دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/10/1 الی 1395/12/30
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1395 بهمن1395 اسفند1395
          جمع کل مرغ: 24,574,391   جمع تولیدات:  95,337,147  94,712,713  94,478,444
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1395/05/13 31,120 3,600     285,350
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1395/04/20 17,000 1,710   119,907 284,126
          جمع مرغ: 65,120     0 119,907 569,476
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1394/10/13 29,000 3,450 335,723 243,233 188,539
        الماس جوجه 1395/04/10 22,000 2,500   232,760 435,160
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1394/11/15 17,700 2,550 254,845 207,621 152,255
        زلال آوا 1394/12/17 23,685 2,900 470,304 350,458 281,457
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1395/05/24 18,500 2,220     97,865
        سپید مرغ شبستر 1395/02/18 22,947 2,630 411,670 462,337 456,003
        سرند جوجه-آینالو 1394/12/03 14,000 1,900 251,804 183,540 147,476
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1394/09/28 26,000 3,200 259,931 192,955 145,114
        کیمیا پرور ارس باران 1395/04/19 28,920 3,300   214,182 492,219
        کیمیا پرور ارس باران 1394/10/22 27,150 2,950 333,040 253,943 191,498
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1395/04/12 38,880 4,100   383,927 745,199
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600 143,805 104,939 19,433
        مرغ مادر کلانتری 1395/03/03 51,930 6,200 676,820 1,033,545 1,044,692
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300 215,556 130,640  
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/03/24 19,080 4,325 114,391 301,336 382,376
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1395/04/03 18,500 300 45,670 235,444 367,915
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1395/05/11 22,300 2,550     220,205
        یاران نوین خاصبان 1394/10/16 45,735 5,800 539,977 398,321 305,754
          جمع مرغ: 1,241,950     4,053,536 4,929,181 5,673,160
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرگل ارومیه 1394/12/26 19,460   389,096 322,855 244,677
        پرگل ارومیه 1395/01/04 10,000 3,425 201,020 179,860 131,100
        تعاونی 21 سلماس 1394/11/11 23,425 2,600 321,469 266,873 192,523
          جمع مرغ: 158,655     911,585 769,588 568,300
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1395/04/14 20,142 2,500   184,688 373,701
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 73,694    
        آناش 1395/01/09 15,500 1,900 312,770 294,231 209,147
        آیدین صبا 1395/04/15 22,300 2,700   196,612 406,900
        اروم چکاوک 1394/12/19 24,040 3,000 478,091 365,295 289,362
        اقلیم 1395/05/27 27,200 1,909     115,110
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600 68,294 20,087  
        بهپرورارومیه 1 1395/01/18 25,380 2,800 511,745 503,962 375,539
        بهپرورارومیه 3 1395/01/11 19,000 2,050 383,978 368,245 259,287
        بهپرورارومیه انفاق 1395/02/20 27,375 2,900 474,318 550,712 544,836
        بهپرورارومیه دیدان 1395/04/26 23,000 3,000   113,559 342,086
        بهپروران خوی 1395/04/10 17,240 2,000   182,399 341,007
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/10/26 17,000 3,750 213,747 166,305 124,077
        تعاونی 108 ارومیه اروم خوش پر 1394/11/01 16,800   217,672 173,365 127,769
        زربال ارومیه 1394/11/26 18,260 3,665 302,946 229,589 178,631
        زربال ارومیه 1394/12/01 11,959   210,326 154,948 123,409
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1395/05/31 21,800 2,650     61,505
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630 169,519 70,633  
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000   12,266 7,667  
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1395/02/14 31,000 4,000 594,166 626,490 614,130
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/10/10 37,300 4,350 420,943 304,268 235,637
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825 128,837 16,309  
        گلدشت سیمین 1395/01/17 31,108 4,700 627,718 617,224 454,093
          جمع مرغ: 1,220,300     5,201,030 5,146,588 5,176,226
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        آرتا جوجه سبلان 1395/01/04 36,630 5,870 736,336 658,827 480,219
        آرتا جوجه سبلان 1394/09/17 101,022 14,440 890,677 681,562 495,682
        آرتا جوجه سبلان 1395/06/07 54,705 2,000     19,293
        آرتا جوجه سبلان 1395/05/26 57,605 16,661     264,100
        آرتا جوجه سبلان 1394/12/25 56,275 9,910 1,124,337 922,423 703,250
        آلوارس جوجه ضیغمی 1395/06/05 35,480 4,240     37,537
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 23,883    
        اردبیل جوجه 1395/03/16 53,005 6,300 467,328 967,165 1,068,757
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450 163,491 122,274 48,085
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300 199,884 145,370 22,714
        کیمیا جوجه 1394/11/14 35,000 4,200 496,953 407,867 297,313
        کیمیا جوجه 1395/03/10 32,540 3,900 354,252 644,140 658,111
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1395/05/06 35,170 4,200   37,210 404,456
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 97,020    
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400 189,336 144,256 78,890
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700 247,250 187,431 94,712
          جمع مرغ: 1,577,797     4,990,747 4,918,525 4,673,119
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   25,711    
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190 60,586    
          جمع مرغ: 26,285     86,297 0 0
   
آمیخته: راس
        صفاهان 1394/10/21 63,150 7,010 769,798 583,884 441,545
        صفاهان 1395/02/20 35,410 6,050 613,538 712,354 704,753
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 49,770    
        مرغ مادر پاک نطنز 1395/03/09 45,040 5,860 504,148 892,272 910,229
          جمع مرغ: 466,865     1,937,254 2,188,510 2,056,527
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر فتحی 1394/12/23 44,355 4,530 884,823 709,355 547,488
          جمع مرغ: 133,065     884,823 709,355 547,488
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1394/11/04 26,000 3,750 342,853 276,675 202,523
        تعاونی 566 ولیمه 1395/03/17 42,808 5,480 362,327 767,976 862,495
        جوجه داران 1394/10/07 31,200 3,300 342,056 248,768 191,360
        دماوند جوجه 1394/09/21 26,180 3,200 242,060 183,050 134,880
        فدک 1394/10/26 22,000 2,700 276,613 215,219 160,571
        کوثر هومند 1394/10/10 26,450 4,110 298,497 215,762 167,093
        مرغدشت 1394/10/15 45,500 6,200 533,715 391,391 301,392
        مینا طیور 1394/12/25 25,987 3,100 519,203 425,962 324,751
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129 229,632 95,680  
          جمع مرغ: 821,575     3,146,956 2,820,483 2,345,065
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: آربوراکرز
        سازندگی زاگرس 1394/12/02 10,650 1,100 189,428 138,805 111,044
        سازندگی زاگرس 1394/11/28 21,200 2,330 360,174 269,805 211,944
          جمع مرغ: 95,550     549,602 408,610 322,988
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1395/04/19 33,800 3,640   250,323 575,276
          جمع مرغ: 67,600     0 250,323 575,276
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960 139,462 48,091  
          جمع مرغ: 52,272     139,462 48,091 0
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090 432,998    
        جنوب خراسان 1395/02/04 20,500 7,400 408,004 412,406 372,799
        جنوب خراسان 1395/01/10 54,970 8,515 1,110,065 1,054,435 745,942
        جنوب خراسان 1395/01/28 34,980   699,949 699,949 587,314
          جمع مرغ: 425,480     2,651,016 2,166,790 1,706,055
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000 178,897 133,026 45,871
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460 524,156 386,220 103,452
        فریمان 1394/12/15 28,000 3,600 555,128 403,144 328,440
        مرغداران طوس 1395/04/23 54,480 9,000   326,625 860,420
        مرغداران طوس 1395/02/18 29,583 5,090 530,719 596,039 587,874
          جمع مرغ: 581,394     1,788,900 1,845,054 1,926,057
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: آربوراکرز
        سیمرغ خراسان 1395/06/05 42,120 5,200     44,563
          جمع مرغ: 42,120     0 0 44,563
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ خراسان 1395/03/29 38,250 5,050 161,874 545,445 763,623
          جمع مرغ: 114,750     161,874 545,445 763,623
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370 339,782 256,909 124,310
        صحرای جنوب 1395/01/05 55,195 7,435 1,110,376 1,003,740 727,837
        صحرای جنوب 1395/04/22 42,330 5,050   268,710 681,512
          جمع مرغ: 385,365     1,450,158 1,529,359 1,533,659
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520 183,139 133,192 20,811
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/04/06 10,000   14,107 118,066 198,414
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1395/03/26 41,990 5,905 222,127 637,408 840,220
          جمع مرغ: 237,405     419,373 888,666 1,059,445
   
آمیخته: راس
        طیور پاییزان ابهر 1394/11/08 31,650 4,000 427,064 350,387 254,297
        ناز مرغ ابهر 1394/11/04 33,500 3,900 441,753 356,485 260,943
        ناز مرغ ابهر 1394/10/23 30,670 4,000 378,570 290,159 218,208
          جمع مرغ: 287,460     1,247,387 997,031 733,448
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 18,810    
        ساکت 1394/07/07 7,510   28,788    
        ساکت 1395/03/01 26,520 2,480 361,911 528,633 532,699
        سبز دشت 1394/12/25 20,100   401,584 329,466 251,183
        سبزدشت ابهر 1394/09/29 19,714 2,930 199,204 147,513 111,239
        سبزدشت ابهر 1395/05/26 41,365 1,690     189,645
        سبزدشت ابهر 1394/10/01 9,017 1,456 93,050 68,577 51,985
        سبزدشت ابهر 1395/01/14 66,360 11,315 1,342,109 1,313,618 928,996
        سبزدشت ابهر 1395/06/02 22,960 5,305     48,584
        سبزدشت ابهر 1395/02/28 60,100 9,015 893,887 1,201,680 1,203,522
        ققنوس جوجه ابهر 1395/05/02 8,690 1,620   21,453 110,594
        ققنوس جوجه ابهر 1395/04/29 21,910 2,050   84,996 305,718
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205 188,452 140,943 55,427
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030   51,675 13,841  
          جمع مرغ: 866,656     3,579,470 3,850,720 3,789,592
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سمنان جوجه 1394/11/14 31,005 3,510 440,229 361,313 263,377
          جمع مرغ: 93,015     440,229 361,313 263,377
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1395/04/14 31,308 4,000   287,074 580,868
        واحد پناهی دهقان 1395/03/02 33,430 4,100 445,955 665,858 672,009
          جمع مرغ: 162,906     445,955 952,932 1,252,877
   
آمیخته: کاب
        سپیدان ارگ 1395/03/15 59,160 7,000 542,458 1,097,615 1,193,770
          جمع مرغ: 177,480     542,458 1,097,615 1,193,770
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1395/05/17 43,060 4,675     334,088
          جمع مرغ: 43,060     0 0 334,088
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006 265,225 191,552 18,418
        تعاونی چیک شیراز 1394/09/18 6,000 600 53,544 40,848 29,808
        تعاونی چیک شیراز 1395/04/23 40,430 6,480   242,391 638,524
        تعاونی چیک شیراز 1395/05/03 7,520     15,913 93,400
          جمع مرغ: 234,020     318,769 490,704 780,150
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1395/05/05 51,275 6,800   72,332 605,388
          جمع مرغ: 102,550     0 72,332 605,388
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256 272,004 207,751 117,797
          جمع مرغ: 104,760     272,004 207,751 117,797
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1395/01/18 42,642 4,600 859,805 846,729 630,960
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 111,286    
        البرز 1394/12/12 67,454 7,950 1,334,240 930,865 775,721
        سیمرغ زیاران 1395/01/19 25,215 3,250 508,033 501,073 378,125
        سیمرغ زیاران 1394/10/08 25,010 3,250 276,877 200,947 154,928
        کوهین جوجه(حاجی) 1395/01/26 52,870 6,310 1,059,551 1,056,308 866,610
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/11/03 27,050 2,900 354,626 284,945 209,043
        مرغ مادر اجداد ارم 1395/06/04 32,000 3,900     45,141
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/10/27 19,750 2,930 249,838 195,328 145,360
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1395/05/11 35,000 4,600     345,613
          جمع مرغ: 879,963     4,754,256 4,016,195 3,551,501
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1395/01/25 51,700 6,040 1,036,895 1,032,139 837,126
        یاسان قم 1395/03/08 32,790 4,000 377,084 650,094 662,161
          جمع مرغ: 253,470     1,413,979 1,682,233 1,499,287
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        تعاونی مرغداران مریوان (هلانو جوجه ماد) 1394/10/09 37,410 5,600 418,169 302,872 234,037
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1395/02/14 27,300 3,000 523,250 551,715 540,831
        واروک 1395/04/06 15,800 3,200 22,289 186,545 313,493
        واروک 1394/10/05 27,189 3,965 292,246 213,452 163,423
          جمع مرغ: 323,097     1,255,954 1,254,584 1,251,784
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1395/01/16 54,000 6,500 1,090,476 1,070,604 777,492
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400 115,997    
        ماهان 1395/03/04 37,910 3,400 482,468 753,929 763,229
          جمع مرغ: 305,990     1,688,941 1,824,533 1,540,721
   
آمیخته: کاب
        سیمرغ کرمان 1395/05/20 45,410 4,349     304,277
          جمع مرغ: 45,410     0 0 304,277
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1395/05/10 34,010 4,790     347,832
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210 234,013 169,606 21,469
        طیور زاگرس 1394/12/13 39,351 6,030 778,967 550,889 455,553
          جمع مرغ: 257,075     1,012,980 720,495 824,854
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        آلتین جوجه بندر 1394/12/05 31,525 3,300 579,577 418,128 338,852
        مجتمع نویک 1395/04/13 27,200 3,190   258,998 512,992
        مجتمع نویک 1395/05/24 8,000 1,800     42,320
        مرغ مادر عرفان 1394/09/22 19,850 2,860 185,664 140,009 103,484
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/10/02 26,500 2,550 276,307 203,167 154,406
          جمع مرغ: 296,025     1,041,548 1,020,302 1,152,054
   
آمیخته: راس
        آق جوجه 1394/09/17 27,552 3,950 242,917 185,885 135,189
        پرماه گلستان 1395/03/16 21,000 2,800 185,150 383,180 423,430
        پیگیر 1395/01/08 37,370 4,550 753,505 701,934 501,381
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110 264,470 17,173  
        پیگیر 1395/05/16 35,210 4,500     285,600
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 6,210    
        زرپر سیاوش 1394/11/22 32,000 4,120 505,387 392,533 299,307
        سحرشاهین گلستان نو 1394/10/03 16,000   168,544 123,648 94,208
        سحرشاهین گلستان نو 1394/09/30 29,420 5,850 300,437 221,945 167,812
        کاسپین سحر گلستان 1395/02/08 57,920 7,130 1,149,211 1,168,749 1,099,477
        لاله های گلستان 1394/12/03 31,242 3,650 561,919 409,583 329,103
        ماکیان مهر گنبد 1394/12/09 32,000 5,000 613,824 434,240 357,696
        ماکیان مهر گنبد 1395/02/02 42,750 5,515 852,150 858,705 760,380
        ماکیان مهر گنبد 1394/09/14 31,530 4,400 267,836 206,920 148,906
        مرغ مادر تایماز 1395/05/05 15,160 2,000   21,386 178,989
        مرغ و ماهی گرگان 1394/09/26 42,000 6,000 410,872 306,544 229,264
        واحد رزاقی دولت آبادی 1395/01/26 19,000 2,600 380,772 379,608 311,435
          جمع مرغ: 1,477,382     6,663,204 5,812,033 5,322,177
   
آمیخته: کاب
        واحد مرغ مادر یمرلی 1395/01/21 33,500 3,800 673,930 666,740 515,721
          جمع مرغ: 100,500     673,930 666,740 515,721
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456 133,827 70,435  
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232 82,474 38,099  
          جمع مرغ: 75,168     216,301 108,534 0
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پرناز صومعه سرا 1395/02/26 31,980 4,090 495,263 640,409 639,429
        مرغ مادر پیمان جوجه 1395/06/07 16,945 1,780     5,976
          جمع مرغ: 112,885     495,263 640,409 645,405
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000 252,752 189,033 74,339
        اهورا جوجه گیلان 1394/10/06 50,120 7,930 544,103 396,550 304,328
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290 408,234 255,147  
        بهار پرورش بیشه سرا 1395/03/23 26,290 3,500 166,889 423,269 527,272
        بودیان گیلان 1395/03/19 80,252 13,755 622,648 1,390,499 1,614,456
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735 250,681 193,274 124,384
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 39,100    
        خزر مرغ طالش 1395/05/03 3,000     6,348 37,260
        خزر مرغ طالش 1395/04/27 28,040 3,600   128,554 408,449
        زرین پای مازران 1395/04/26 34,820 5,500   171,918 517,890
        زرین جوجه سرارودگیل 1394/09/16 18,525 2,050 161,341 123,846 89,760
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1395/04/14 16,200 1,700   148,543 300,564
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 72,919    
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 59,033    
        سیمرغ پر طلایی خرارود - آسیه نوید 1394/09/11 49,200 8,325 404,359 313,830 218,776
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1394/11/05 52,000 7,990 689,693 558,931 408,235
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   12,211    
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 37,444    
        شمیم جوجه 1394/09/24 15,700 1,800 150,218 112,663 83,775
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1395/02/15 39,770 5,000 750,063 803,116 788,481
        کوه مرغ شمال 1394/11/24 54,744 5,285 886,414 679,921 523,790
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000 180,182 57,617  
        گسکر مرغ گیلان 1395/01/15 32,830 5,860 663,471 650,383 466,141
        گلچین طیور گیلان 1394/11/20 35,115 4,250 540,584 425,360 320,904
        گیل جوجه جوگلوبندان 1395/02/09 48,485 7,920 961,263 979,105 930,039
        گیل مرغ 1394/09/09 34,000 4,400 275,264 212,704 140,760
        گیلک ماهی بهدان 1395/01/19 45,250 7,090 911,697 899,208 678,569
        لاهیج جوجه دیلم 1394/10/15 15,810 1,750 185,451 135,997 104,725
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815 311,562 238,540 139,960
        مرغ سلامت 1395/01/23 35,600 4,280 715,086 709,626 562,243
        مرغ سلامت 1394/10/12 31,090 3,890 357,535 257,425 200,220
        نوید جوجه 1394/11/07 51,750 7,300 694,312 567,352 412,620
        نوید مرغ گیلان 1394/12/08 52,700 9,395 1,000,387 711,099 583,424
        نوید مرغ گیلان 1395/05/17 76,420 14,450     592,918
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200 265,798 25,558  
        واحد جمشید غلامی 1394/12/23 51,749 6,405 1,032,324 827,604 638,756
        واحد جمشید غلامی 1395/01/22 32,910 4,220 661,556 655,501 513,199
        واحد صفر علی نوید طالمی 1394/09/28 51,290 7,220 512,763 380,640 286,267
        واحد صفر علی نوید طالمی 1395/02/01 23,500 3,000 468,793 471,677 413,302
        واحد مصطفی نوید 1394/11/17 28,020 4,960 414,603 332,971 247,043
          جمع مرغ: 3,820,568     15,660,733 14,433,809 13,252,849
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1395/06/04 24,530 2,700     34,603
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 45,301    
          جمع مرغ: 49,150     45,301 0 34,603
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        پارسیان جوجه آمل 1395/01/18 31,940 3,465 644,017 634,222 472,605
        خنارجوجه 1394/09/15 32,575 3,700 280,210 215,777 155,839
        زرپا نوشهر 1395/04/30 9,600     33,856 131,008
        زرپا نوشهر 1395/05/03 14,080 3,600   29,793 174,873
        ساحل جوجه جلالی 1395/05/06 18,540 2,440   19,615 213,210
        سپید قوی مازند 1395/05/10 40,030 5,340     409,400
        مرغ مادر قربانی 1394/09/29 31,620 3,255 319,510 236,602 178,421
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 13,960    
        مرغک سهیل 1394/10/09 37,400 4,772 418,057 302,791 233,974
        میرامین 1394/10/27 37,170 1,635 470,200 367,611 273,572
        میرامین 1394/11/04 18,400 4,800 242,635 195,800 143,324
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990 175,292 37,410  
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150 70,980 38,817  
        نوشهر ماکیان 1395/05/20 28,440 3,520     190,567
        واحد حسین جان نادری پلنگی 1395/02/05 34,180 3,920 679,749 688,134 628,388
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 43,212    
        واحد عبدالمجید شیخی 1394/09/29 4,100 700 41,429 30,679 23,135
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1394/10/23 29,640 2,945 365,856 280,414 210,879
          جمع مرغ: 1,059,497     3,765,107 3,111,521 3,439,195
   
آمیخته: راس
        اکسین واحد حسینجان شیخی 1395/02/05 18,100 2,600 359,960 364,402 332,762
        آفاق طیور (تعاونی 225) 1394/09/17 31,200 4,000 275,080 210,496 153,088
        آلاشت جوجه 1395/04/14 32,850 4,500   301,213 609,477
        آمل جوجه 1394/12/09 48,545 7,140 931,190 658,756 542,637
        آمل جوجه 1395/03/10 27,920 4,000 303,957 552,686 564,673
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500 157,872 95,680  
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275 128,920 23,874  
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 5,940    
        بهار سواد کوه 1395/02/07 42,655 5,990 846,986 860,066 801,204
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510 436,623 296,734  
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 21,086    
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850 122,716 92,540 42,749
        تعاونی 214(آیدا) 1395/05/05 32,810 4,200   46,284 387,377
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630 144,035 106,131 28,428
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 15,333    
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1395/04/21 15,300 2,000   102,520 251,022
        تعاونی 317قائم شهر 1395/05/02 15,200 2,000   37,524 193,445
        تعاونی 440 پیمان 1395/02/21 16,500 2,000 280,830 331,683 328,647
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600 235,213 180,934 113,083
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300 140,160 107,051 60,699
        تیزبال شمال 1395/03/09 51,870 6,284 580,599 1,027,580 1,048,259
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1395/06/02 20,100 2,500     42,532
        حدیث سواد کوه 1394/11/18 49,110 5,300 736,453 587,356 438,258
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855 188,416 103,040  
        درنا جوجه شمال 1395/02/25 17,800 2,300 281,121 356,724 355,632
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/10/20 28,250 3,700 342,202 258,167 195,791
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790 285,837 112,408  
        زربال گستر کوثر 1395/04/02 48,200 6,620 135,988 628,207 959,308
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840 267,569 71,670  
        زرین پرور نور 1395/05/12 30,280 3,800     288,326
        سپید پر ساری تعاونی 297 1395/03/02 18,000 2,400 240,120 358,524 361,836
        طیور ملک بهشهر 1394/11/22 20,819 2,600 328,802 255,379 194,727
        قطره طلا 1395/04/14 33,580 3,900   307,906 623,020
        قطره طلا 1394/11/08 98,753 10,805 1,332,507 1,093,262 793,448
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1394/12/24 14,200 1,700 283,489 229,926 176,364
        گهرباران 1394/11/13 29,480 4,000 412,700 341,280 247,259
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 32,964    
        ماه جوجه طبرستان 1394/09/10 27,000 3,000 220,248 170,568 115,920
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200 157,810 38,027  
        مرغ مادر امین (تعاونی 284 ساری) 1395/02/21 29,070 3,030 494,773 584,366 579,017
        مرغ مادر درویشی نژاد 1394/09/24 16,013 1,900 153,213 114,910 85,446
        مرغ مادر ذبیحی 1394/10/06 31,730 3,820 344,460 251,047 192,665
        مرغ مادر روح اله تبار 1394/11/24 26,316 3,180 426,109 326,845 251,791
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1395/04/24 23,310 2,500   131,531 360,994
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/12/05 30,480 3,700 560,365 404,266 327,619
        مرغ مادر کاکلی بابل کنار تعاونی 256 1395/02/18 18,597 2,400 333,630 374,692 369,559
        مرغ مادرطیور بهشت 1395/03/12 56,360 6,616 576,413 1,097,517 1,139,862
        مرغک سفید برفی(تعاونی 1751) 1395/02/21 32,025 4,170 545,065 643,766 637,874
        مروارید 2 تلو باغ 1394/12/19 37,130 4,000 738,416 564,202 446,922
        مهتاب نور 1394/09/10 21,080 2,400 171,956 133,170 90,503
        مهر جوجه 1395/02/07 32,120 3,800 637,797 647,647 603,321
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100 179,155 136,834 77,587
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500 167,157 119,398  
        واحد شریعت نژاد 1395/03/24 15,000 1,875 89,930 236,900 300,610
        واحد مجید محمدیان امیری 1395/04/07 25,300 3,500 26,767 290,950 501,598
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1395/04/07 16,235 2,000 17,176 186,702 321,874
        واحد معصومه پور یداله (سروبالان) 1394/12/02 26,461 3,343 470,654 344,875 275,900
        وجین کا تعاونی 840 1395/02/12 26,490 3,000 523,972 536,158 523,972
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860 169,285 78,203  
          جمع مرغ: 4,526,596     16,859,019 17,512,577 17,337,085
   
آمیخته: کاب
        موج واحد باقریان افراکتی 1395/04/12 20,975 2,600   207,122 402,022
          جمع مرغ: 41,950     0 207,122 402,022
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700   44,399 33,911 19,228
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040 236,353 178,706 86,471
        صدف دریا کنار 1395/05/06 27,900 3,250   29,518 320,850
        مرغ پرور 1394/12/04 40,070 5,202 728,687 528,389 426,399
        مرغ مادر کاشانک 1395/05/19 33,960 3,750     239,531
        میلاد جوجه فرجی 1394/11/20 31,960 3,900 492,014 387,142 292,072
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 32,269    
        نازمرغ زرند 1395/03/23 29,500 4,200 187,266 474,950 591,652
        نازمرغ زرند 1394/10/22 51,980 6,070 637,621 486,186 366,631
          جمع مرغ: 703,470     2,358,609 2,118,802 2,342,834
          جمع مرغ:          
 
استان: هرمزگان
   
آمیخته: کاب
        پدیده تجارت هرمزگان 1395/04/01 13,670 1,635 43,389 182,358 272,279
          جمع مرغ: 41,010     43,389 182,358 272,279
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        الوند ژن 1395/02/12 40,640 4,300 803,859 822,554 803,859
        وحدت غرب 1394/10/16 20,770 2,350 245,225 180,893 138,854
          جمع مرغ: 184,230     1,049,084 1,003,447 942,713
   
آمیخته: راس
        راسبجیک 1394/12/17 17,200 2,000 341,534 254,503 204,393
          جمع مرغ: 51,600     341,534 254,503 204,393
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1394/12/10 40,200 3,800 779,130 548,596 453,670
        یزد جوجه 1395/04/15 31,650 3,890   279,047 577,506
          جمع مرغ: 183,900     779,130 827,643 1,031,176
          جمع مرغ: