دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1394/10/1 الی 1394/12/29
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1394 بهمن1394 اسفند1394
          جمع کل مرغ: 26,137,767   جمع تولیدات:  105,779,233  104,700,410  98,317,952
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: آربوراکرز
        ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1394/04/14 19,480 2,200   178,618 348,574
        پیام جوجه 1393/12/24 24,715 3,000 493,411 400,185 297,486
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1394/04/21 26,015 3,200   174,318 409,667
          جمع مرغ: 165,135     493,411 753,121 1,055,727
   
آمیخته: راس
        پردیس جوجه ملکان 1393/08/15 29,500 4,000 195,408 141,128 13,570
        پنبه دوست - مرغ مادر فلامینگو 1393/08/08 24,740 2,800 153,257 98,630  
        تبریز جوجه 1393/07/17 20,530 2,800 100,733 15,740  
        تعاونی 255 خواجه -آذرصبا 1393/10/06 16,800 2,000 182,381 132,921 99,434
        زلال آوا 1393/08/01 26,000 3,500 149,898 75,747  
        سپید مرغ شبستر 1393/08/05 26,000 3,200 156,278 91,693  
        فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1394/02/21 30,000 3,000 510,600 603,060 577,760
        کوهسار سهند(علی یاری) 1393/10/08 27,500 3,140 304,443 220,953 166,137
        کیمیا پرور ارس باران 1393/08/25 28,040 2,950 202,935 151,342 55,893
        میشاب مرند 1394/03/16 38,090 4,680 335,827 695,015 742,324
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1394/03/05 37,720 4,660 468,483 749,573 735,113
        نوک طلای تبریز 1394/03/21 18,040 2,200 127,242 301,508 350,193
        واحد اصغر عسگری صوفیان و شرکاء 1393/07/28 24,000 2,850 133,952 58,880  
        واحد اکبر حاجی زاده 1393/10/08 33,890 4,000 375,184 272,295 204,741
        واحد قاسم زاده 1394/01/20 25,529 3,300 513,967 507,704 376,178
        یاران نوین خاصبان 1393/12/21 43,450 5,620 865,437 677,559 513,000
          جمع مرغ: 1,228,217     4,776,025 4,793,748 3,834,343
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: آربوراکرز
        چی چست 1394/01/12 41,617 4,400 841,689 814,889 555,171
        مرغ تپه 1394/02/06 37,050 3,800 736,257 746,484 671,494
        مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1394/03/13 26,940 3,360 266,023 516,349 526,264
          جمع مرغ: 316,821     1,843,969 2,077,722 1,752,929
   
آمیخته: راس
        آ مرغ 1393/09/24 19,000 2,300 181,792 136,344 98,471
        آناش 1393/06/29 16,200 2,000 39,744    
        آیدین صبا 1393/10/03 22,520 2,210 237,226 174,035 129,145
        اباذر حسینی (طلا جوجه) 1393/06/22 26,550 3,300 36,639    
        احسان مرغ مهاباد 1393/11/18 23,000 3,000 344,908 275,080 198,904
        اروم خوش پز 1393/06/19 34,540 3,630 31,777    
        اروم گهر دانه 1393/10/14 22,580 3,000 263,133 191,809 143,337
        بهپرورارومیه 2 1394/04/20 19,500 2,300   137,540 313,053
        بهپرورارومیه انفاق 1393/09/27 28,000 3,100 276,920 206,080 150,267
        بهپرورارومیه دیدان 1393/10/23 24,000 2,650 296,240 227,056 165,600
        تابان مرغ بوکان 1394/03/18 25,390 3,600 205,947 447,710 494,039
        تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1394/02/20 27,300 3,200 473,018 549,203 525,343
        تعاونی 175 پلیکان 1394/01/11 30,270 3,950 611,737 586,673 401,481
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1394/02/21 30,980 3,300 527,279 622,759 596,633
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1394/03/13 34,030 3,882 336,035 652,241 664,764
        سارنگ باختر 1394/04/07 19,390 2,400 20,514 222,984 371,345
        سپیدبالان 1393/12/09 20,800 2,600 398,986 282,256 226,762
        طیوران سیستم 1393/06/25 30,511 3,600 56,141    
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1394/03/03 22,300 3,200 290,643 443,830 433,913
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/09/01 31,500 4,200 239,568 181,608 91,770
        گلدشت سیمین 1393/07/26 30,130 4,110 164,469 64,679  
        واحد رحیم یوسف اوغلی 1394/03/12 20,500 2,500 209,660 399,204 400,775
          جمع مرغ: 1,411,741     5,242,376 5,801,091 5,405,602
   
آمیخته: هوبارد
        الماس جوجه ارومیه 1393/08/08 15,352 2,356 95,101 61,203  
          جمع مرغ: 30,704     95,101 61,203 0
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: آربوراکرز
        روئین دشت سبلان 1394/04/19 17,680 2,652   130,938 289,256
          جمع مرغ: 35,360     0 130,938 289,256
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1394/05/14 37,550 4,780     317,823
        آرتا جوجه سبلان 1393/11/02 93,740 12,285 1,221,745 977,395 698,551
        آرتا جوجه سبلان 1394/03/06 93,670 15,770 1,134,657 1,859,974 1,826,940
        آلوارس جوجه ضیغمی 1394/04/02 37,490 4,000 105,772 488,619 720,858
        اردبیل جوجه 1393/08/10 53,650 7,450 338,925 230,337  
        پیراقومی 1393/12/20 53,070 12,500 1,056,235 816,995 622,511
        پیراقومی 1394/01/03 27,900   560,418 496,248 352,935
        تعاونی 256 اردبیل 1393/09/11 117,910 15,925 969,063 752,109 524,306
        کیمیا جوجه 1393/07/12 38,700 4,910 178,020    
        کیمیا جوجه 1393/09/15 33,296 4,300 286,412 220,552 154,182
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1393/10/15 34,900 4,200 409,377 300,210 223,686
        همای سبلان 1393/11/26 30,660 3,650 508,670 385,498 291,475
        واحد اسفند نظافتی 1394/01/09 41,960 5,100 846,697 796,512 550,096
        واحد مرغ مادر بهساز 1393/10/29 34,520 3,820 441,971 348,813 250,892
          جمع مرغ: 1,980,898     8,057,962 7,673,262 6,534,255
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1394/01/11 27,540 3,060 556,565 533,762 365,272
          جمع مرغ: 82,620     556,565 533,762 365,272
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دشت کیمیا(خورشید) 1394/02/20 31,600 3,970 547,523 635,707 608,090
          جمع مرغ: 94,800     547,523 635,707 608,090
   
آمیخته: راس
        سپاهان طیور 1394/05/05 37,930 4,500   53,506 422,817
        سپاهان طیور 1393/12/12 31,200 3,600 617,136 430,560 346,840
        صفاهان 1393/07/14 39,030 5,500 184,326 11,969  
        صفاهان 1394/02/04 35,530 5,000 707,141 714,769 629,781
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/11/09 46,060 6,350 625,034 514,859 363,014
        مرغ مادر درخشان 1393/12/04 28,240 3,300 513,553 372,392 292,716
          جمع مرغ: 577,010     2,647,190 2,098,055 2,055,168
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        جوجه سار 1394/02/02 20,500 2,700 408,634 411,776 355,197
        مرغ مادر پیوند 1394/01/26 34,370 4,180 688,798 686,690 547,560
          جمع مرغ: 164,610     1,097,432 1,098,466 902,757
   
آمیخته: راس
        ایران جوجه 1393/10/09 24,000 3,300 268,272 194,304 146,464
        پاییزان جوجه 1393/08/20 22,910 3,000 158,781 116,627 28,103
        تعاونی 566 ولیمه 1393/11/25 44,400 5,750 727,775 554,852 417,330
        دراج 1393/06/25 36,219 4,800 66,643    
        فدک 1394/03/11 23,000 2,800 243,340 454,940 450,003
        کوثر (مزینی) 1393/11/21 31,240 3,800 487,156 380,816 280,223
        کوثر دماوند 1393/12/19 56,120 7,000 1,116,077 852,763 653,985
        مرغ مادر فتحی 1393/07/07 42,710 5,300 163,722    
        مینا طیور 1394/01/06 20,320 2,400 409,096 373,576 261,722
        نیکان نوین پرور 1393/09/20 19,700 2,700 180,031 136,535 97,265
          جمع مرغ: 803,999     3,820,893 3,064,413 2,335,095
   
آمیخته: کاب
        پرندک 1394/03/19 39,390   305,614 682,497 765,847
        پرندک 1394/02/15 59,358 12,375 1,119,492 1,198,675 1,137,695
          جمع مرغ: 296,244     1,425,106 1,881,172 1,903,542
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/09/20 23,400 3,000 213,845 162,177 115,534
        گل جوجه شهرکرد 1393/11/13 18,500 2,500 258,988 214,168 150,060
          جمع مرغ: 125,700     472,833 376,345 265,594
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1393/07/03 13,500 2,000 43,470    
        جنوب خراسان 1393/06/31 40,595 7,180 112,042    
        جنوب خراسان 1393/08/14 53,080 7,030 348,346 250,679 16,278
          جمع مرغ: 213,335     503,858 250,679 16,278
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        جاجرمی 1393/07/08 38,660 5,200 154,125    
        فریمان 1393/11/20 45,850 5,580 705,845 555,396 406,354
        کوثر بیدخت گناباد 1394/05/07 31,390 4,275   22,140 330,662
        مرغداران طوس 1393/07/12 54,080 7,120 248,768    
        مرغداران طوس 1393/10/29 30,000 5,470 384,100 303,140 218,040
        مرغداران طوس 1394/01/20 55,100 9,860 1,109,310 1,095,792 811,917
          جمع مرغ: 548,370     2,602,148 1,976,468 1,766,973
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1394/03/26 75,470 10,800 399,237 1,145,636 1,459,239
        سیمرغ خراسان 1393/09/10 75,560 11,100 616,368 477,338 324,404
          جمع مرغ: 453,090     1,015,605 1,622,974 1,783,643
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/11/11 45,560 6,600 625,235 519,050 364,662
        صحرای جنوب 1394/04/17 53,540 6,990   434,281 908,787
        صحرای جنوب 1393/08/03 12,000 2,750 70,656 38,640  
          جمع مرغ: 267,760     695,891 991,971 1,273,449
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر اجداد گوشتی 57 1393/06/15 31,200 4,000 9,568    
          جمع مرغ: 31,200     9,568 0 0
   
آمیخته: کاب
        سبز دشت 1393/06/15 56,500 6,200 17,327    
        سبز دشت 1394/04/30 8,060 4,525   28,425 104,678
        سبز دشت 1393/11/28 30,000 4,000 509,680 381,800 291,640
        سبز دشت 1393/07/26 60,000 9,000 327,520 128,800  
        سبز دشت 1393/10/13 48,350 6,500 559,732 405,527 303,961
        سبزدشت ابهر 1394/05/20 51,845 2,475     329,112
        سبزدشت ابهر 1394/03/26 32,835 8,170 173,697 498,435 634,875
        ققنوس جوجه ابهر 1393/10/06 19,340 3,050 209,955 153,018 114,467
        ققنوس جوجه ابهر 1393/09/26 8,590   84,033 62,696 45,573
        مرغ مادر حاجی خانی 1393/12/12 27,000 3,850 534,060 372,600 300,150
          جمع مرغ: 742,810     2,416,004 2,031,301 2,124,456
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        سپیدان ارگ 1393/09/23 62,800 7,820 594,130 446,801 321,620
        مام جوجه 1393/10/16 32,400 4,200 382,536 282,182 209,650
          جمع مرغ: 285,600     976,666 728,983 531,270
          جمع مرغ:          
 
استان: سیستان و بلوچستان
   
آمیخته: راس
        ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1393/08/03 43,960 5,600 258,836 141,551  
          جمع مرغ: 87,920     258,836 141,551 0
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی چیک شیراز 1393/12/20 47,950 6,240 954,333 738,174 562,453
          جمع مرغ: 143,850     954,333 738,174 562,453
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/08/19 33,505 4,300 230,156 168,508 35,962
          جمع مرغ: 100,515     230,156 168,508 35,962
   
آمیخته: کاب
        ماهور سپیدان 1394/04/30 31,600 2,900   111,443 410,399
        مجتمع طیور فارس 1393/10/30 36,720 4,896 472,954 374,985 269,133
          جمع مرغ: 173,360     472,954 486,428 679,532
   
آمیخته: هوبارد
        مجتمع طیور فارس 1393/12/23 41,600 6,240 829,864 665,295 497,536
          جمع مرغ: 124,800     829,864 665,295 497,536
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1394/04/11 25,640 2,900   262,229 482,390
        البرز 1393/09/13 68,274 8,466 572,637 443,873 307,780
        ایثارگران خوزنین 1393/09/09 32,470 4,045 262,878 203,132 134,426
        زرمرغ 1394/02/14 26,460 3,000 507,150 534,739 506,744
        سیمرغ زیاران 1393/06/16 24,590 3,120 11,311    
        سیمرغ زیاران 1394/01/11 23,400 3,000 472,899 453,523 310,362
        شرکت تعاونی قاقازان 1393/10/09 17,500 2,200 195,615 141,680 106,797
        کوهین جوجه(حاجی) 1393/07/16 52,020 6,515 252,054 31,906  
        مرغ مادر اجداد ارم 1394/04/15 36,040 4,900   317,752 633,847
        مرغ مادر اجداد ارم 1393/10/13 45,750 5,800 529,632 383,720 287,615
        مرغ مادر علیرضا حاجی - نگین 1393/09/22 29,580 4,000 276,671 208,637 149,674
        واحد رضا گلی شقاقی 1394/02/05 30,200 4,030 600,598 608,006 541,325
          جمع مرغ: 1,072,892     3,681,445 3,589,197 3,460,960
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
        چیک کردستان 1393/10/15 20,246 2,600 237,486 174,156 129,763
        زاگرس جوجه 1394/01/16 26,000 3,000 525,044 515,476 362,388
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1394/05/20 25,450 2,670     161,557
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/09/19 27,390 3,000 247,368 188,151 133,554
        واروک 1394/04/03 25,100 3,000 61,964 319,439 482,238
        واروک 1393/10/09 16,000 2,250 178,848 129,536 97,643
          جمع مرغ: 369,658     1,250,710 1,326,758 1,367,143
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        سیمرغ کرمان 1394/05/10 46,840 7,090     462,529
        سیمرغ کرمان 1393/08/21 44,860 5,160 313,660 231,118 61,907
        ماهان 1393/06/16 54,910 7,560 25,259    
        ماهان 1394/03/06 54,000 6,310 654,120 1,072,260 1,053,216
        ماهان 1394/04/14 53,400 6,000   489,642 955,540
          جمع مرغ: 505,130     993,039 1,793,020 2,533,192
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس طیور پارسیان 1393/11/29 18,050 3,800 310,255 231,100 177,408
        پردیس طیور پارسیان 1393/12/03 15,230   273,926 199,665 156,228
          جمع مرغ: 99,840     584,181 430,765 333,636
   
آمیخته: راس
        تعاونی 39 جوجک 1393/08/24 34,670 5,000 248,792 184,999 63,793
        تعاونی 39 جوجک 1394/03/19 33,300 5,020 258,364 576,978 647,440
        طیور بهاران 1393/07/30 36,930 5,540 210,648 101,927  
          جمع مرغ: 277,770     717,804 863,904 711,233
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        پردیس تیهو پارسیان 1394/03/06 30,330 3,350 367,396 602,252 591,556
        پرماه گلستان 1394/04/10 24,330 3,300   257,411 465,205
        پرماه گلستان 1394/01/05 26,000 3,900 523,050 472,819 332,887
        مرغ مادر عرفان 1393/12/06 15,200 1,800 282,477 202,768 160,816
          جمع مرغ: 263,250     1,172,923 1,535,250 1,550,464
   
آمیخته: راس
        برنا جوجه گلستان 1393/07/28 46,570 6,600 259,923 114,252  
        پیگیر 1394/03/20 61,700 7,720 456,950 1,050,134 1,198,667
        پیگیر 1393/12/05 77,730 9,960 1,429,040 1,030,958 814,039
        سیمین جوجه گلستان 1393/11/06 31,350 3,500 418,209 340,336 241,311
        سیمین جوجه گلستان 1394/04/08 31,000 3,700 21,865 346,994 593,216
        فرآیند گلستان 1394/04/01 29,000 4,000 92,046 386,860 558,057
        گرگان جوجه 1394/06/03 26,000 3,060     36,677
        گلریزان 1393/12/13 27,500 3,600 544,371 384,982 307,817
        لاله های گلستان 1393/12/11 31,000 2,815 607,001 425,423 344,617
        ماکیان مهر گنبد 1394/03/04 41,800 5,200 531,975 831,290 813,986
        ماکیان مهر گنبد 1393/07/20 41,800 5,860 212,790 51,275  
        ماکیان مهر گنبد 1393/12/17 31,710 3,920 629,655 469,202 364,665
        ماهان سبز گلستان 1393/08/19 31,425 4,000 215,869 158,046 33,729
        مرغ سپید گرگان 1393/10/25 22,730 2,700 284,049 219,920 159,625
        مینوجوجه 1393/09/04 22,900 3,300 178,376 136,240 77,249
        نیکو دشت گلستان 1394/01/15 51,520 6,500 1,041,185 1,020,646 707,816
        واحد حسن تبرسائی 1393/06/18 26,960 3,900 20,669    
        واحد مرغ مادر یمرلی 1393/07/05 25,440 3,200 89,718    
          جمع مرغ: 1,729,235     7,033,691 6,966,558 6,251,471
   
آمیخته: هوبارد
        صحرای مینودشت (مرغ مادر مینودشت) 1394/04/27 20,808 3,240   95,398 289,384
        مزرعه نمونه ارتش 1393/11/18 20,000 3,120 299,920 239,200 172,960
        مزرعه نمونه ارتش 1394/05/25 15,092 1,818     69,191
        مزرعه نمونه ارتش 1394/01/28 20,800 3,120 416,208 416,208 339,664
          جمع مرغ: 179,108     716,128 750,806 871,199
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
        زرین تاج گیلان 1394/05/04 13,590     23,963 155,659
        زرین تاج گیلان 1394/04/31 18,160 4,000   57,640 230,281
        شاهدآبکنار 1394/03/03 5,000   65,166 99,514 97,290
        شاهدآبکنار 1394/02/27 31,615 5,120 479,917 632,617 611,772
        مرغ مادر هامون کپورچال 1393/12/27 21,135 2,840 422,911 354,856 259,255
        مرغ مادر هامون کپورچال 1394/01/02 4,865 1,000 97,648 85,563 61,170
        واحد فرضعلی پور 1394/03/31 5,635 2,340 19,872 76,898 108,522
        واحد فرضعلی پور 1394/04/03 12,720   31,402 161,884 244,386
          جمع مرغ: 306,410     1,116,916 1,492,935 1,768,335
   
آمیخته: راس
        بهار پرورش بیشه سرا 1393/10/20 27,460 3,300 332,632 250,948 184,421
        پرناز صومعه سرا 1393/10/06 31,010 4,090 336,645 245,350 183,537
        تابان طیور گیلان 1394/02/08 23,500 2,750 466,272 474,198 435,283
        تالاب گیلان 1394/04/07 24,420 3,000 25,837 280,831 467,676
        تعاونی میرزا کوچک خان 1394/02/10 40,000 5,000 792,426 808,374 756,853
        درنا جلگه شمال 1393/11/08 33,685 5,340 454,524 372,916 263,417
        زرین پای مازران 1393/09/10 42,030 6,300 342,852 265,517 180,449
        زرین پای مازران 1393/11/25 52,630 9,010 862,676 657,699 494,687
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/06/01 4,320       9,142
        سپید ماکیان 1 (دوگور) 1394/05/21 45,770 5,880     274,407
        سپید ماکیان4 (آزادگان) 1393/10/15 17,000 2,200 199,410 146,234 108,959
        سفید رود 1393/06/29 32,810 4,290 80,494    
        سفید رود 1393/07/02 44,535 5,030 136,574    
        فرازماکیان 1394/02/08 22,760 2,650 451,588 459,266 421,576
        فومن درخشان 1394/04/06 22,284 3,000 31,436 263,101 427,111
        قطره طلای رضوانشهر 1394/02/19 30,440 3,900 536,758 612,839 585,300
        قوی آبکنار(گروه سپید ماکیان) 1393/10/02 40,300 5,240 420,195 308,967 228,635
        کاشانک 2 1394/02/16 35,800 4,500 664,209 722,397 686,715
        کوه مرغ شمال 1393/07/24 53,340 6,000 284,622 98,146  
        کیشکای دیلمان 1393/11/05 38,240 5,500 507,190 411,028 292,001
        کیشکای دیلمان 1393/08/07 30,020 5,040 184,123 115,077  
        گسگرمرغ گیلان 1394/01/19 61,420 17,190 1,237,491 1,220,538 892,802
        گلچین طیور گیلان 1393/06/24 39,955 5,000 67,391    
        مجتمع طیور دیلمان مرغ 1394/02/10 40,500 7,000 802,332 818,478 766,314
        مرغ سلامت 1393/08/29 16,200 3,050 121,219 91,411 42,228
        مرغ سلامت 1393/09/04 22,810 2,000 177,675 135,704 76,946
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/11/20 38,950 15,096 599,622 471,814 345,201
        مرغ مادر آوازه خوان 1393/12/03 21,640 2,980 389,217 283,700 221,983
        مرغ مادر پیمان جوجه 1393/11/14 15,610 1,944 221,642 181,908 128,294
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/02/28 3,635   54,064 72,680 70,394
        مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1394/03/03 22,540 3,690 293,771 448,606 438,583
        نوید جوجه 1394/05/01 49,900 7,000   140,785 617,462
        نوید مرغ گیلان 1394/04/01 43,005 6,175 136,498 573,687 827,559
        نوید مرغ گیلان 1393/08/20 74,265 12,280 514,706 378,059 91,098
        نوید مرغ گیلان 1393/09/10 5,350   43,642 33,798 22,969
        واحد محمد نوید 1394/03/28 60,000 8,535 275,080 874,000 1,158,280
        واحد مصطفی نوید 1393/10/03 33,060 5,395 348,254 255,488 189,588
          جمع مرغ: 3,255,542     12,393,067 12,473,544 11,889,870
   
آمیخته: کاب
        پرسان زر 1393/12/19 16,000 2,000 318,198 243,125 186,453
        سبزدشت گیلان 1394/04/16 41,600 4,000   352,102 718,876
        نوید مرغ گیلان 1394/01/25 19,700 2,300 395,103 393,291 309,920
          جمع مرغ: 190,300     713,301 988,518 1,215,249
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: آربوراکرز
        دربار 1394/05/18 38,480 5,772     271,412
          جمع مرغ: 38,480     0 0 271,412
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/11/21 25,100 2,750 391,409 305,969 225,147
        مرغ مادر ساران 57 1393/09/22 35,005 4,100 327,413 246,901 177,125
          جمع مرغ: 180,315     718,822 552,870 402,272
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        تعاونی 279 جویبار 1394/03/24 39,620 4,550 237,536 625,733 767,282
        دامداران شمال 1394/02/16 44,435 6,670 824,417 896,639 852,352
        رخشان جوجه محمودآباد 1394/03/10 21,500 2,700 234,064 425,599 420,655
        روما واحد سیروس جوادیان 1394/04/24 17,415 2,080   98,267 258,219
        زرپا نوشهر 1393/12/13 23,900 3,600 473,109 334,584 267,521
        فدایی جویباری 1394/01/12 41,600 5,550 841,346 814,556 554,944
        مرغک سهیل 1394/05/28 28,850 2,975     101,744
        مرغک سهیل 1394/06/01 2,800 1,081     5,925
        مرغک سهیل 1394/05/11 42,540 6,075     405,066
        میرامین 1393/06/23 54,080 8,112 82,923    
        واحد محمود شهسوار میستانی 1394/01/09 28,315 3,700 571,359 537,495 371,210
          جمع مرغ: 761,210     3,264,754 3,732,873 4,004,918
   
آمیخته: راس
        آببندان سر ساری 1394/01/12 34,500 4,500 697,751 675,533 460,230
        آلاشت جوجه 1393/07/15 32,780 4,480 156,819 15,079  
        آمل جوجه 1394/02/04 28,970 4,500 576,581 582,799 513,503
        آمل جوجه 1393/08/11 26,780 4,500 170,820 119,082  
        بهار سواد کوه 1394/05/14 41,740 5,690     353,287
        بهار سواد کوه 1393/07/27 44,050 5,570 243,156 101,315  
        پارس جوجه طبرستان 1394/03/26 38,730 4,530 204,881 587,920 748,857
        پیمان جوجه نور 1394/01/05 15,600 2,000 313,831 283,691 199,732
        تعاونی 10 قائم پرسان زر 1393/11/15 37,380 4,800 538,197 438,467 311,225
        تعاونی 213 بابل(مه جوجه) 1393/11/07 16,500 2,100 221,375 180,895 128,018
        تعاونی 214(آیدا) 1394/05/15 21,000 2,595     170,338
        تعاونی 214(آیدا) 1393/09/10 31,700 3,800 258,588 200,259 136,099
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1394/05/07 21,000 2,400   14,812 221,214
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1394/05/04 20,000 2,500   35,267 229,080
        تعاونی 262 شهبال محمد نژاد 1393/06/17 56,340 8,500 34,555    
        تعاونی 300 (ماءمطیر2) 1393/10/16 14,000 1,600 165,293 121,931 90,589
        تعاونی 317قائم شهر 1394/06/01 16,700 2,200     35,337
        تعاونی 319 ساری بهتا جوجه 1394/01/04 21,200 2,700 426,163 381,303 269,805
        تک جوجه آمل 1394/02/28 51,380 6,600 764,191 1,027,325 995,025
        تلاونگ جوجه شمال 1394/03/14 20,080 2,600 191,201 378,708 391,948
        تلاونگ شمال 1394/02/07 2,500   49,641 50,409 45,808
        تلاونگ شمال 1394/01/24 24,000 3,300 481,712 478,768 372,784
        توسعه و تعاون مرغدارن شمال 1394/01/08 30,200 3,500 608,932 567,257 393,607
        تیرنگ 1394/04/13 37,976 5,140   361,607 691,189
        تیکا طبرستان 1393/12/07 18,200 2,400 341,857 244,183 194,510
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1393/07/07 21,200 2,700 81,267    
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/05/08 21,320 3,000   7,519 218,047
        چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1394/06/01 4,700       9,945
        حدیث سواد کوه 1394/02/09 52,000 5,700 1,030,952 1,050,088 973,544
        حنا جوجه طبرستان 1394/02/13 30,700 4,500 597,831 620,898 587,475
        خنارجوجه 1394/01/05 32,050 3,500 644,760 582,840 410,347
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/11/14 21,290 2,700 302,289 248,100 174,975
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1394/01/19 32,000 4,000 644,736 635,904 465,152
        زربال گستر کوثر 1394/04/29 52,660 6,830   204,286 700,062
        زربال گستر کوثر 1393/10/18 54,274 6,680 649,117 484,341 357,847
        زرپا 1393/12/13 17,820 2,200 352,754 249,469 199,465
        زرپر 1393/12/07 27,150 3,285 509,968 364,262 290,161
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/11/12 28,850 3,600 398,130 331,775 230,915
        سپید قوی مازند 1393/08/06 37,255 4,200 226,213 137,098  
        سروبالان 1393/08/17 18,500 2,500 124,813 90,774 14,183
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/06/30 5,000 2,000 13,033    
        صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1393/07/02 12,900   39,560    
        صدف کریم محمدیان 1394/04/20 28,320 3,880   199,751 454,650
        صدف کریم محمدیان 1393/09/02 24,930 3,430 191,129 145,259 76,452
        قطره طلا 1393/08/29 32,040 4,000 239,744 180,791 83,518
        قطره طلا 1393/12/09 70,000 8,470 1,342,740 949,900 763,140
        کامیارجوجه 1393/07/22 18,539 2,500 96,650 28,426  
        کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1393/12/23 36,320 5,000 724,536 580,854 434,387
        کیمیاجوحه آمل 1393/10/23 33,200 3,960 409,799 314,094 229,080
        گوهربال 1394/02/12 21,500 2,500 425,270 435,160 411,094
        ماه جوجه تنکابن 1393/07/19 21,030 2,450 105,767 22,572  
        ماهان (مازندران) 1393/10/04 98,140 11,550 1,044,340 764,445 568,820
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1393/12/17 36,175 4,300 718,315 535,270 416,013
        مرغ مادر سرهنگ پور(اجدادمازندران) 1394/02/05 50,010 5,905 994,565 1,006,834 896,413
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1394/01/19 32,570 3,800 656,221 647,232 473,438
        مرغ مادر مدانلو 1394/04/20 23,870 3,120   168,363 383,210
        مرغ مادر یعقوبیان مروارید جوجه 1393/11/27 18,500 3,000 310,615 234,025 177,859
        مرغ مادرطیور بهشت 1394/01/05 1,300   26,152 23,641 16,644
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/12/26 53,775 5,780 1,075,214 892,164 655,517
        مهر جوجه 1394/02/22 37,570 4,200 627,920 754,657 724,124
        ناوک هامون شمال 1394/01/16 38,260 4,700 772,622 758,543 533,268
        نوشهر ماکیان 1393/11/23 28,000 3,600 447,795 345,613 257,171
        نیما مرغ 1394/02/06 30,200 3,600 600,135 608,469 547,345
        واحد ابراهیم پهلوان 1393/12/10 15,000 2,200 290,720 204,700 165,140
        واحد باقریان افراکتی 1393/08/11 20,910 2,600 133,377 92,980  
        واحد تورج مرادی بید هندی 1394/05/12 20,650 3,190     189,347
        واحد صفایی جوان 1394/02/19 38,000 4,000 670,066 765,042 730,664
        واحد علی شاکری و شریک 1393/12/21 39,640 5,040 789,549 618,146 468,017
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1394/04/21 16,500 2,000   110,561 259,831
        واحد مرغ مادر نیلوفر صفایی جوان 1393/06/30 15,500 2,000 40,403    
          جمع مرغ: 5,365,822     24,794,611 23,241,456 21,499,445
   
آمیخته: کاب
        خنارجوجه 1394/04/09 30,937 2,735 10,910 336,801 591,536
        نور جوجه 1394/05/27 27,810 4,200     107,884
        نور جوجه 1394/06/03 4,000       5,643
          جمع مرغ: 124,621     10,910 336,801 705,063
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        درنا جوجه دلیجان 1394/01/19 28,000 3,700 564,144 556,416 407,008
        سپیدمرغ زرند 1394/01/04 22,525 3,000 452,797 405,134 286,668
        کشت وصنعت تفرش 1393/06/27 34,520 4,500 74,103    
        مرغ پرور 1394/06/02 39,000 5,120     68,770
        مرغ پرور 1393/07/20 37,440 6,030 190,595 45,926  
        مرغ مادر کاشانک 1394/01/06 33,790 4,250 680,283 621,218 435,215
          جمع مرغ: 401,345     1,961,922 1,628,694 1,197,661
   
آمیخته: کاب
        کشت و صنعت احنام 1393/06/22 48,945 5,000 67,544    
        مرغ مادر بیتا (میرزایی) تعاونی 104 اراک 1393/11/21 31,820 4,200 496,201 387,886 285,426
          جمع مرغ: 144,405     563,745 387,886 285,426
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: آربوراکرز
        مرغ مادر خوش خوان(سبزه ایی) 1394/01/23 23,000 2,600 461,994 458,466 352,667
          جمع مرغ: 69,000     461,994 458,466 352,667
   
آمیخته: راس
        تعاونی چناران 1394/01/09 37,225 4,900 751,150 706,629 488,020
        وحدت غرب 1394/05/12 17,040 2,000     156,245
          جمع مرغ: 128,715     751,150 706,629 644,265
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        تابان جوجه دشتی 1393/12/24 30,150 3,400 601,914 488,189 362,905
        یزد جوجه 1393/08/24 32,600 4,300 233,937 173,954 59,984
          جمع مرغ: 188,250     835,851 662,143 422,889
          جمع مرغ:          
دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام