دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1395/1/1 الی 1395/3/31
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس فروردین1395 اردیبهشت1395 خرداد1395
          جمع کل مرغ: 24,876,574   جمع تولیدات:  98,928,383  94,901,449  91,913,062
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200 405,924 399,353 289,433
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 245,947 182,661 134,154
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200 539,309 536,117 422,831
          جمع مرغ: 210,630     1,191,180 1,118,131 846,418
   
آمیخته: راس
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000 64,400    
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000 487,600 377,200 282,440
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140 113,850    
        مرغ خوشخوان شبستر 1394/08/18 21,123 2,600     156,437
        میشاب مرند 1394/03/16 38,090 4,680 782,039 581,126 464,317
        میشو 1394/08/06 35,500 4,300   25,039 420,770
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660 725,859 517,644 415,851
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 371,768 293,210 226,823
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000 140,305    
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300 319,028 237,607 179,282
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 418,394 313,130 227,852
          جمع مرغ: 748,800     3,423,243 2,344,956 2,373,772
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 490,083 350,970 269,289
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800 511,290 412,441 298,820
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1394/03/13 26,940 3,360 551,875 394,905 322,202
          جمع مرغ: 316,821     1,553,248 1,158,316 890,311
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300 37,873    
        آرمان ماکیان 1394/06/26 36,970 4,660 156,457 551,569 763,579
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210 75,967    
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000 162,932 117,791 17,633
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000 111,484 6,925  
        امین مرغ ارومیه 1394/07/22 13,100 1,600   73,919 211,513
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300 404,547 401,557 313,053
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100 68,693    
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650 131,744 40,480  
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 522,070 397,489 313,397
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200 438,274 341,159 254,090
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 353,210 253,421 194,011
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300 503,528 389,522 291,666
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1394/03/13 34,030 3,882 697,116 498,834 406,999
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 404,643 380,859 269,068
      حذفی   سفید بالان ارومیه 1393/12/09 20,800 2,600 174,137 104,887  
        طیوران سیستم 1394/07/27 30,710 3,630   119,135 448,756
        طیوران سیستم 1394/08/07 2,000     705 23,092
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200 420,236 302,611 241,063
        گلدشت جوجه (عزیز حسینی) 1394/07/16 26,590 3,825   206,303 478,247
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1394/03/12 20,500 2,500 419,635 296,416 241,408
          جمع مرغ: 1,217,970     5,082,546 4,483,582 4,467,575
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        آذرجوجه مشکین شهر 1394/06/08 27,504 3,308 290,992 562,585 574,393
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652 367,060 363,807 280,310
          جمع مرغ: 135,552     658,052 926,392 854,703
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780 698,405 782,467 769,800
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285 566,315 287,469  
        آرتا جوجه سبلان 1394/06/12 89,730 11,680 822,764 1,723,952 1,872,545
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770 1,821,195 1,292,646 1,042,735
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 779,492 699,014 505,865
        اردبیل جوجه 1394/06/16 51,920 5,410 402,830 933,834 1,080,318
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 505,332 379,203 275,045
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   301,599 219,889 165,131
        سبلان جوجه 1394/08/26 22,400 2,450     102,697
        ظفر جوجه (ساوالان) 1394/08/17 29,627 3,300     229,866
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300 20,422    
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200 174,453 16,054  
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1394/06/30 37,220 4,630 105,010 509,642 766,460
        نمین جوجه 1394/09/03 24,500 2,400     51,842
        همای سبلان 1394/09/01 32,510 3,700     91,722
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650 232,239 172,063 61,116
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 480,610 346,142 263,788
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820 202,195 89,982  
          جمع مرغ: 1,972,163     7,112,861 7,452,357 7,278,930
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 321,355 230,565 176,513
          جمع مرغ: 82,620     321,355 230,565 176,513
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970 507,306 394,895 294,111
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/06/29 10,480   33,263 146,712 215,971
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/07/07 15,805 3,190   177,638 323,528
          جمع مرغ: 157,850     540,569 719,245 833,610
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500 777,589 790,385 729,899
        سپاهان طیور 1393/12/12 31,200 3,600 270,296 205,712 138,736
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000 484,866 387,892 282,202
        مرغ مادر پاک نطنز 1394/06/22 36,065 4,600 203,503 582,306 747,099
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350 298,039 190,688  
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300 227,765 172,340 90,933
          جمع مرغ: 599,015     2,262,058 2,329,323 1,988,869
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700 276,613 219,405 160,310
          جمع مرغ: 61,500     276,613 219,405 160,310
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300 103,040    
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750 333,592 246,450 81,696
        فدک 1394/03/11 23,000 2,800 470,457 326,217 268,379
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800 227,052 165,739 38,321
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 528,351 397,554 287,410
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 226,203 163,888 124,007
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700 27,186    
        واحد اکبر صادقی 1394/07/27 41,600 5,129   161,380 607,887
          جمع مرغ: 652,140     1,915,881 1,461,228 1,407,700
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/03/19 39,390   810,541 624,515 489,224
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375 893,773 719,023 520,609
          جمع مرغ: 296,244     1,704,314 1,343,538 1,009,833
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000 32,292    
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500 125,381 89,071  
          جمع مرغ: 60,400     157,673 89,071 0
   
آمیخته: هوبارد
        به جوجه زاگرس 1394/07/24 26,136 3,960   129,042 405,962
          جمع مرغ: 52,272     0 129,042 405,962
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1394/07/12 94,130 13,090   863,109 1,808,488
          جمع مرغ: 188,260     0 863,109 1,808,488
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1394/08/24 24,930 3,000     131,879
        دیزباد 1394/08/21 74,965 9,460     475,878
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580 330,425 240,438 49,212
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275 642,554 655,067 616,563
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470 175,720 78,200  
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860 688,566 512,834 386,949
          جمع مرغ: 556,915     1,837,265 1,486,539 1,660,481
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 1,561,073 1,301,858 977,840
          جمع مرغ: 226,410     1,561,073 1,301,858 977,840
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1394/08/30 45,040 6,370     142,957
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600 300,392 202,590  
        صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990 1,113,203 1,100,069 827,514
          جمع مرغ: 296,780     1,413,595 1,302,659 970,471
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: آربوراکرز
        سپید مرغ ابهر 1394/08/17 27,145 3,520     210,609
          جمع مرغ: 27,145     0 0 210,609
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1394/07/07 7,510     84,408 153,729
        ساکت 1394/06/17 30,668 5,718 227,127 542,190 637,648
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500 235,754 7,414  
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525 165,977 167,213 145,462
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000 230,920 172,040 69,000
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475 868,887 1,075,576 1,067,627
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 679,180 566,404 425,431
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050 74,137    
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590   19,757    
        ققنوس مرغ ابهر 1394/08/26 25,820 5,205     118,376
        ققنوس مرغ ابهر 1394/07/21 10,030     60,133 165,020
        مرغ مادر حاجی خانی 1393/12/12 27,000 3,850 233,910 178,020 120,060
          جمع مرغ: 726,754     2,735,649 2,853,398 2,902,353
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820 115,552    
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200 163,944 19,872  
          جمع مرغ: 127,600     279,496 19,872 0
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   تعاونی چیک شیراز 1393/12/20 47,950 6,240 456,579 185,982  
        تعاونی چیک شیراز 1394/08/15 40,040 6,006     338,898
          جمع مرغ: 135,940     456,579 185,982 338,898
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900 650,729 655,573 570,296
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896 217,334 101,347  
          جمع مرغ: 168,240     868,063 756,920 570,296
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 409,510 304,901 223,253
        مجتمع طیور فارس 1394/09/04 34,920 5,256     61,576
          جمع مرغ: 159,720     409,510 304,901 284,829
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900 535,466 524,458 363,661
        آسیا جوجه کشاورز 1394/07/04 32,990 4,040 34,903 401,136 676,823
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466 20,937    
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000 393,143 318,490 229,232
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 273,047 195,905 149,978
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200 75,133    
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900 750,449 739,397 542,666
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800 223,077 7,015  
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000 49,892    
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030 414,445 332,945 241,720
          جمع مرغ: 731,044     2,770,492 2,519,346 2,204,080
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600 101,203 9,314  
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000 316,940 230,828 176,211
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000 33,598    
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670 426,525 527,985 524,084
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 522,264 473,001 340,607
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250 68,693    
          جمع مرغ: 313,532     1,469,223 1,241,128 1,040,902
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090 928,650 978,925 948,041
        ماهان 1394/06/08 53,960 7,040 570,897 1,103,734 1,126,900
        ماهان 1394/07/07 30,260 3,400   340,103 619,422
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310 1,049,904 745,200 601,128
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000 1,112,749 1,094,736 793,417
          جمع مرغ: 685,120     3,662,200 4,262,698 4,088,908
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800 140,044 104,617 44,283
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230   121,900 92,010 46,705
          جمع مرغ: 99,840     261,944 196,627 90,988
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 685,226 527,960 413,586
        طیور بهاران 1394/08/16 35,004 5,210     283,929
          جمع مرغ: 134,904     685,226 527,960 697,515
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350 589,696 418,554 337,633
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300 508,480 492,439 343,215
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 286,641 208,104 157,075
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800 124,458 94,625 53,605
          جمع مرغ: 287,580     1,509,275 1,213,722 891,528
   
آمیخته: راس
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 1,270,567 990,532 771,044
        پیگیر 1394/07/14 56,000 7,110   473,984 1,041,563
      حذفی   پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960 631,685 479,128 16,064
        ترکمن جوجه آق قلا 1394/06/14 40,500 4,590 342,792 753,273 843,939
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 647,404 615,081 432,553
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500 197,087 115,368  
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 602,523 534,934 389,083
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060 324,116 533,815 540,991
        گلریزان 1393/12/13 27,500 3,600 241,193 184,690 126,500
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815 263,335 202,492 133,093
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 291,732 220,744 158,507
        ماکیان مهر گنبد 1394/06/07 21,720 2,750 244,119 444,609 453,268
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700 127,561 45,308  
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500 624,079 451,865 346,009
          جمع مرغ: 1,508,300     5,808,193 6,045,823 5,252,614
   
آمیخته: هوبارد
        رضایی مینودشت 1394/07/29 14,616 2,232   46,391 204,614
        رضایی مینودشت 1394/08/02 22,968 3,456   48,600 300,406
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240 429,449 430,725 363,085
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120 141,680 102,427 15,333
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818 229,790 311,942 311,942
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120 272,688 211,453 156,277
          جمع مرغ: 305,268     1,073,607 1,151,538 1,351,657
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590   278,813 282,980 258,808
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000 373,684 377,025 331,360
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000   94,223 67,850 54,050
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120 551,660 412,049 318,005
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 52,069 38,045 28,497
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 217,127 160,090 118,609
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 116,989 102,820 75,170
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   264,669 239,705 172,610
          جمع مرغ: 338,160     1,949,234 1,680,564 1,357,109
   
آمیخته: راس
        اقبال جوجه 1394/08/26 34,630 5,000     158,767
        اهورا جوجه گیلان 1394/08/07 66,560 11,290   23,474 768,503
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300 145,684 33,684  
        پاسکه 1394/09/08 31,200 4,735     11,003
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090 118,872    
        پرنیان صومعه سرا 1394/06/28 17,000 2,000 59,953 243,202 350,597
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750 327,903 266,647 192,418
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 509,613 479,658 338,868
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000 564,267 462,453 332,427
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340 215,898 134,291  
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010 395,426 292,132 96,839
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320   56,504 88,829 89,756
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880 753,040 948,844 943,229
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200 84,977 7,820  
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/07/04 17,500 2,820 18,515 212,788 359,030
        سیرنگ جوجه گیلان 1394/06/31 26,420 4,660 65,223 353,659 543,653
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/07/04 3,620   3,830 44,018 74,269
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری توسعه زرین 1394/06/28 16,280 2,300 57,414 232,901 335,748
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650 317,578 258,250 186,358
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 464,696 433,261 307,519
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900 482,616 378,065 280,048
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240 129,766    
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500 546,189 436,402 317,832
        کیجی طلایی خزر 1394/07/23 34,160 4,000   180,707 541,072
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500 238,057 134,860  
        گسکر مرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190 762,836 565,064 427,566
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1394/09/05 39,686 4,815     55,984
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000 571,320 468,234 336,582
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980 173,207 130,735 66,363
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096 280,700 204,254 41,806
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944 106,751 76,113 2,394
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635   64,152 47,655 36,953
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690 424,758 305,868 243,657
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000 1,026,044 1,036,756 920,455
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 893,501 793,270 576,984
        هما جوجه 1394/07/15 55,560 6,200   450,666 1,016,341
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 1,242,920 1,058,920 786,600
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395 111,522    
          جمع مرغ: 2,975,048     11,213,732 10,783,480 10,739,621
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 150,635 113,344 81,941
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000 865,585 854,104 634,677
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300 253,736 193,927 144,388
          جمع مرغ: 231,900     1,269,956 1,161,375 861,006
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772 668,500 799,486 791,225
          جمع مرغ: 115,440     668,500 799,486 791,225
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1394/06/25 24,620 2,800 112,875 374,865 508,880
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750 182,427 133,164 30,789
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100 59,042    
          جمع مرغ: 184,165     354,344 508,029 539,669
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 818,312 667,651 507,268
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670 677,930 541,663 394,495
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700 435,160 303,293 248,569
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/24 17,415 2,080 360,225 359,690 293,466
        زرپا نوشهر 1393/12/13 23,900 3,600 209,619 160,512 109,940
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 489,882 350,826 269,180
        مرغ مادر مرزبان 1394/06/18 18,209 2,180 128,434 316,339 378,322
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975 412,728 594,984 597,637
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081 36,622 57,574 58,174
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075 830,352 888,406 870,142
        میرامین نور 1394/08/03 12,055 1,150   21,257 153,975
        میرامین نور 1394/07/19 34,854 4,990   233,545 594,818
        واحد عباس پولادی 1394/06/25 23,485 3,368 107,671 357,582 485,419
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 324,321 233,580 178,008
          جمع مرغ: 1,091,825     4,831,256 5,086,902 5,139,413
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 406,272 290,950 223,238
        آمل جوجه 1394/08/06 26,000 3,500   18,339 308,169
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500 395,344 316,276 230,100
        اکسین 2 واحد قاسم شیخی 1394/07/18 25,950 3,275   183,034 450,821
        برادران رستم نژاد (تاپ جوجه) 1394/06/15 19,370 2,400 157,117 354,329 403,336
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690 776,336 869,779 855,698
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 801,116 668,092 501,812
        پویا طبرستان 1394/08/10 69,115 7,510     706,862
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 171,985 124,862 94,245
        تاج به سر آمل 1394/06/22 15,280 2,800 86,220 246,710 316,530
        تدارک ارمغان آسیا 1394/08/29 16,400 1,850     57,837
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800 257,921 184,558 11,463
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100 104,742 63,250  
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595 384,146 437,276 430,836
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1394/08/21 20,600 2,630     130,769
        تعاونی 231 زری بال 1394/06/18 20,000 2,380 141,067 347,453 415,533
        تعاونی 232 -طیور هما 1394/06/08 33,800 3,690 357,604 691,368 705,879
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400 429,870 438,242 412,482
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500 410,320 416,453 380,880
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600 70,840 8,587  
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200 218,425 343,385 346,971
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 231,448 168,384 126,776
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1394/09/07 29,500 3,600     20,807
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600 906,788 673,592 522,329
        تلاونگ جوجه شمال 1394/03/14 20,080 2,600 411,653 298,348 241,697
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300 307,280 233,680 174,432
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500   34,692 28,098 20,317
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 342,669 247,278 188,005
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140 791,926 777,950 556,677
        تیزبال ساحل 1394/09/04 17,994 2,300     31,730
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400 150,138 114,417 66,976
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700   61,473 96,641 97,651
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000 436,094 445,247 423,018
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700 729,560 595,608 428,965
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500 450,021 367,172 260,786
        خزرجوجه چپکرود 1394/08/03 32,000 3,855   56,427 408,725
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 353,340 256,529 193,624
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700 145,595 103,811 3,264
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000 397,440 294,400 222,763
        رشد جوجه شمال 1394/07/26 52,364 5,790   221,604 781,236
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830 1,085,217 1,091,677 939,876
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680 281,284 49,932  
        زربال گستر کوثر 1394/07/21 51,935 6,840   311,367 854,468
        زرپا 1393/12/13 17,820 2,200 156,294 119,680 81,972
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600 193,757 132,710  
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880 587,527 583,185 454,649
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470 586,040 448,653 279,067
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 357,534 266,202 194,917
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960 182,246 55,997  
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500 310,876 253,184 181,317
        مازندجوجه (تعاونی 294) ایزدیار 1394/06/25 17,915 2,900 82,135 272,775 370,292
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550 346,107    
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 332,809 251,827 180,827
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1394/07/20 31,000 3,200   196,788 519,539
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905 686,303 551,343 400,280
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800 404,519 299,644 226,731
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120 495,208 491,547 383,209
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000 141,266 104,957 39,713
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   14,332 10,406 7,853
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 546,676 404,030 298,487
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200 618,127 475,261 357,742
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700 466,389 339,672 259,301
        نگین واحد احمد محمدیان 1394/09/04 23,000 3,100     40,557
      حذفی   نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600 134,639 98,884 27,933
        نوک طلای چمستان 1394/08/12 25,956 2,500     247,153
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600 416,760 336,186 243,573
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200 126,500 97,060 62,100
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190 396,741 430,938 422,706
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000 602,477 471,960 349,600
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 381,706 285,673 207,872
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000 342,056 340,032 268,180
        ییلاق جوجه 1394/07/29 30,001 3,860   95,224 419,995
          جمع مرغ: 5,557,516     21,194,967 19,848,923 20,073,148
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 646,563 619,998 434,047
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200 406,379 573,961 575,667
        نور جوجه 1394/06/03 4,000   49,864 82,125 83,229
          جمع مرغ: 188,241     1,102,806 1,276,084 1,092,943
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700 347,760 257,600 194,917
        درنا جوجه دلیجان 1394/09/04 5,700       10,051
        درنا جوجه دلیجان 1394/08/30 31,330 4,040     99,441
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 245,913 178,909 134,699
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120 498,134 801,320 810,888
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 376,150 272,528 206,209
        میلاد جوجه فرجی 1394/06/18 42,090 5,290 296,875 731,215 874,490
          جمع مرغ: 533,245     1,764,832 2,241,572 2,330,695
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200 231,269 168,815 39,033
          جمع مرغ: 95,460     231,269 168,815 39,033
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600 292,713 221,475 165,753
          جمع مرغ: 69,000     292,713 221,475 165,753
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 426,375 307,082 234,021
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000 327,384 355,602 348,809
          جمع مرغ: 162,795     753,759 662,684 582,830
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 300,032 222,829 163,654
          جمع مرغ: 90,450     300,032 222,829 163,654
          جمع مرغ: