دریافت قیمتها در تلگرام

دریافت قیمتها در تلگرام

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

فید ماشین

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/7/1 الی 1391/9/30
 
استان   - آمیخته    
     
وضعیتشرکتجوجه ریزیمرغخروسمهر1391آبان1391آذر1391
جمع کل مرغ: 25,860,222
جمع تولیدات: 97,707,294 96,345,877 95,208,978
استان: آذربایجان شرقی

آمیخته: راس


تولکی  آذرسیمرغ 1389/12/26 29,9003,908257,413335,323329,035ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1390/09/10 17,4402,500338,010237,998196,816تابان مرغ بوکان 1391/02/19 30,0004,000  243,340تبریز جوجه 1391/02/19 22,4453,000  182,059تعاونی 137 آذر جوجه 1390/03/18 23,5003,6007,207  تعاونی 137 آذر جوجه 1391/02/16 25,0003,300  229,233سپید پر ملکان 1390/06/24 24,4003,100230,841173,597128,702فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1390/06/20 29,0003,600261,909199,211145,850کیمیا پرور ارس باران 1390/05/09 32,7804,000201,050125,657 مرغ خوشخوان شبستر 1390/09/30 14,9502,050299,837259,951192,556مرغ خوشخوان شبستر 1390/10/04 5,050600101,59291,83666,593مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1390/10/21 17,2802,100347,362344,182269,464میشو 1391/02/23 42,7705,010  286,588نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1390/11/10 32,5004,400643,846656,804629,893واحد قاسم زاده 1390/05/09 24,5003,100150,26693,917 یاران نوین خاصبان 1391/02/30 24,6053,830  104,128یاران نوین خاصبان 1390/11/23 33,8505,400555,365679,415675,262یاران نوین خاصبان 1390/05/17 43,4806,000288,011208,00820,001یاران نوین خاصبان 1391/01/09 42,8506,43060,447505,916850,201
جمع مرغ: 1,154,980

3,743,1563,911,8154,549,721

آمیخته: کابآذرطیور(موسوی) 1390/12/13 35,7004,500365,116695,198722,020الماس جوجه 1390/03/31 15,9152,75036,605  الماس جوجه 1390/04/11 5,085
20,272  مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1391/03/09 23,2603,200  16,406مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1391/01/22 38,6005,200 285,872656,972میشاب مرند 1390/09/29 35,7004,590715,452613,635457,079میشاب مرند 1390/10/13 12,7004,500256,854251,400177,792
جمع مرغ: 373,760

1,394,2991,846,1052,030,269
جمع مرغ:

استان: آذربایجان غربی

آمیخته: راسآیدین صبا 1390/06/16 24,4403,000210,233161,891116,922اباذر حسینی (طلا جوجه) 1390/05/10 26,0003,400161,062103,653 الماس جوجه ارومیه 1390/07/28 9,0001,800114,54089,97666,792الماس جوجه ارومیه 1390/08/03 6,870
90,06572,36853,092امین مرغ ارومیه 1390/04/06 13,5001,75043,470  به مرغ ارومیه 1390/05/08 26,2503,375159,39096,600 بهپرورارومیه 1 1390/10/14 27,5753,000557,273546,280391,529بهپرورارومیه 1 1390/04/16 29,8003,000138,9084,569 بهپرورارومیه 1 1390/11/09 32,0003,240634,432646,208613,824بهپروران خوی 1390/09/26 17,5002,100349,906290,337220,033پرگل ارومیه 1390/04/13 28,0204,150120,299  تعاونی 108 ارومیه 1390/06/30 24,0805,000243,320180,182135,875تعاونی 108 ارومیه 1390/07/04 17,500
186,223136,313104,114تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1391/02/24 28,0003,400  177,744تعاونی 175 پلیکان 1390/07/06 31,3804,000340,661248,278190,540تعاونی 28 پیرانشهر 1390/07/21 34,4404,400419,824318,432240,805تعاونی 29 پیرانشهر 1391/01/08 26,6903,50047,063323,305529,975تعاونی 48 خوی(اورین) 1390/12/20 30,5152,800236,756528,724613,881چی چست 1390/06/02 41,4205,190315,014238,801120,670زربال ارومیه 1390/12/13 13,7001,850140,114266,785277,078سارنگ باختر 1390/06/20 21,0002,700189,658144,256105,616سپیدبالان 1390/08/17 20,7402,700306,883246,460182,858سلیم جوجه 1390/05/18 55,9507,330374,045271,09634,316کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1390/10/20 16,0002,000321,878318,442246,315کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1391/01/27 15,5002,000 87,461240,044کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1390/07/17 33,5004,250398,092295,358226,013گلدشت جوجه 1390/05/12 29,6504,150187,309127,297 مرغ پرور ارومیه 1390/05/10 26,0003,100161,062103,653 مرغ شهاب(طلارنگ) 1390/05/17 14,0201,80092,86967,0726,449مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1391/01/10 27,1003,50028,672311,650537,284یاشارسیمرغ 1390/03/18 16,1801,9604,962  
جمع مرغ: 1,968,360

6,573,9836,225,4475,431,769

آمیخته: کابآ مرغ 1390/04/18 20,0003,00095,6809,200 اروم ماهی 1390/07/12 18,0002,700207,000149,040115,920بالانج طیور 1390/06/05 31,1103,865242,326185,084104,944تعاونی 80 قزل قانات 1390/06/08 26,5204,000211,453162,656101,660واحد حسن احمدی 1390/03/17 16,9602,0402,601  
جمع مرغ: 283,850

759,060505,980322,524
جمع مرغ:

استان: اردبیل

آمیخته: راسآرتا سبلان 1390/12/06 74,37011,780923,6761,477,8811,498,407اردبیل جوجه 1390/09/29 50,3806,1501,009,648865,964645,032تعاونی 256 اردبیل 1390/08/25 72,95012,5001,195,748911,632705,815تعاونی 256 اردبیل 1390/09/02 40,060
712,534522,115417,693سامیان جوجه-خیردوست 1390/03/24 27,9804,00034,322  کیمیا جوجه 1390/12/03 33,9804,140453,292676,813683,065کیمیا جوجه 1390/07/20 23,5003,100284,663214,759162,871همای سبلان 1390/06/06 31,1004,670244,156186,932109,679واحد اسفند نظافتی 1390/04/26 43,0005,430226,81072,527 
جمع مرغ: 1,093,000

5,084,8494,928,6234,222,562

آمیخته: کابمرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1391/03/02 33,9704,590  107,821
جمع مرغ: 33,970

00107,821
جمع مرغ:

استان: اصفهان

آمیخته: راسپاک جوجه نطنز 1390/09/28 18,450
369,468313,453234,807پاک جوجه نطنز 1390/04/20 36,3004,650178,11227,830 پاک جوجه نطنز 1390/10/05 13,0004,300261,724239,001172,423دشت کیمیا(خورشید) 1390/09/28 37,8406,700757,759642,877481,577رنگین جوجه 1390/04/08 26,3603,50092,963  رنگین جوجه 1390/10/03 13,200
265,347237,415173,052رنگین جوجه 1390/09/29 10,8003,100216,439185,638138,276سپاهان طیور 1391/03/07 35,7005,000  50,361صفاهان 1390/09/07 35,1404,600660,046471,462385,251مرغ مادر درخشان 1390/06/07 35,5004,000280,876215,556130,640
جمع مرغ: 626,450

3,082,7342,333,2321,766,387

آمیخته: کابدشت کیمیا(خورشید) 1390/09/01 11,2201,020197,330145,374115,783
جمع مرغ: 33,660

197,330145,374115,783
جمع مرغ:

استان: تهران

آمیخته: راسایران جوجه 1390/05/12 23,0003,000145,29898,747 ایران جوجه 1390/06/21 24,0003,400219,328166,336122,176بهنیا 1390/06/29 13,300
132,96498,70474,232بهنیا 1390/07/05 12,6003,100135,43398,91975,734پرندک 1390/08/01 21,1254,350273,711217,996160,662پرندک 1390/07/27 31,8753,350403,218315,244234,600تعاونی 566 ولیمه 1390/04/07 41,1305,150138,745  تولیمرغ 1390/04/25 41,3307,210215,46763,373 تولیمرغ 1390/05/01 16,0001,00090,28241,707 جوجه داران 1390/05/25 32,6104,150232,009172,00755,002جوجه سار 1390/07/10 21,5002,800242,635175,383135,822دربال 1390/08/05 11,2301,650148,947120,70788,163دماوند جوجه 1390/10/06 25,0003,600503,700464,600333,500فدک 1390/06/28 22,3002,700220,547164,128123,096فدک 1390/04/05 20,9502,70064,247  فدک 1390/05/05 21,7602,700128,12370,067 کوثر دماوند 1390/07/02 16,3001,310169,955124,96794,974کوثر دماوند 1390/06/30 34,3405,400346,994256,955193,770کوثر هومند 1390/12/17 28,8004,700253,920525,504580,704مرغ مادر برغان 1390/04/27 31,3005,650167,01757,592 مرغ مادر فتحی 1390/05/04 42,0205,900244,837128,861 مرغ مادر کوشا 1391/01/16 33,7105,200 320,987635,771مرغدشت 1390/09/08 31,4804,200597,574424,770348,505نورالهدی 1391/03/07 22,4603,000  31,684نیکان نوین پرور 1391/01/09 25,0003,10035,267295,166496,034واحد اکبر صادقی 1390/08/26 36,0954,650598,840453,834353,105واحد اکبر صادقی 1390/09/03 6,000800107,91678,66063,204
جمع مرغ: 1,683,445

5,816,9744,935,2144,200,738

آمیخته: کابفلاح زاده تعاونی 121 1390/09/12 25,5003,570504,390351,900293,250پرندک 1390/08/07 44,8704,200602,006491,925357,764تولیمرغ 1390/09/08 61,2009,1801,161,739825,792677,525
جمع مرغ: 394,710

2,268,1351,669,6171,328,539
جمع مرغ:

جمع مرغ:

استان: خراسان جنوبی

آمیخته: راسجنوب خراسان 1390/11/25 89,79012,8001,418,0831,799,4521,793,945جنوب خراسان 1390/12/15 25,3803,640241,668478,666512,523
جمع مرغ: 345,510

1,659,7512,278,1182,306,468
جمع مرغ:

استان: خراسان رضوی

آمیخته: راساخلاقی(نگین فریمان) 1390/07/06 25,7003,800278,999203,339156,050دیزباد 1390/04/22 72,10010,270362,61577,387 فریمان 1390/06/13 46,6906,200386,593300,684214,774مرغداران طوس 1391/02/02 35,9954,100 126,942491,212مرغداران طوس 1391/01/30 18,4604,300 84,633268,901مرغداران طوس 1390/08/22 54,5508,350861,526669,147510,224مرغداران طوس 1390/12/23 33,4204,625223,937548,312670,785
جمع مرغ: 734,190

2,113,6702,010,4442,311,946
جمع مرغ:

استان: خراسان شمالی

آمیخته: راسسیمرغ خراسان 1390/11/29 30,0005,840437,000599,380601,220سیمرغ خراسان 1390/12/03 8,200
109,388163,327164,837
جمع مرغ: 114,600

546,388762,707766,057

آمیخته: کابسیمرغ خراسان 1390/03/29 38,5005,85076,743  
جمع مرغ: 38,500

76,74300
جمع مرغ:

استان: خوزستان

آمیخته: راسصحرای جنوب 1390/05/31 47,9606,500358,869270,622125,016صحرای جنوب 1390/10/19 63,4708,3501,277,8211,262,250964,449صحرای جنوب 1391/01/10 43,6006,96546,129501,400864,413
جمع مرغ: 465,090

1,682,8192,034,2721,953,878
جمع مرغ:

استان: زنجان

آمیخته: راسطیور پاییزان ابهر 1390/08/04 30,0004,000395,600319,240233,680
جمع مرغ: 90,000

395,600319,240233,680

آمیخته: کابتک پروران- درسا جوجه 1391/03/06 22,4403,060  39,569ساکت 1390/08/21 39,5206,000616,275481,749365,402ساکت 1391/01/26 23,0003,500 137,893363,246سبز دشت 1390/07/27 60,0005,000759,000593,400441,600سبزدشت ابهر 1391/02/23 56,9607,400  381,670سبزدشت ابهر 1390/04/25 60,1957,325313,81792,299 سبزدشت ابهر 1390/10/27 50,0004,0001,000,5001,000,500839,500سبزدشت ابهر 1390/11/15 22,7005,204428,122458,404450,050میثاق زنجان 1391/01/29 25,0003,500 123,433371,834
جمع مرغ: 812,450

3,117,7142,887,6783,252,871
جمع مرغ:

استان: سمنان

آمیخته: راسسپیدان ارگ 1390/03/25 48,5007,50066,930  سپیدان ارگ 1390/04/01 10,500
25,760  
جمع مرغ: 59,000

92,69000

آمیخته: کابسمنان جوجه 1390/04/22 28,0004,110140,82230,053 مام جوجه 1390/05/02 35,5905,355203,00698,228 
جمع مرغ: 127,180

343,828128,2810
جمع مرغ:

استان: سیستان و بلوچستان

آمیخته: راسماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1390/10/15 45,4705,700918,222901,488654,677
جمع مرغ: 136,410

918,222901,488654,677
جمع مرغ:

استان: فارس

آمیخته: کاب


تولکی  تعاونی چیک شیراز 1390/02/14 46,5006,496471,423245,100 مجتمع طیور فارس 1391/02/09 36,2755,000 38,379417,163مجتمع طیور فارس 1390/08/14 35,7005,000506,892416,024303,260مرغ مادر حق جو 1391/01/29 23,5002,700 116,027349,524
جمع مرغ: 319,650

978,315815,5301,069,947
جمع مرغ:

استان: قزوین

آمیخته: آربوراکرزمرغ مادر اجداد ارم 1390/09/27 47,1296,935943,052791,296596,182مرغ مادر اجداد ارم 1390/12/25 37,9735,714227,660599,720761,004
جمع مرغ: 255,306

1,170,7121,391,0161,357,186

آمیخته: راسآریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1390/06/06 26,3054,000206,511158,11092,769آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1391/01/06 25,9003,10063,938329,621515,082البرز 1391/03/08 68,7809,330  72,769خلخالی و شعبانی- آرشت 1390/08/18 25,0003,600374,900299,000223,100سارنگ 1390/06/20 21,0002,700189,658144,256105,616سیمرغ زیاران 1390/11/02 15,1004,000300,994303,308268,579سیمرغ زیاران 1390/10/25 12,000
240,488239,752196,696سیمرغ زیاران 1390/06/26 38,8405,800375,790281,099209,633مرغ مادر آبیک 1390/09/22 59,5608,7301,187,229940,651730,603مرغ مادر صدر (کود البرز) 1390/07/15 44,6105,870523,275383,735295,496واحد اکبرآقاجانی صبا 1391/03/03 37,0805,050  104,615واحد رضا گلی شقاقی 1390/07/19 30,6004,000368,322276,359210,201
جمع مرغ: 1,002,605

3,831,1053,355,8913,025,159

آمیخته: کابالبرز 1390/08/28 70,00011,4941,189,253890,867699,813سیمرغ زیاران 1390/05/29 26,5203,980195,188146,39160,996
جمع مرغ: 289,560

1,384,4411,037,258760,809
جمع مرغ:

استان: قم

آمیخته: راسیاسان قم 1390/06/17 31,1704,200271,470208,382151,029
جمع مرغ: 93,510

271,470208,382151,029
جمع مرغ:

استان: کردستان

آمیخته: راسقدس ماهیدشت 1390/05/26 33,2404,900238,531177,36961,162مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1390/11/17 29,2503,100533,714589,777580,807واروک 1390/07/25 16,5002,100206,195159,643119,416واروک 1390/04/02 18,7202,00048,797  واروک 1390/03/26 8,0002,00012,267  
جمع مرغ: 263,690

1,039,504926,789761,385
جمع مرغ:

استان: کرمان

آمیخته: راسماهان 1390/07/23 53,7007,400662,837508,038382,057ماهان 1390/12/16 53,8007,360493,310998,1691,085,613ماهان 1390/09/19 97,40011,7001,937,0271,480,0251,172,371ماهان 1390/08/16 4,500
65,68853,13039,192
جمع مرغ: 628,200

3,158,8623,039,3622,679,233
جمع مرغ:

استان: کرمانشاه

آمیخته: راستعاونی 39 جوجک 1390/09/27 32,8505,630657,329551,552415,552تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1390/11/26 10,2304,000158,428204,858204,545تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1390/12/03 15,000500200,100298,770301,530طیور بهاران 1390/03/22 37,0006,00034,040  
جمع مرغ: 211,240

1,049,8971,055,180921,627

آمیخته: کابپردیس طیور پارسیان 1390/07/26 31,8003,700399,832311,089232,097طیور بهاران 1390/06/26 36,5706,000353,828264,670197,381
جمع مرغ: 205,110

753,660575,759429,478
جمع مرغ:

استان: گلستان

آمیخته: 49بهتا جوجه 1391/01/31 21,0002,823 88,872299,460
جمع مرغ: 42,000

088,872299,460

آمیخته: آربوراکرزلاله های گلستان 1390/11/26 32,1204,000497,433643,214642,229
جمع مرغ: 96,360

497,433643,214642,229

آمیخته: راسپیگیر 1390/11/05 35,4804,500705,602714,307652,288پیگیر 1390/10/28 35,9706,650719,209720,311611,107پیگیر 1390/06/23 78,88011,220737,790556,366411,228سیمین جوجه گلستان 1390/11/27 11,5602,740175,482231,316231,316سیمین جوجه گلستان 1390/10/12 32,4004,000655,776640,872447,120سیمین جوجه گلستان 1390/12/04 25,2302,660328,830502,144507,559فرآیند گلستان 1390/08/14 27,0003,700383,364314,640229,356ماکیان مهر گنبد 1390/11/08 36,2704,590719,646731,880688,502ماکیان مهر گنبد 1390/07/07 44,2006,000484,579352,421271,094ماکیان مهر گنبد 1391/02/07 34,5904,500 60,994418,999مرغ سپید گرگان 1390/12/18 21,9602,700185,870393,963442,450مزرعه نمونه ارتش 1390/10/21 23,4003,500470,387466,081364,900مزرعه نمونه ارتش 1390/04/20 16,5003,60080,96012,650 نیکو دشت گلستان 1390/03/23 52,0007,20055,813  نیکو دشت گلستان 1390/11/04 51,8807,7401,032,5491,043,686943,454
جمع مرغ: 1,426,870

6,735,8576,741,6316,219,373

آمیخته: کابپرماه گلستان 1390/03/31 25,5603,35058,788  گلریزان 1391/02/23 23,6003,287  158,136مرغ مادر تایماز 1390/10/21 21,0003,000422,142418,278327,474مرغ مادر عرفان 1390/10/27 25,0002,800500,250500,250419,750مرغ مادر عرفان 1390/06/30 25,6003,000258,680191,556144,452واحد مرغ مادر یمرلی 1391/02/26 29,5803,570  166,910
جمع مرغ: 293,540

1,239,8601,110,0841,216,722
جمع مرغ:

استان: گیلان

آمیخته: راسآسیه نوید 1391/01/15 63,2359,520 624,4241,212,003اهورا جوجه گیلان 1390/04/15 66,0608,020303,876  اهورا جوجه گیلان 1391/02/10 68,1207,880 48,048762,491پاسکه 1391/01/06 33,9502,27083,811432,071675,175پرناز صومعه سرا 1390/10/06 30,0004,100604,440557,520400,200تعاونی میرزا کوچک خان 1390/05/26 57,2007,100410,467305,219105,248سپید ماکیان 1 1390/08/03 39,2005,125513,912412,933302,937سپید ماکیان 1 1390/05/24 29,8004,500210,189155,35845,693سفید رود 1390/07/16 41,5606,200490,685361,960277,842سیمرغ پر طلایی سپید رود 1391/02/14 21,6003,960  213,293گیل جوجه جوگلوبندان 1390/10/24 54,5006,1351,093,0521,088,038882,464گیل مرغ 1390/10/04 29,5304,060594,065537,012389,403گیلک ماهی بهدان 1390/12/27 18,2003,53596,278276,276364,182گیلک ماهی بهدان 1391/01/04 30,0005,32095,220400,200597,540مرغ سلامت 1390/10/26 22,5004,100450,570449,880373,290مرغ سلامت 1390/12/22 36,3504,725256,389607,529730,151مرغ سلامت 1390/11/03 14,500400288,811291,479260,797مرغ مادر شاهد 1391/02/06 4,7601,730 10,07259,120مرغ مادر شاهد 1391/01/21 14,8804,785 115,449257,820مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1390/07/05 27,0803,200291,073212,595162,769معاف جوجه فومن 1390/10/11 23,2003,100469,213454,271318,381نوید جوجه 1390/04/11 52,08010,760207,626  نوید جوجه 1390/07/12 52,7506,600606,625436,770339,710نوید جوجه 1391/02/26 48,4706,210  273,500نوید مرغ گیلان 1390/09/06 56,8237,2001,055,998758,018616,869واحد جمشید غلامی 1390/12/28 31,1005,300153,551462,561621,834واحد جمشید غلامی 1391/01/05 37,6504,000106,223490,705749,336واحد صفر علی نوید طالمی 1390/11/01 20,5002,200408,947411,463360,540واحد صفر علی نوید طالمی 1390/08/18 37,8405,400567,449452,566337,684واحد صفر علی نوید طالمی 1390/10/27 26,7504,600535,267535,267449,132
جمع مرغ: 2,743,149

9,893,73710,887,68412,139,404

آمیخته: کابسبزدشت گیلان 1390/03/31 6,1602,94214,168  سبزدشت گیلان 1390/04/29 73,7707,883402,686158,360 سبزدشت گیلان 1390/05/18 50,1109,538335,002242,79930,734کابک سپهر 1390/05/15 23,0003,000149,531107,2103,527مرغ مادر هامون کپورچال 1390/04/25 26,0003,635135,54639,867 
جمع مرغ: 425,030

1,036,933548,23634,261
جمع مرغ:

استان: لرستان

آمیخته: راسپیامان خرم 1391/02/10 26,6402,700 18,790298,190دربار 1390/08/10 26,0003,980354,813293,419212,091
جمع مرغ: 131,280

354,813312,209510,281
جمع مرغ:

استان: مازندران

آمیخته: آربوراکرزآفاق طیور 1390/04/02 15,3752,04540,077  آفاق طیور 1390/03/30 16,2352,00834,851  سپید پر ساری تعاونی 297 1390/12/07 21,1072,868255,675419,114425,587کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1390/05/05 15,4613,32591,03549,785 کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1390/04/30 17,440
96,26940,112 گوهربال 1390/04/11 22,5452,99389,879  مرغ مادر شاکری 1390/10/28 28,0003,400559,850560,710475,701مرغ مادر قربانی 1391/01/29 23,4341,737 115,702348,543مرغ مادر قربانی 1391/02/06 9,4842,400 20,068117,792میر امین 1391/02/23 40,1087,202  268,751میر امین 1391/03/08 7,000
  7,406واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1390/11/15 18,6003,168350,796375,609368,763
جمع مرغ: 436,022

1,518,4321,581,1002,012,543

آمیخته: راساکسین واحد حسینخان شیخی 1391/02/12 20,0003,000  211,600آببندان سر ساری 1391/03/03 35,0006,250  98,747آفاق طیور 1390/07/13 19,7202,600228,292165,398128,207آفاق طیور 1390/12/01 12,350
172,323246,366247,881آفاق طیور 1390/11/24 3,1502,00050,71563,17762,886آمل جوجه 1390/04/06 25,4003,90081,788  آمل جوجه 1390/11/13 26,0004,200506,306525,842514,678آمل جوجه 1390/07/26 21,0004,000264,040205,436153,272آمل جوجه 1391/01/24 39,0005,970 261,326639,860آمل جوجه 1390/08/02 7,00080091,23372,98753,667برادران رستم نژاد 1390/11/12 19,0003,000375,820384,560375,820بهار سواد کوه 1391/01/22 42,6706,200 316,014726,244پارس جوجه طبرستان 1391/02/28 35,6506,850  176,016پرینه آمل 1390/05/03 24,500
141,25071,377 پرینه آمل 1390/04/30 6,2005,00034,22414,260 تشنی(رمضان رضایی) 1390/10/15 22,8003,100460,423452,033328,274تعاونی 214(آیدا) 1390/06/09 22,3003,400179,173138,14188,903تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1390/11/11 19,1002,500378,091386,291373,991تعاونی 231 زری بال 1390/11/20 19,4002,200336,137390,277386,111تعاونی 232 -طیور هما 1391/02/28 36,5004,500  180,213تعاونی 256 بهبال شمال 1390/10/16 14,5602,247293,801288,889212,538تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1390/08/11 23,3502,800320,440266,019191,905تعاونی 260 سواد کوه 1390/05/26 16,8002,280120,55789,64530,912تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1390/08/09 24,9504,250338,572278,892201,995تعاونی 290 1390/10/22 27,0203,300542,742538,599426,736تعاونی 317قائم شهر 1390/07/13 17,4552,500202,070146,400113,480تعاونی 324 دارتلا 1390/09/21 19,3002,500384,418300,964235,267تعاونی 440 پیمان 1390/08/16 18,5003,392270,051218,423161,123تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1391/01/28 27,5603,650 145,793418,362تعاونی 668 مویدی 1390/12/10 31,3505,125350,911621,065633,562تلاونگ شمال 1390/11/12 16,5002,000326,370333,960326,370تیرنگ 1390/08/05 25,9503,900344,184278,928203,725


تولکی  تیرنگ 1390/02/10 31,5005,000320,016310,104275,805چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1390/06/15 21,8002,800185,183143,067102,954چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1391/02/03 26,3004,000 83,476350,842حدیث سواد کوه 1391/02/20 60,0007,090  465,520حدیث سواد کوه 1390/03/17 52,1406,3407,995  خنارجوجه 1390/12/07 33,9003,500410,642673,141683,537دشت ناز(تعاونی960ساری) 1390/12/21 28,2303,750209,071480,474567,478دشت ناز(تعاونی960ساری) 1391/01/06 20,1702,60049,793256,698401,128رامسر طیور 1390/11/22 75,35010,1001,259,3491,513,5311,501,976رامسر طیور 1390/04/29 9,7603,75053,27720,951 رامسر طیور 1390/05/02 33,2402,750189,60291,742 زربال گستر کوثر 1390/05/17 52,9006,550350,409253,07424,334زربال گستر کوثر 1390/11/06 53,9006,9601,071,1011,085,9771,001,678سروبالان 1390/09/28 24,0003,400480,608407,744305,440صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1390/08/23 18,6302,600297,943229,956176,251صدف کریم محمدیان 1390/08/23 30,0004,150479,780370,300283,820طیور ملک بهشهر 1391/02/06 20,5002,500 43,378254,610قطره طلا 1390/06/05 57,1106,790444,849339,766192,651قطره طلا 1390/09/07 33,8705,100636,192454,422371,328قطره طلا 1390/05/29 16,8802,500124,23693,17738,824قطره طلا 1390/12/17 53,6556,380473,058979,0251,081,864گهرباران 1390/10/26 37,0004,450740,938739,802613,855ماه جوجه طبرستان 1390/05/03 26,5603,760153,12777,378 مجتمع مرغ مادر فکوری 1391/02/11 33,5004,330 11,814364,704مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1390/08/15 36,1005,100519,768423,453310,532مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1391/01/27 25,2003,100 142,195390,264مرغ مادرطیور بهشت 1391/02/25 29,5204,400  176,983مرغ مادرطیور بهشت 1391/03/03 18,0001,600  50,784مرغک سهیل 1390/04/06 10,0003,20032,200  مرغک سهیل 1391/01/17 41,0506,230 376,401761,614مرغک سهیل 1390/03/30 30,5404,64065,559  مهتاب نور 1391/02/07 9,0002,000 15,870109,020مهتاب نور 1391/01/31 7,500
 31,740106,950مهر جوجه 1390/06/28 25,0003,000247,250184,000138,000میر امین 1390/06/10 52,8408,000427,792330,567218,758ناوک هامون شمال 1390/04/07 11,500
38,793  ناوک هامون شمال 1390/03/31 25,4003,60058,420  نعاونی 251 قائم شهر 1391/02/26 15,5001,800  87,461نگین واحد احمد محمدیان 1390/05/19 23,6003,600159,221115,79818,093نور جوجه 1390/12/29 35,8805,000164,497522,651716,858نوشهر ماکیان 1390/04/21 26,1403,780129,86424,049 نیما مرغ 1390/12/11 31,1303,820338,901616,228629,594واحد صفایی جوان 1390/08/16 17,5002,200255,453206,617152,413واحد علی شاکری و شریک 1390/06/17 41,2605,700359,347275,836199,918واحد محمد الهی 1390/09/16 20,4502,635405,756298,515241,446واحد مرغ مادر پاکدامن 1391/01/29 15,4702,000 76,381230,091
جمع مرغ: 5,134,080

17,933,92119,500,36021,499,723

آمیخته: کاببه جوجه آمل 1390/11/25 32,0004,290505,386641,302639,338پویا طبرستان 1390/11/29 30,7003,955447,197613,365615,249


تولکی  کیمیاجوحه آمل 1390/01/21 27,7404,230203,670181,143120,900مازندجوجه(تعاونی 294) 1390/04/26 19,0002,850100,21832,047 


تولکی  مرغ مادر شرف الدین 1390/02/28 34,3703,779391,220320,643120,900مرغ مادر کاکلی بابل کنار 1390/04/29 20,0002,600109,17442,933 
جمع مرغ: 452,430

1,756,8651,831,4331,496,387
جمع مرغ:

استان: مرکزی

آمیخته: راسدرنا جوجه دلیجان 1390/08/02 26,5004,400345,383276,307203,167مروارید(توکلیان) 1390/03/25 40,4805,75055,862  میلاد جوجه فرجی 1390/08/04 17,050
224,833181,434132,809میلاد جوجه فرجی 1390/07/24 25,0606,200311,245239,774179,830
جمع مرغ: 246,310

937,323697,515515,806

آمیخته: کاب


تولکی  مرغ پرور 1389/11/05 41,2803,450356,845134,550 مرغ پرور 1390/12/27 31,6254,100167,296480,067632,816
جمع مرغ: 177,435

524,141614,617632,816
جمع مرغ:

استان: هرمزگان

آمیخته: کابمرغ مادر دهشت 1390/03/25 29,8904,80041,248  مرغ مادر دهشت 1390/04/11 2,500
9,967  
جمع مرغ: 32,390

51,21500
جمع مرغ:

استان: همدان

آمیخته: راستعاونی مرغ دوستان 1390/12/24 19,4702,800123,596313,467390,491وحدت غرب 1390/07/25 18,0002,300224,940174,156130,272
جمع مرغ: 112,410

348,536487,623520,763

آمیخته: کابالوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل) 1391/02/30 16,8302,450  71,224
جمع مرغ: 16,830

0071,224
جمع مرغ:

استان: یزد

آمیخته: راس


تولکی  خرم رشدایساتیس 1389/08/01 17,0001,820155,15058,500 


تولکی  خرم رشدایساتیس 1389/07/27 17,3003,130155,15058,500 واحد آیت الهی 1390/07/14 23,5003,100273,853199,625154,223یزد جوجه 1390/10/10 39,0005,100788,164755,872532,220
جمع مرغ: 256,100

1,372,3171,072,497686,443
جمع مرغ:
  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام