08/01 18,800 2,200 107,235 51,888  
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1396/04/26 27,040 3,260   133,505 384,347
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1395/07/06 35,120 3,500 123,857    
        مرغ مادر ذبیحی 1396/01/15 30,200 3,300 610,322 598,282 414,908
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/06/29 13,680   31,464    
        مرغ مادر رضا حسن پور 1395/07/04 20,070 3,500 64,625    
        مرغ مادر طیور بهشت 2 1395/07/24 53,250 8,000 280,876 89,815  
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1396/02/06 25,025 2,700 497,296 504,203 453,552
        مرغ مادر مدانلو 1396/04/13 20,700 2,750   197,105 376,754
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1395/10/13 18,180 2,600 209,070 150,530 113,176
        مرغک سهیل 1396/02/12 28,100 3,750 555,818 568,744 537,291
        مهر جوجه 1395/12/14 33,325 4,100 659,679 466,527 373,018
        ناوک هامون شمال 1395/12/08 32,000 4,100 601,067 429,333 341,995
        نگین واحد احمد محمدیان 1396/02/09 14,155 1,750 280,637 285,846 265,010
        نیما مرغ 1395/10/11 28,800 3,500 325,018 234,931 177,523
        واحد ابراهیم پهلوان 1395/12/03 13,000 1,600 231,227 169,433 131,959
        واحد الماس طالعی 1396/01/28 29,300 3,500 586,293 586,293 478,469
        واحد شریعت نژاد 1396/02/17 14,000 1,700 255,454 282,286 268,763
        واحد صفایی جوان 1396/01/08 32,700 3,800 659,341 614,215 426,190
        واحد علی شاکری و شریک 1396/01/26 33,000 3,900 661,342 659,318 525,734
        واحد محمود شهسوار میستانی 1396/05/11 24,500 3,000     233,289
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1396/02/13 14,478 1,800 281,935 292,813 277,051
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1395/07/13 16,000 2,000 73,600    
          جمع مرغ: 4,477,099     18,267,410 17,780,466 17,499,645
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1395/06/23 35,000 518 48,300    
        زرین تاج رزن تلاونگ جوجه شمال 1395/11/30 22,500 2,700 386,745 288,075 221,145
        کامیارجوجه 1395/12/28 20,500 2,210 410,205 344,195 251,467
        کولای ساری 1396/05/17 25,000 2,800     185,150
          جمع مرغ: 189,000     845,250 632,270 657,762
   
آمیخته: هوبارد
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1395/10/29 55,000 6,600 699,967 549,853 396,367
        واحد تورج مرادی بید هندی 1396/02/15 19,500 2,340 367,770 393,783 373,750
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1395/08/30 35,000 4,200 261,893 197,494 91,233
          جمع مرغ: 328,500     1,329,630 1,141,130 861,350
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        آریانا (مرغ پرور) 1395/10/07 28,800 3,800 312,653 227,865 170,458
        درنا جوجه دلیجان 1395/12/23 25,100 3,250 500,326 396,413 298,272
        مرغ پرور 1396/05/24 39,960 5,140     197,296
        مروارید(توکلیان) 1396/05/30 33,100 4,010     93,386
        میلاد جوجه فرجی 1396/04/19 38,180 5,000   282,761 624,650
          جمع مرغ: 311,120     812,979 907,039 1,384,062
   
آمیخته: کاب
        کشت وصنعت تفرش 1396/05/10 22,000 4,000     217,243
        کشت وصنعت تفرش 1396/04/31 14,000     44,436 177,529
          جمع مرغ: 50,000     0 44,436 394,772
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند جوجه اسد آباد 1395/09/14 21,840 2,600 183,179 141,990 98,455
        مرغ مادر الوند سردرود 1395/12/25 13,940 2,045 278,299 225,716 167,791
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1395/12/29 21,300 2,250 426,539 361,873 262,913
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/09/03 8,500   65,167 49,526 26,067
        مرغ مادر رفیعی نژاد ایوگ 1395/08/30 16,500 3,650 123,464 93,104 43,010
        وحدت غرب 1396/04/25 19,760 2,260   104,531 286,929
          جمع مرغ: 285,760     1,076,648 976,740 885,165
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1396/01/29 9,300 1,500 185,951 186,235 153,723
        تعاونی چناران 1396/02/04 22,370 2,500 445,224 450,026 396,516
        شیران غرب 1395/11/25 18,000 2,300 291,456 223,560 167,256
          جمع مرغ: 149,010     922,631 859,821 717,495
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        یزد جوجه 1396/02/24 27,550 3,240 443,555 552,543 531,844
          جمع مرغ: 82,650     443,555 552,543 531,844
          جمع مرغ: