دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1393/10/1 الی 1393/12/29
 
استان 
  - آمیخته 
   
 
      وضعیت شرکت جوجه ریزی مرغ خروس دی1393 بهمن1393 اسفند1393
          جمع کل مرغ: 25,597,239   جمع تولیدات:  101,752,643  103,389,620  103,788,708
 
استان: آذربایجان شرقی
   
آمیخته: راس
        آذرسیمرغ 1392/12/15 31,300 3,700 620,554 450,657 355,151
        الماس جوجه 1393/05/13 16,800 2,200     148,120
        جوجه طلایی تبریز 1392/12/10 48,035 6,430 930,982 655,517 528,833
        سالارجوجه تبریز(رضایی سهرون) 1393/01/16 18,700 2,620 377,628 370,746 260,641
        سپید پر ملکان 1392/11/17 21,790 2,780 322,419 258,938 186,101
        شرکت کشاورزی و مرغ مادر آذر جوجه صوفیان 1393/01/30 27,030 3,260 540,041 541,699 452,176
        کیمیا پرور ارس باران 1393/05/19 27,580 3,100     184,804
        کیوانی(زیبا پر بستان آباد) 1392/12/06 38,190 5,200 709,722 509,455 404,050
        مرغ خوشخوان شبستر 1393/02/08 19,000 2,500 376,986 383,394 351,931
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1393/03/10 30,000 3,730 326,600 593,860 586,960
        مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1393/03/08 16,960 2,200 195,040 336,249 331,308
        میشاب مرند 1393/03/27 51,990 6,160 256,692 773,264 1,004,447
        نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1393/03/21 36,620 4,700 258,293 612,043 710,868
      حذفی   نوک طلای تبریز 1392/09/26 18,200 2,400 128,904    
        واحد جاوید عمیدی سهند آذران 1392/06/14 36,300 4,740 5,566    
        یاران نوین خاصبان 1393/01/17 41,940 6,000 846,294 832,145 592,920
          جمع مرغ: 1,243,545     5,895,721 6,317,967 6,098,310
   
آمیخته: کاب
        مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1392/12/13 31,330 3,862 620,187 438,599 350,687
        واحد مرغ مادر حبیبی - آراد 1393/06/01 14,280 1,840     30,216
          جمع مرغ: 108,270     620,187 438,599 380,903
          جمع مرغ:          
 
استان: آذربایجان غربی
   
آمیخته: راس
        آرمان ماکیان 1393/01/09 39,285 5,150 792,718 745,733 515,027
        احسان مرغ مهاباد 1392/06/30 15,000 3,000 39,100    
        احسان مرغ مهاباد 1392/07/02 7,500   23,000    
        ارس جوجه خوی(تعاونی 71) 1392/08/15 24,000 3,400 158,976 114,816 11,040
        اروم چکاوک 1393/04/04 22,550 2,740 47,716 280,071 432,900
        اروم فراز 1392/12/19 18,570 2,530 369,308 282,178 216,402
        اقلیم 1393/02/25 29,885 4,350 471,983 598,915 577,378
        امین مرغ ارومیه 1393/02/25 13,100 1,800 206,893 262,532 253,092
        به مرغ ارومیه 1392/06/27 24,240 3,270 52,035    
        بهپرورارومیه 1 1393/04/14 26,760 2,600   245,372 478,844
        بهپرورارومیه 2 1392/11/17 20,000 2,200 295,933 237,667 170,813
        بهپرورارومیه 3 1393/03/24 18,700 2,000 112,113 295,335 362,144
      حذفی   بهپروران خوی 1392/09/26 20,500 2,700 200,545 149,623 108,759
        بهپروران خوی 1393/05/30 16,800 2,000     47,398
        پرگل ارومیه 1393/03/22 29,370 3,500 196,799 481,864 569,680
        تابان مرغ بوکان 1392/11/16 25,480 3,900 371,940 300,834 214,881
        تعاونی 175 پلیکان 1393/05/05 26,260 3,580   37,044 292,729
        تعاونی 175 پلیکان 1392/11/07 31,600 3,800 423,967 346,441 245,174
        تعاونی 28 پیرانشهر 1392/07/14 27,710 4,070 130,864 8,498  
      حذفی   تعاونی 29 پیرانشهر 1392/10/11 42,560 5,680 75,721 68,972 48,933
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/10/26 11,470 1,450 144,216 112,208 81,254
        تعاونی 48 خوی(اورین) 1392/11/01 17,530 1,800 227,130 180,898 129,558
        تعاونی 80 قزل قانات 1393/03/04 28,100 3,500 357,619 558,834 547,201
        طیوران سیستم 1392/11/17 31,850 4,400 471,274 378,484 272,020
        کیمیا جوجه ارومیه 1393/02/15 30,250 3,700 570,516 610,869 579,792
        کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1393/04/19 37,440 4,430   277,280 612,543
      حذفی   کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1392/08/29 22,000 3,000 164,619 124,138 57,347
        گلدشت جوجه(عزیز حسینی) 1393/01/14 30,680 4,000 620,492 607,321 415,386
        مرغ پرور ارومیه 1393/04/15 26,500 3,200   233,642 466,064
      حذفی   مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1392/10/25 28,080 3,700 245,606    
          جمع مرغ: 1,903,400     6,771,083 7,539,569 7,706,359
   
آمیخته: کاب
        زرین پرور خوی(اشرفی) 1393/05/11 24,370 3,420     232,052
          جمع مرغ: 24,370     0 0 232,052
   
آمیخته: هوبارد
      حذفی   اروم مرغین-طلا رنگ ارومیه 1392/11/04 22,876 3,496 213,967    
          جمع مرغ: 22,876     213,967 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: اردبیل
   
آمیخته: راس
        فرشید یزدانی (کیمیاجوجه) 1392/12/18 39,365 5,000 782,262 590,318 455,716
      حذفی   آرتا جوجه سبلان 1392/11/27 68,970 12,835 847,642    
        آرتا جوجه سبلان 1392/12/01 23,930 5,480 420,865 310,053 240,336
        آرتا جوجه سبلان 1393/03/25 123,383 21,670 696,209 1,910,792 2,387,544
        آرتا جوجه سبلان 1392/10/03 117,770 19,655 1,240,590 910,127 675,372
        آرتا جوجه سبلان 1393/04/01 7,000 1,740 22,218 93,380 134,703
        آرتا جوجه سبلان 1393/06/05 112,266 16,145     79,185
        آرتا جوجه سبلان 1392/07/20 16,000 1,985 81,450 19,627  
        آرتا جوجه سبلان 1392/06/20 60,275 11,500 64,695    
        اردبیل جوجه 1393/02/10 54,240 7,265 1,074,531 1,096,154 1,026,293
        الماس جوجه خلخال 1393/05/01 7,720     21,781 95,528
        الماس جوجه خلخال 1393/04/29 5,280 1,550   20,482 70,191
        سامیان جوجه-خیردوست 1392/12/28 38,865 4,700 778,285 660,291 479,724
        ساوالان 1393/02/22 30,690 4,000 512,932 616,460 591,520
        ماکیان سیمین سبلان (سیمین جوجه آقایاری) 1392/11/08 38,000 4,835 512,747 420,685 297,160
      حذفی   مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1392/10/10 31,500 3,600 244,713    
        نمین جوجه 1393/01/31 21,030 2,800 419,843 421,777 355,996
      حذفی   همای سبلان 1392/11/26 31,300 4,000 503,638    
      حذفی   واحد اسفند نظافتی 1393/03/14 41,090 4,975 76,236    
          جمع مرغ: 1,886,220     8,278,856 7,091,927 6,889,268
          جمع مرغ:          
 
استان: اصفهان
   
آمیخته: راس
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/05/26 44,100 5,660     186,631
        دشت کیمیا(خورشید) 1393/06/02 3,000       5,290
      حذفی   سپاهان طیور 1392/12/10 30,595 4,500 408,892    
        صفاهان 1393/03/13 35,182 5,000 347,411 674,322 687,269
      حذفی   صفاهان 1392/10/23 38,420 4,860 474,231 225,167  
        مرغ مادر پاک نطنز 1393/02/18 36,000 5,420 645,840 725,328 691,656
          جمع مرغ: 368,081     1,876,374 1,624,817 1,570,846
          جمع مرغ:          
 
استان: تهران
   
آمیخته: آربوراکرز
        ایران جوجه 1392/12/09 26,000 4,013 498,732 352,820 283,452
          جمع مرغ: 78,000     498,732 352,820 283,452
   
آمیخته: راس
        فلاح زاده تعاونی 121 1392/07/14 26,160 3,870 123,545 8,022  
        ایران جوجه 1393/01/10 25,060 3,300 506,062 480,701 330,458
        ایران جوجه 1393/04/29 14,500 1,850   56,250 192,763
        تعاونی 470 ایثارگران 1393/03/03 22,950 2,900 299,115 456,766 446,561
        تولیمرغ 1392/09/19 41,980 7,340 379,135 288,374 204,695
        تولیمرغ 1393/05/18 52,480 7,520     370,159
        جوجه داران 1393/04/10 32,240 3,700   341,099 616,450
        دربال 1393/06/06 9,500 1,000     3,350
        دماوند جوجه 1393/02/01 25,900 3,350 516,671 519,847 443,598
        فدک 1392/11/20 22,600 2,700 347,919 273,761 200,297
        کوثر هومند 1392/12/14 27,050 3,685 535,878 384,074 304,853
        مرغ مادر برغان 1392/07/28 31,360 4,700 175,030 76,937  
        مرغ مادر کوشا 1393/04/19 39,100 5,600   289,575 639,702
        مرغدشت 1392/12/01 21,500 2,000 378,128 278,568 215,932
        مرغدشت 1392/11/26 12,430 2,435 206,222 156,286 118,168
        مینا طیور 1393/02/29 26,590 3,300 387,328 531,250 515,350
          جمع مرغ: 1,026,880     3,855,033 4,141,510 4,602,336
   
آمیخته: کاب
        فدک 1393/04/09 22,440 2,760 7,914 244,296 429,068
          جمع مرغ: 67,320     7,914 244,296 429,068
          جمع مرغ:          
 
استان: چهارمحال و بختیاری
   
آمیخته: راس
        سازندگی زاگرس 1393/04/30 23,500 3,000   82,877 305,202
          جمع مرغ: 47,000     0 82,877 305,202
   
آمیخته: کاب
        به جوجه زاگرس 1392/11/08 23,766 2,754 320,683 263,105 185,849
          جمع مرغ: 71,298     320,683 263,105 185,849
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان جنوبی
   
آمیخته: راس
        جنوب خراسان 1392/12/21 103,560 13,130 2,062,708 1,614,915 1,222,698
          جمع مرغ: 310,680     2,062,708 1,614,915 1,222,698
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان رضوی
   
آمیخته: راس
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/04/01 10,200 500 32,375 136,068 196,282
        اخلاقی(نگین فریمان) 1393/03/29 10,800 2,750 45,706 154,008 208,324
        دیزباد 1393/04/05 74,710 11,020 131,739 904,987 1,433,087
        فریمان 1393/02/17 28,040 3,820 511,636 565,380 538,294
        مرغداران طوس 1392/08/06 28,920 3,770 175,602 106,426  
        مرغداران طوس 1392/07/29 26,450 3,070 149,249 68,946  
          جمع مرغ: 481,990     1,046,307 1,935,815 2,375,987
          جمع مرغ:          
 
استان: خراسان شمالی
   
آمیخته: راس
        سیمرغ خراسان 1392/09/03 36,500 5,170 282,072 214,912 117,530
          جمع مرغ: 109,500     282,072 214,912 117,530
          جمع مرغ:          
 
استان: خوزستان
   
آمیخته: راس
        صحرای جنوب 1393/03/31 44,300 7,000 156,231 604,548 853,159
        صحرای جنوب 1392/10/21 57,900 6,800 705,801 535,343 392,408
          جمع مرغ: 306,600     862,032 1,139,891 1,245,567
          جمع مرغ:          
 
استان: زنجان
   
آمیخته: راس
        تک پروران- درسا جوجه 1392/10/04 9,000 300 95,772 70,104 52,164
        تک پروران- درسا جوجه 1392/09/28 9,400 2,150 93,975 69,760 51,023
        طیور پاییزان ابهر 1392/09/14 50,700 6,250 430,680 332,727 231,665
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/05/01 14,000 3,700   39,499 173,236
        کشت وصنعت خرمدره پروتئین گستر سینا 1393/04/23 112,068 12,106   671,885 1,696,037
        ناز مرغ ابهر 1393/03/01 17,720 3,585 241,819 353,219 344,253
        ناز مرغ ابهر 1393/02/31 14,374 1,100 200,565 286,742 279,029
          جمع مرغ: 555,718     1,062,811 1,823,936 2,827,407
   
آمیخته: کاب
        ساکت 1393/02/16 42,485 6,553 788,238 857,290 814,946
        ساکت 1393/05/11 27,000 4,050     257,094
        سبزدشت ابهر 1392/09/13 30,120 3,360 252,627 195,821 135,781
        سبزدشت ابهر 1392/06/23 59,880 9,000 91,816    
        سبزدشت ابهر 1392/07/30 50,087 7,500 285,696 138,240  
        ققنوس مرغ ابهر 1392/10/10 34,680 5,100 391,375 282,896 213,768
      حذفی   میثاق زنجان 1392/11/29 23,000 2,300 291,839    
          جمع مرغ: 531,909     2,101,591 1,474,247 1,421,589
          جمع مرغ:          
 
استان: سمنان
   
آمیخته: راس
        مام جوجه 1393/04/21 32,000 4,300   214,421 503,915
          جمع مرغ: 64,000     0 214,421 503,915
   
آمیخته: کاب
        سمنان جوجه 1393/05/25 30,600 3,980     140,291
          جمع مرغ: 30,600     0 0 140,291
          جمع مرغ:          
          جمع مرغ:          
 
استان: فارس
   
آمیخته: راس
        فاروق ماکیان 1393/03/31 21,000 2,700 74,060 286,580 404,432
          جمع مرغ: 63,000     74,060 286,580 404,432
   
آمیخته: کاب
        تعاونی چیک شیراز 1393/04/03 7,120   17,577 90,615 136,795
        تعاونی چیک شیراز 1393/03/27 33,270 5,570 164,265 494,837 642,777
        مجتمع طیور فارس 1392/11/22 35,700 5,100 563,822 437,920 324,061
        مجتمع طیور فارس 1392/10/04 4,260   45,332 33,182 24,690
        مجتمع طیور فارس 1392/09/26 23,460 2,550 229,502 171,227 124,463
          جمع مرغ: 311,430     1,020,498 1,227,781 1,252,786
          جمع مرغ:          
 
استان: قزوین
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   مرغ مادر اجداد ارم 1392/06/24 36,400 6,500 6,395    
        مرغ مادر اجداد ارم 1392/12/15 46,800 7,020 927,857 673,826 531,024
          جمع مرغ: 176,800     934,252 673,826 531,024
   
آمیخته: راس
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1393/03/10 39,880 5,355 434,160 789,438 780,265
        آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1392/11/09 22,950 4,500 311,432 256,536 180,876
        آسیا جوجه کشاورز 1393/02/23 29,795 3,900 488,837 598,025 574,726
        البرز 1392/08/25 63,190 8,320 457,328 341,058 125,959
        البرز 1392/09/02 2,000   15,333 11,654 6,133
        خلخالی و شعبانی- آرشت 1393/05/28 25,250 3,390     89,048
        سیمرغ زیاران 1392/08/28 21,360 3,030 158,520 119,217 52,403
        سیمرغ زیاران 1393/01/25 24,700 3,080 495,383 493,111 388,580
        صالح جوجه 1393/06/01 27,744 3,410     58,707
        مرغ مادر آبیک 1393/03/01 11,505   157,005 229,333 223,512
        مرغ مادر آبیک 1393/02/30 62,090 10,877 885,403 1,239,565 1,204,339
        واحد اکبرآقاجانی صبا 1393/03/06 46,000 5,985 557,214 913,406 897,184
      حذفی   واحد رضا گلی شقاقی 1392/08/21 31,110 3,700 111,120 81,878 21,932
          جمع مرغ: 1,116,734     4,071,735 5,073,221 4,603,664
          جمع مرغ:          
 
استان: قم
   
آمیخته: راس
        مرغ مادر صدیق پور(پرناز) 1393/01/24 46,020 5,800 923,683 918,038 714,814
        یاسان قم 1392/11/29 32,305 4,285 555,280 413,612 317,515
          جمع مرغ: 234,975     1,478,963 1,331,650 1,032,329
          جمع مرغ:          
 
استان: کردستان
   
آمیخته: راس
      حذفی   زاگرس جوجه 1392/10/02 27,500 2,800 286,733 31,166  
        مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1393/01/06 27,560 2,800 554,856 506,681 354,973
        واحد کاوه سرشیوی(مروارید بانه) 1393/01/16 12,400 1,700 250,405 245,843 172,831
        واروک 1393/04/02 10,400 700 29,342 135,547 199,971
        واروک 1393/03/29 16,880 3,200 71,436 240,708 325,603
          جمع مرغ: 256,720     1,192,772 1,159,945 1,053,378
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمان
   
آمیخته: راس
        ماهان 1392/10/28 55,050 6,450 700,603 550,353 396,727
        ماهان 1393/02/10 30,840 4,155 610,961 623,256 583,533
        ماهان 1392/09/27 55,160 6,515 545,533 405,978 296,025
        ماهان 1392/12/27 53,100 7,780 1,062,531 891,549 651,360
          جمع مرغ: 582,450     2,919,628 2,471,136 1,927,645
          جمع مرغ:          
 
استان: کرمانشاه
   
آمیخته: راس
        تعاونی 668 مویدی 1393/04/15 34,140 4,800   301,001 600,431
        طیور بهاران 1393/03/20 36,202 5,469 268,112 616,158 703,308
        طیور بهاران 1392/09/06 37,620 6,500 297,650 228,428 138,442
        طیور زاگرس 1392/11/24 38,500 6,000 623,392 478,170 357,742
          جمع مرغ: 405,246     1,189,154 1,623,757 1,799,923
          جمع مرغ:          
 
استان: گلستان
   
آمیخته: راس
        پردیس ماکیان 1393/05/06 27,314 4,050   28,898 296,102
        پرماه گلستان 1393/02/18 20,885 2,900 374,676 420,791 401,256
      حذفی   پیگیر 1392/11/20 69,895 10,840 1,076,010 584,554  
        پیگیر 1393/05/22 32,550 4,710     183,669
        حمید ابراهیمی دونچالی 1393/01/30 16,700 2,050 333,655 334,679 279,369
        رزاقی دولت آبادی 1393/01/26 18,660 2,215 373,958 372,814 297,279
        زرپر سیاوش 1392/11/22 31,900 4,200 503,807 391,307 289,567
        فرآیند گلستان 1392/12/13 29,185 3,940 577,726 408,570 326,678
        کاسپین سحر گلستان 1393/02/31 63,000 7,735 879,060 1,256,766 1,222,956
        گرگان جوجه 1392/12/01 26,815 3,400 471,605 347,432 269,311
        لاله های گلستان 1393/05/07 28,960 4,000   20,427 305,065
        ماکیان مهر گنبد 1393/02/17 31,920 4,125 582,434 643,614 612,779
        ماکیان مهر گنبد 1392/12/05 21,490 2,830 395,086 285,029 225,057
        ماکیان مهر گنبد 1392/06/23 33,300 4,200 51,060    
        ماکیان مهر گنبد 1393/03/11 31,280 4,100 330,942 618,718 612,003
      حذفی   ماکیان مهر گنبد 1392/10/05 42,491 5,200 48,806    
        مرغ و ماهی گرگان 1393/01/21 43,375 6,535 872,590 863,278 647,792
        نیکو دشت گلستان 1392/08/05 46,470 5,300 279,316 163,884  
        نیلکوه رضایی 1393/02/25 31,500 5,300 497,490 631,281 608,580
          جمع مرغ: 1,553,749     7,648,221 7,372,042 6,577,463
   
آمیخته: کاب
        آق جوجه 1393/01/19 27,675 3,000 557,597 549,958 402,284
        آق جوجه 1393/02/02 3,945 1,080 78,637 79,242 68,353
        مرغ مادر تایماز 1393/01/19 21,420 3,060 431,571 425,658 311,362
        مرغ مادر عرفان 1392/10/24 25,500 2,856 316,710 243,984 177,514
        مرغ مادرجشن تیرگان 1393/05/18 23,000 3,000     162,227
          جمع مرغ: 258,620     1,384,515 1,298,842 1,121,740
   
آمیخته: هوبارد
        عدل گستر 1393/02/15 41,000 6,300 773,260 827,954 785,833
        مزرعه نمونه ارتش 1393/01/20 19,760 3,620 397,821 392,973 291,170
        مزرعه نمونه ارتش 1392/08/15 20,820 3,130 137,912 99,603 9,577
          جمع مرغ: 244,740     1,308,993 1,320,530 1,086,580
          جمع مرغ:          
 
استان: گیلان
   
آمیخته: آربوراکرز
      حذفی   همای شمال 1392/09/03 31,200 4,680 241,113 136,906  
          جمع مرغ: 62,400     241,113 136,906 0
   
آمیخته: راس
        آسیه نوید 1392/10/25 46,110 9,480 576,221 446,129 323,815
        اهورا جوجه 2 1392/11/13 55,070 7,500 770,944 637,527 446,691
        اهورا جوجه گیلان 1392/10/14 66,770 11,470 778,093 567,189 423,856
        بودیان گیلان 1393/01/10 79,890 13,560 1,613,299 1,532,450 1,053,483
        پاسکه 1392/09/16 30,565 6,200 266,201 204,338 143,412
        پرنیان صومعه سرا 1392/10/25 17,000 2,100 212,443 164,481 119,385
        تالاب گیلان 1392/09/12 25,550 2,700 211,554 164,542 113,612
      حذفی   تعاونی میرزا کوچک خان 1392/11/09 20,185 4,085 188,125    
        تعاونی میرزا کوچک خان 1392/09/24 68,670 8,455 657,035 492,776 355,894
        خزر مرغ تالش 1393/03/26 38,080 5,460 201,443 578,054 736,289
        زرین جوجه سرارودگیل 1393/04/23 18,900 2,500   113,312 286,032
        سیرنگ جوجه گیلان 1392/11/19 38,520 8,160 585,325 463,652 337,256
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/11/29 11,120   191,139 142,373 109,295
        سیمرغ پر طلایی سپید رود 1392/12/07 40,995 10,855 770,023 550,016 438,127
        شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری زرین 1393/02/23 19,150 3,600 314,187 384,366 369,391
        شمیم جوجه 1393/02/08 16,000 2,100 317,462 322,858 296,363
        کشت و صنعت شالیزار گیلان 1393/02/27 15,600 2,200 236,808 312,156 301,870
        کیجی طلایی خزر 1393/01/19 34,000 4,225 685,032 675,648 494,224
        کیجی طلایی خزر 1392/12/26 53,140 6,900 1,062,516 881,627 647,777
        کیشکای دیلمان 1392/12/21 35,500 4,785 707,089 553,587 419,137
        گیل پردسر 1393/04/14 49,600 6,600   454,799 887,542
        گیل جوجه جوگلوبندان 1393/03/12 49,330 10,870 504,514 960,619 964,401
        گیلک ماهی بهدان 1392/11/06 42,520 5,800 567,217 461,598 327,291
        لشت نشا (سپید ماکیان) 1393/04/19 40,153 5,250   297,373 656,930
        مرغ سلامت 1393/05/11 36,640 4,800     348,886
        مرغ مادر شاهد 1392/08/20 20,920 3,130 144,990 106,497 25,662
        مهاجر گیل (نوید مرغ گیلان) 1392/11/20 22,000 1,700 338,683 266,493 194,979
        نوید مرغ گیلان 1392/11/20 43,435 6,000 668,667 526,143 384,950
        نوید مرغ گیلان 1392/09/05 50,075 9,780 393,122 300,984 176,598
        نوید مرغ گیلان 1392/07/03 35,940 5,590 115,727    
        نوید مرغ گیلان 1392/12/14 55,275 7,455 1,095,035 784,832 622,949
        نوید مرغ گیلان 1392/08/14 43,290 6,880 284,098 204,444 13,276
        نوید مرغ گیلان 1393/04/22 32,700 5,095   72,202 167,467
        هما جوجه 1393/01/30 25,080 1,570 501,081 502,620 419,555
        هما جوجه 1393/02/02 28,200 4,580 562,120 566,444 488,612
        واحد صفر علی نوید طالمی 1392/12/22 10,370 1,800 206,709 163,777 123,230
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/04/04 56,300 6,130 119,131 699,246 1,080,810
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/01/31 21,600 4,270 431,223 433,209 365,645
        واحد صفر علی نوید طالمی 1393/02/07 31,625 3,160 627,967 637,665 579,475
        واحد محمد نوید 1392/06/30 11,820 2,930 30,811    
        واحد مصطفی نوید 1392/12/11 26,080 3,400 510,664 357,904 289,923
          جمع مرغ: 4,040,781     17,446,698 16,983,930 15,534,090
          جمع مرغ:          
 
استان: لرستان
   
آمیخته: راس
        پیامان خرم 1393/01/06 25,200 2,800 507,343 463,294 324,576
        پیامان خرم 1392/08/08 25,000 2,600 154,866 99,667  
          جمع مرغ: 125,600     662,209 562,961 324,576
          جمع مرغ:          
 
استان: مازندران
   
آمیخته: آربوراکرز
        اکسین واحد حسینخان شیخی 1392/08/30 24,960 3,744 188,298 142,371 68,890
        رنگی و شرکاء 1393/01/28 17,680 2,652 353,776 353,776 288,714
        مرغ مادر مرزبان 1393/03/08 19,240 2,886 221,260 381,452 375,847
        میرامین نور 1393/03/29 24,960 3,744 105,631 355,930 481,461
        میرامین نور 1393/04/01 24,960 3,744 79,223 332,967 480,313
          جمع مرغ: 335,400     948,188 1,566,496 1,695,225
   
آمیخته: راس
        آفاق طیور 1393/03/11 31,100 4,075 329,038 615,158 608,482
        آمل جوجه 1393/05/30 38,385 5,500     108,297
        آمل جوجه 1393/02/17 26,460 4,200 482,807 533,522 507,961
        برادران رستم نژاد 1393/01/04 7,200 900 144,735 129,499 91,632
        برادران رستم نژاد 1392/12/28 12,450 1,600 249,316 211,517 153,675
        بهار سواد کوه 1393/01/20 42,930 5,875 864,295 853,763 632,588
        پارسیان جوجه آمل 1393/04/26 29,560 4,020   145,948 420,166
        پروتئین سپید 1392/07/25 27,940 3,600 150,802 55,694  
        پریبال چلاو آمل 1393/01/23 25,180 4,040 505,782 501,921 386,093
        پرینه آمل 1392/08/12 25,500 4,600 164,220 117,300  
        پیوند بند پی 1393/05/14 31,370 3,800     265,516
        پیوند شرق مازندران 1393/01/12 31,495 3,700 636,976 616,693 420,143
        تاج طلای شمال 1393/04/08 22,400 3,095 15,799 250,731 428,647
        تدارک ارمغان آسیا 1392/12/05 16,200 2,600 297,832 214,866 169,657
        تعاونی 214(آیدا) 1392/11/24 22,000 2,600 356,224 273,240 204,424
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/12/01 8,800 2,900 154,769 114,019 88,381
        تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1392/11/28 12,000   203,872 152,720 116,656
        تعاونی 231 زری بال 1392/10/24 20,000 2,500 248,400 191,360 139,227
        تعاونی 232 -طیور هما 1392/11/01 33,440 3,980 433,271 345,079 247,144
        تعاونی 250 بابل(ماءمطیر1) 1392/09/21 21,150 2,280 195,552 147,881 105,722
        تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1392/09/07 14,950 2,100 119,201 91,694 57,308
        تعاونی 260 سواد کوه 1393/03/19 17,890 4,000 138,802 309,973 347,830
        تعاونی 290 1392/12/12 27,000 3,500 534,060 372,600 300,150
        تعاونی 317قائم شهر 1393/06/05 16,300 2,200     11,497
        تعاونی 440 پیمان 1393/02/28 16,920 2,600 251,657 338,310 327,673
        تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1392/07/18 24,120 3,800 119,829 22,190  
        تعاونی235 مرغداران شمال 1392/09/25 22,900 3,450 221,565 165,735 120,087
        تیرنگ 1392/11/28 25,500 5,100 433,228 324,530 247,894
        تیرنگ 1392/12/01 9,000   158,286 116,610 90,390
        تیزبال ساحل 1393/05/06 51,000 6,500   53,958 552,874
        تیکا طبرستان 1392/07/28 7,070 2,400 39,460 17,345  
        تیکا طبرستان 1392/08/01 9,930   57,250 28,929  
        حدیث سواد کوه 1392/08/19 53,765 6,000 369,330 270,402 57,708
        حدیث سواد کوه 1393/04/22 52,000 6,370   330,096 802,915
        حنا جوجه طبرستان 1392/07/11 31,500 4,400 140,070    
        خنارجوجه 1392/09/09 38,480 5,325 311,534 240,731 159,307
        خنارجوجه 1392/09/06 36,010 4,640 284,910 218,652 132,517
        دامداران شمال 1392/09/03 2,000 600 15,456 11,776 6,440
        دامداران شمال 1392/08/27 40,075 5,565 294,952 221,214 92,173
        دشت ناز(تعاونی960ساری) 1393/03/20 29,470 4,000 218,255 501,580 572,524
        زربال گستر کوثر 1392/09/30 54,940 6,900 561,047 414,468 304,954
        زربال گستر کوثر 1393/02/11 53,905 7,110 1,067,068 1,090,210 1,030,700
        زرپر 1392/12/07 39,900 5,000 749,455 535,325 426,425
        زرین پرور نور 1392/11/23 30,135 3,600 481,939 371,966 276,780
        زید ساری 1393/05/15 51,715 7,440     419,478
        ساحل جوجه جلالی 1393/04/26 15,600 2,000   77,022 221,739
        سپید پر ساری تعاونی 297 1393/04/23 18,624 2,500   111,657 281,856
        طیور ملک بهشهر 1393/03/18 20,810 3,040 168,797 366,950 404,920
        فدایی جویباری 1393/04/05 32,029 4,000 56,478 387,978 614,381
        قطره طلا 1393/05/21 99,000 12,600     593,538
        قطره طلا 1392/10/12 54,700 6,240 629,050 452,916 340,526
        گهرباران 1393/01/11 28,600 3,875 577,987 554,306 379,331
        مازندجوجه(تعاونی 294) 1393/01/16 18,465 2,425 372,883 366,088 257,365
        مجتمع مرغ مادر فکوری 1392/12/17 32,325 3,930 641,866 478,301 371,737
        مرغ مادر ذبیحی 1393/04/12 30,520 3,500   301,375 564,844
        مرغ مادر روح اله تبار 1393/01/11 26,000 3,310 525,442 503,915 344,847
        مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1393/01/10 30,360 3,200 613,089 582,366 400,347
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/04/28 49,860 5,860   211,008 678,129
        مرغ مادرطیور بهشت 1393/05/06 5,000     5,290 54,203
        مرغک سهیل 1392/07/13 43,385 7,670 202,232 6,652  
      حذفی   مرغک سهیل 1392/09/17 34,190 5,250 45,017    
        مرغک سهیل 1393/02/11 34,105 6,105 675,119 689,762 652,110
        مروارید 2 تلو باغ 1393/05/06 39,040 4,714   41,304 423,220
        مهر جوجه 1392/08/08 29,900 3,600 185,221 119,201  
        مهر جوجه 1393/02/06 32,300 4,000 641,865 650,781 585,405
        نعاونی 251 قائم شهر 1392/11/21 15,650 1,800 244,046 190,774 140,381
        نگین واحد احمد محمدیان 1392/10/18 23,000 3,100 275,080 205,252 151,647
        نگین واحد احمد محمدیان 1393/04/26 22,974 3,200   113,430 326,553
        نور جوجه 1393/04/31 33,040 5,000   104,869 418,969
        نوک طلای چمستان 1392/11/24 25,580 3,290 414,191 317,704 237,689
        نوک طلای مجیدآباد نور 1392/09/16 21,300 2,700 185,509 142,397 99,940
        واحد الماس طالعی 1393/04/25 30,000 3,925   158,700 435,620
        واحد صفایی جوان 1392/10/22 39,460 5,120 484,043 369,082 269,854
        واحد علی شاکری و شریک 1392/07/20 38,320 4,515 195,074 47,006  
        واحد مرغ مادر پاکدامن 1393/04/31 16,400 2,100   52,054 207,963
        واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1393/05/04 19,000 2,610   33,503 217,626
        واحد هادی اکبری ولوجائی 1393/05/09 29,760 3,600     304,366
        وجین کا تعاونی 840 1393/06/01 25,700 3,300     54,381
        ییلاق جوجه 1392/10/28 10,570 3,800 134,521 105,672 76,176
        ییلاق جوجه 1392/11/05 16,800   222,824 180,578 128,284
          جمع مرغ: 5,518,583     19,491,378 19,447,098 21,669,982
   
آمیخته: هوبارد
      حذفی   کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1392/11/17 30,644 2,964 315,531    
          جمع مرغ: 30,644     315,531 0 0
          جمع مرغ:          
 
استان: مرکزی
   
آمیخته: راس
        مرغ پرور 1393/03/04 36,030 5,400 458,541 716,540 701,623
        مروارید(توکلیان) 1393/05/08 39,290 5,700   13,856 401,832
        میلاد جوجه فرجی 1392/11/09 43,020 5,500 583,781 480,878 339,055
        میلاد جوجه نوین 1393/03/15 33,600 5,000 308,090 623,392 655,334
        نازمرغ زرند 1392/07/30 29,090 3,950 165,930 80,288  
          جمع مرغ: 474,710     1,516,342 1,914,954 2,097,844
          جمع مرغ:          
 
استان: همدان
   
آمیخته: راس
        الوند ژن 1392/09/17 32,600 3,770 287,423 219,941 154,959
        راسبجیک 1393/04/09 16,290 2,300 5,745 177,343 311,475
        وحدت غرب 1393/03/17 21,270 2,700 180,030 381,585 414,199
          جمع مرغ: 210,480     473,198 778,869 880,633
   
آمیخته: کاب
        الوند جوجه اسد آباد 1392/08/21 24,115 3,060 168,612 124,241 33,279
          جمع مرغ: 72,345     168,612 124,241 33,279
          جمع مرغ:          
 
استان: یزد
   
آمیخته: راس
        واحد آیت الهی 1393/05/13 36,585 5,300     322,557
        یزد جوجه 1393/02/22 41,530 5,410 694,104 834,199 800,449
          جمع مرغ: 161,175     694,104 834,199 1,123,006
   
آمیخته: کاب
        شیرکوه یزد 1392/12/27 40,800 5,100 816,408 685,032 500,480
          جمع مرغ: 122,400     816,408 685,032 500,480
          جمع مرغ: