دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

آویژدانه

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 پیش بینی تولید جوجه یکروزه بر اساس جدول از تاریخ 1391/7/1 الی 1391/9/30
 
استان   - آمیخته    
     
وضعیتشرکتجوجه ریزیمرغخروسمهر1391آبان1391آذر1391




جمع کل مرغ: 25,860,222
جمع تولیدات: 97,707,294 96,345,877 95,208,978
استان: آذربایجان شرقی

آمیخته: راس


تولکی  آذرسیمرغ 1389/12/26 29,9003,908257,413335,323329,035



ابراهیم فرد(سبزدشت شبستر) 1390/09/10 17,4402,500338,010237,998196,816



تابان مرغ بوکان 1391/02/19 30,0004,000  243,340



تبریز جوجه 1391/02/19 22,4453,000  182,059



تعاونی 137 آذر جوجه 1390/03/18 23,5003,6007,207  



تعاونی 137 آذر جوجه 1391/02/16 25,0003,300  229,233



سپید پر ملکان 1390/06/24 24,4003,100230,841173,597128,702



فیاض مقدم و زمان زاده (شاهین جوجه تبریز) 1390/06/20 29,0003,600261,909199,211145,850



کیمیا پرور ارس باران 1390/05/09 32,7804,000201,050125,657 



مرغ خوشخوان شبستر 1390/09/30 14,9502,050299,837259,951192,556



مرغ خوشخوان شبستر 1390/10/04 5,050600101,59291,83666,593



مرغ مادر مراغه فاضل مدرس 1390/10/21 17,2802,100347,362344,182269,464



میشو 1391/02/23 42,7705,010  286,588



نگین جوجه ملکان نصرت شیمی 1390/11/10 32,5004,400643,846656,804629,893



واحد قاسم زاده 1390/05/09 24,5003,100150,26693,917 



یاران نوین خاصبان 1391/02/30 24,6053,830  104,128



یاران نوین خاصبان 1390/11/23 33,8505,400555,365679,415675,262



یاران نوین خاصبان 1390/05/17 43,4806,000288,011208,00820,001



یاران نوین خاصبان 1391/01/09 42,8506,43060,447505,916850,201




جمع مرغ: 1,154,980

3,743,1563,911,8154,549,721

آمیخته: کاب



آذرطیور(موسوی) 1390/12/13 35,7004,500365,116695,198722,020



الماس جوجه 1390/03/31 15,9152,75036,605  



الماس جوجه 1390/04/11 5,085
20,272  



مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1391/03/09 23,2603,200  16,406



مرغ مادر فتوحی (ماهان ملکان) 1391/01/22 38,6005,200 285,872656,972



میشاب مرند 1390/09/29 35,7004,590715,452613,635457,079



میشاب مرند 1390/10/13 12,7004,500256,854251,400177,792




جمع مرغ: 373,760

1,394,2991,846,1052,030,269




جمع مرغ:





استان: آذربایجان غربی

آمیخته: راس



آیدین صبا 1390/06/16 24,4403,000210,233161,891116,922



اباذر حسینی (طلا جوجه) 1390/05/10 26,0003,400161,062103,653 



الماس جوجه ارومیه 1390/07/28 9,0001,800114,54089,97666,792



الماس جوجه ارومیه 1390/08/03 6,870
90,06572,36853,092



امین مرغ ارومیه 1390/04/06 13,5001,75043,470  



به مرغ ارومیه 1390/05/08 26,2503,375159,39096,600 



بهپرورارومیه 1 1390/10/14 27,5753,000557,273546,280391,529



بهپرورارومیه 1 1390/04/16 29,8003,000138,9084,569 



بهپرورارومیه 1 1390/11/09 32,0003,240634,432646,208613,824



بهپروران خوی 1390/09/26 17,5002,100349,906290,337220,033



پرگل ارومیه 1390/04/13 28,0204,150120,299  



تعاونی 108 ارومیه 1390/06/30 24,0805,000243,320180,182135,875



تعاونی 108 ارومیه 1390/07/04 17,500
186,223136,313104,114



تعاونی 169 (اروم چکاوک) 1391/02/24 28,0003,400  177,744



تعاونی 175 پلیکان 1390/07/06 31,3804,000340,661248,278190,540



تعاونی 28 پیرانشهر 1390/07/21 34,4404,400419,824318,432240,805



تعاونی 29 پیرانشهر 1391/01/08 26,6903,50047,063323,305529,975



تعاونی 48 خوی(اورین) 1390/12/20 30,5152,800236,756528,724613,881



چی چست 1390/06/02 41,4205,190315,014238,801120,670



زربال ارومیه 1390/12/13 13,7001,850140,114266,785277,078



سارنگ باختر 1390/06/20 21,0002,700189,658144,256105,616



سپیدبالان 1390/08/17 20,7402,700306,883246,460182,858



سلیم جوجه 1390/05/18 55,9507,330374,045271,09634,316



کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1390/10/20 16,0002,000321,878318,442246,315



کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1391/01/27 15,5002,000 87,461240,044



کیوان مرغ پر طلایی مهاباد 1390/07/17 33,5004,250398,092295,358226,013



گلدشت جوجه 1390/05/12 29,6504,150187,309127,297 



مرغ پرور ارومیه 1390/05/10 26,0003,100161,062103,653 



مرغ شهاب(طلارنگ) 1390/05/17 14,0201,80092,86967,0726,449



مرغ مادر فردوس جوجه(حیدرلو) 1391/01/10 27,1003,50028,672311,650537,284



یاشارسیمرغ 1390/03/18 16,1801,9604,962  




جمع مرغ: 1,968,360

6,573,9836,225,4475,431,769

آمیخته: کاب



آ مرغ 1390/04/18 20,0003,00095,6809,200 



اروم ماهی 1390/07/12 18,0002,700207,000149,040115,920



بالانج طیور 1390/06/05 31,1103,865242,326185,084104,944



تعاونی 80 قزل قانات 1390/06/08 26,5204,000211,453162,656101,660



واحد حسن احمدی 1390/03/17 16,9602,0402,601  




جمع مرغ: 283,850

759,060505,980322,524




جمع مرغ:





استان: اردبیل

آمیخته: راس



آرتا سبلان 1390/12/06 74,37011,780923,6761,477,8811,498,407



اردبیل جوجه 1390/09/29 50,3806,1501,009,648865,964645,032



تعاونی 256 اردبیل 1390/08/25 72,95012,5001,195,748911,632705,815



تعاونی 256 اردبیل 1390/09/02 40,060
712,534522,115417,693



سامیان جوجه-خیردوست 1390/03/24 27,9804,00034,322  



کیمیا جوجه 1390/12/03 33,9804,140453,292676,813683,065



کیمیا جوجه 1390/07/20 23,5003,100284,663214,759162,871



همای سبلان 1390/06/06 31,1004,670244,156186,932109,679



واحد اسفند نظافتی 1390/04/26 43,0005,430226,81072,527 




جمع مرغ: 1,093,000

5,084,8494,928,6234,222,562

آمیخته: کاب



مرغ مادر سیف نژاد تک خروس نمین 1391/03/02 33,9704,590  107,821




جمع مرغ: 33,970

00107,821




جمع مرغ:





استان: اصفهان

آمیخته: راس



پاک جوجه نطنز 1390/09/28 18,450
369,468313,453234,807



پاک جوجه نطنز 1390/04/20 36,3004,650178,11227,830 



پاک جوجه نطنز 1390/10/05 13,0004,300261,724239,001172,423



دشت کیمیا(خورشید) 1390/09/28 37,8406,700757,759642,877481,577



رنگین جوجه 1390/04/08 26,3603,50092,963  



رنگین جوجه 1390/10/03 13,200
265,347237,415173,052



رنگین جوجه 1390/09/29 10,8003,100216,439185,638138,276



سپاهان طیور 1391/03/07 35,7005,000  50,361



صفاهان 1390/09/07 35,1404,600660,046471,462385,251



مرغ مادر درخشان 1390/06/07 35,5004,000280,876215,556130,640




جمع مرغ: 626,450

3,082,7342,333,2321,766,387

آمیخته: کاب



دشت کیمیا(خورشید) 1390/09/01 11,2201,020197,330145,374115,783




جمع مرغ: 33,660

197,330145,374115,783




جمع مرغ:





استان: تهران

آمیخته: راس



ایران جوجه 1390/05/12 23,0003,000145,29898,747 



ایران جوجه 1390/06/21 24,0003,400219,328166,336122,176



بهنیا 1390/06/29 13,300
132,96498,70474,232



بهنیا 1390/07/05 12,6003,100135,43398,91975,734



پرندک 1390/08/01 21,1254,350273,711217,996160,662



پرندک 1390/07/27 31,8753,350403,218315,244234,600



تعاونی 566 ولیمه 1390/04/07 41,1305,150138,745  



تولیمرغ 1390/04/25 41,3307,210215,46763,373 



تولیمرغ 1390/05/01 16,0001,00090,28241,707 



جوجه داران 1390/05/25 32,6104,150232,009172,00755,002



جوجه سار 1390/07/10 21,5002,800242,635175,383135,822



دربال 1390/08/05 11,2301,650148,947120,70788,163



دماوند جوجه 1390/10/06 25,0003,600503,700464,600333,500



فدک 1390/06/28 22,3002,700220,547164,128123,096



فدک 1390/04/05 20,9502,70064,247  



فدک 1390/05/05 21,7602,700128,12370,067 



کوثر دماوند 1390/07/02 16,3001,310169,955124,96794,974



کوثر دماوند 1390/06/30 34,3405,400346,994256,955193,770



کوثر هومند 1390/12/17 28,8004,700253,920525,504580,704



مرغ مادر برغان 1390/04/27 31,3005,650167,01757,592 



مرغ مادر فتحی 1390/05/04 42,0205,900244,837128,861 



مرغ مادر کوشا 1391/01/16 33,7105,200 320,987635,771



مرغدشت 1390/09/08 31,4804,200597,574424,770348,505



نورالهدی 1391/03/07 22,4603,000  31,684



نیکان نوین پرور 1391/01/09 25,0003,10035,267295,166496,034



واحد اکبر صادقی 1390/08/26 36,0954,650598,840453,834353,105



واحد اکبر صادقی 1390/09/03 6,000800107,91678,66063,204




جمع مرغ: 1,683,445

5,816,9744,935,2144,200,738

آمیخته: کاب



فلاح زاده تعاونی 121 1390/09/12 25,5003,570504,390351,900293,250



پرندک 1390/08/07 44,8704,200602,006491,925357,764



تولیمرغ 1390/09/08 61,2009,1801,161,739825,792677,525




جمع مرغ: 394,710

2,268,1351,669,6171,328,539




جمع مرغ:









جمع مرغ:





استان: خراسان جنوبی

آمیخته: راس



جنوب خراسان 1390/11/25 89,79012,8001,418,0831,799,4521,793,945



جنوب خراسان 1390/12/15 25,3803,640241,668478,666512,523




جمع مرغ: 345,510

1,659,7512,278,1182,306,468




جمع مرغ:





استان: خراسان رضوی

آمیخته: راس



اخلاقی(نگین فریمان) 1390/07/06 25,7003,800278,999203,339156,050



دیزباد 1390/04/22 72,10010,270362,61577,387 



فریمان 1390/06/13 46,6906,200386,593300,684214,774



مرغداران طوس 1391/02/02 35,9954,100 126,942491,212



مرغداران طوس 1391/01/30 18,4604,300 84,633268,901



مرغداران طوس 1390/08/22 54,5508,350861,526669,147510,224



مرغداران طوس 1390/12/23 33,4204,625223,937548,312670,785




جمع مرغ: 734,190

2,113,6702,010,4442,311,946




جمع مرغ:





استان: خراسان شمالی

آمیخته: راس



سیمرغ خراسان 1390/11/29 30,0005,840437,000599,380601,220



سیمرغ خراسان 1390/12/03 8,200
109,388163,327164,837




جمع مرغ: 114,600

546,388762,707766,057

آمیخته: کاب



سیمرغ خراسان 1390/03/29 38,5005,85076,743  




جمع مرغ: 38,500

76,74300




جمع مرغ:





استان: خوزستان

آمیخته: راس



صحرای جنوب 1390/05/31 47,9606,500358,869270,622125,016



صحرای جنوب 1390/10/19 63,4708,3501,277,8211,262,250964,449



صحرای جنوب 1391/01/10 43,6006,96546,129501,400864,413




جمع مرغ: 465,090

1,682,8192,034,2721,953,878




جمع مرغ:





استان: زنجان

آمیخته: راس



طیور پاییزان ابهر 1390/08/04 30,0004,000395,600319,240233,680




جمع مرغ: 90,000

395,600319,240233,680

آمیخته: کاب



تک پروران- درسا جوجه 1391/03/06 22,4403,060  39,569



ساکت 1390/08/21 39,5206,000616,275481,749365,402



ساکت 1391/01/26 23,0003,500 137,893363,246



سبز دشت 1390/07/27 60,0005,000759,000593,400441,600



سبزدشت ابهر 1391/02/23 56,9607,400  381,670



سبزدشت ابهر 1390/04/25 60,1957,325313,81792,299 



سبزدشت ابهر 1390/10/27 50,0004,0001,000,5001,000,500839,500



سبزدشت ابهر 1390/11/15 22,7005,204428,122458,404450,050



میثاق زنجان 1391/01/29 25,0003,500 123,433371,834




جمع مرغ: 812,450

3,117,7142,887,6783,252,871




جمع مرغ:





استان: سمنان

آمیخته: راس



سپیدان ارگ 1390/03/25 48,5007,50066,930  



سپیدان ارگ 1390/04/01 10,500
25,760  




جمع مرغ: 59,000

92,69000

آمیخته: کاب



سمنان جوجه 1390/04/22 28,0004,110140,82230,053 



مام جوجه 1390/05/02 35,5905,355203,00698,228 




جمع مرغ: 127,180

343,828128,2810




جمع مرغ:





استان: سیستان و بلوچستان

آمیخته: راس



ماکادام تعاونی 1119 زاهدان 1390/10/15 45,4705,700918,222901,488654,677




جمع مرغ: 136,410

918,222901,488654,677




جمع مرغ:





استان: فارس

آمیخته: کاب


تولکی  تعاونی چیک شیراز 1390/02/14 46,5006,496471,423245,100 



مجتمع طیور فارس 1391/02/09 36,2755,000 38,379417,163



مجتمع طیور فارس 1390/08/14 35,7005,000506,892416,024303,260



مرغ مادر حق جو 1391/01/29 23,5002,700 116,027349,524




جمع مرغ: 319,650

978,315815,5301,069,947




جمع مرغ:





استان: قزوین

آمیخته: آربوراکرز



مرغ مادر اجداد ارم 1390/09/27 47,1296,935943,052791,296596,182



مرغ مادر اجداد ارم 1390/12/25 37,9735,714227,660599,720761,004




جمع مرغ: 255,306

1,170,7121,391,0161,357,186

آمیخته: راس



آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1390/06/06 26,3054,000206,511158,11092,769



آریا جوجه افشاریه فتح خرمدشت 1391/01/06 25,9003,10063,938329,621515,082



البرز 1391/03/08 68,7809,330  72,769



خلخالی و شعبانی- آرشت 1390/08/18 25,0003,600374,900299,000223,100



سارنگ 1390/06/20 21,0002,700189,658144,256105,616



سیمرغ زیاران 1390/11/02 15,1004,000300,994303,308268,579



سیمرغ زیاران 1390/10/25 12,000
240,488239,752196,696



سیمرغ زیاران 1390/06/26 38,8405,800375,790281,099209,633



مرغ مادر آبیک 1390/09/22 59,5608,7301,187,229940,651730,603



مرغ مادر صدر (کود البرز) 1390/07/15 44,6105,870523,275383,735295,496



واحد اکبرآقاجانی صبا 1391/03/03 37,0805,050  104,615



واحد رضا گلی شقاقی 1390/07/19 30,6004,000368,322276,359210,201




جمع مرغ: 1,002,605

3,831,1053,355,8913,025,159

آمیخته: کاب



البرز 1390/08/28 70,00011,4941,189,253890,867699,813



سیمرغ زیاران 1390/05/29 26,5203,980195,188146,39160,996




جمع مرغ: 289,560

1,384,4411,037,258760,809




جمع مرغ:





استان: قم

آمیخته: راس



یاسان قم 1390/06/17 31,1704,200271,470208,382151,029




جمع مرغ: 93,510

271,470208,382151,029




جمع مرغ:





استان: کردستان

آمیخته: راس



قدس ماهیدشت 1390/05/26 33,2404,900238,531177,36961,162



مرغ مادر آبیدر (تعاونی 261 قروه) 1390/11/17 29,2503,100533,714589,777580,807



واروک 1390/07/25 16,5002,100206,195159,643119,416



واروک 1390/04/02 18,7202,00048,797  



واروک 1390/03/26 8,0002,00012,267  




جمع مرغ: 263,690

1,039,504926,789761,385




جمع مرغ:





استان: کرمان

آمیخته: راس



ماهان 1390/07/23 53,7007,400662,837508,038382,057



ماهان 1390/12/16 53,8007,360493,310998,1691,085,613



ماهان 1390/09/19 97,40011,7001,937,0271,480,0251,172,371



ماهان 1390/08/16 4,500
65,68853,13039,192




جمع مرغ: 628,200

3,158,8623,039,3622,679,233




جمع مرغ:





استان: کرمانشاه

آمیخته: راس



تعاونی 39 جوجک 1390/09/27 32,8505,630657,329551,552415,552



تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1390/11/26 10,2304,000158,428204,858204,545



تعاونی 52 ایران مامر-طیوربامداد 1390/12/03 15,000500200,100298,770301,530



طیور بهاران 1390/03/22 37,0006,00034,040  




جمع مرغ: 211,240

1,049,8971,055,180921,627

آمیخته: کاب



پردیس طیور پارسیان 1390/07/26 31,8003,700399,832311,089232,097



طیور بهاران 1390/06/26 36,5706,000353,828264,670197,381




جمع مرغ: 205,110

753,660575,759429,478




جمع مرغ:





استان: گلستان

آمیخته: 49



بهتا جوجه 1391/01/31 21,0002,823 88,872299,460




جمع مرغ: 42,000

088,872299,460

آمیخته: آربوراکرز



لاله های گلستان 1390/11/26 32,1204,000497,433643,214642,229




جمع مرغ: 96,360

497,433643,214642,229

آمیخته: راس



پیگیر 1390/11/05 35,4804,500705,602714,307652,288



پیگیر 1390/10/28 35,9706,650719,209720,311611,107



پیگیر 1390/06/23 78,88011,220737,790556,366411,228



سیمین جوجه گلستان 1390/11/27 11,5602,740175,482231,316231,316



سیمین جوجه گلستان 1390/10/12 32,4004,000655,776640,872447,120



سیمین جوجه گلستان 1390/12/04 25,2302,660328,830502,144507,559



فرآیند گلستان 1390/08/14 27,0003,700383,364314,640229,356



ماکیان مهر گنبد 1390/11/08 36,2704,590719,646731,880688,502



ماکیان مهر گنبد 1390/07/07 44,2006,000484,579352,421271,094



ماکیان مهر گنبد 1391/02/07 34,5904,500 60,994418,999



مرغ سپید گرگان 1390/12/18 21,9602,700185,870393,963442,450



مزرعه نمونه ارتش 1390/10/21 23,4003,500470,387466,081364,900



مزرعه نمونه ارتش 1390/04/20 16,5003,60080,96012,650 



نیکو دشت گلستان 1390/03/23 52,0007,20055,813  



نیکو دشت گلستان 1390/11/04 51,8807,7401,032,5491,043,686943,454




جمع مرغ: 1,426,870

6,735,8576,741,6316,219,373

آمیخته: کاب



پرماه گلستان 1390/03/31 25,5603,35058,788  



گلریزان 1391/02/23 23,6003,287  158,136



مرغ مادر تایماز 1390/10/21 21,0003,000422,142418,278327,474



مرغ مادر عرفان 1390/10/27 25,0002,800500,250500,250419,750



مرغ مادر عرفان 1390/06/30 25,6003,000258,680191,556144,452



واحد مرغ مادر یمرلی 1391/02/26 29,5803,570  166,910




جمع مرغ: 293,540

1,239,8601,110,0841,216,722




جمع مرغ:





استان: گیلان

آمیخته: راس



آسیه نوید 1391/01/15 63,2359,520 624,4241,212,003



اهورا جوجه گیلان 1390/04/15 66,0608,020303,876  



اهورا جوجه گیلان 1391/02/10 68,1207,880 48,048762,491



پاسکه 1391/01/06 33,9502,27083,811432,071675,175



پرناز صومعه سرا 1390/10/06 30,0004,100604,440557,520400,200



تعاونی میرزا کوچک خان 1390/05/26 57,2007,100410,467305,219105,248



سپید ماکیان 1 1390/08/03 39,2005,125513,912412,933302,937



سپید ماکیان 1 1390/05/24 29,8004,500210,189155,35845,693



سفید رود 1390/07/16 41,5606,200490,685361,960277,842



سیمرغ پر طلایی سپید رود 1391/02/14 21,6003,960  213,293



گیل جوجه جوگلوبندان 1390/10/24 54,5006,1351,093,0521,088,038882,464



گیل مرغ 1390/10/04 29,5304,060594,065537,012389,403



گیلک ماهی بهدان 1390/12/27 18,2003,53596,278276,276364,182



گیلک ماهی بهدان 1391/01/04 30,0005,32095,220400,200597,540



مرغ سلامت 1390/10/26 22,5004,100450,570449,880373,290



مرغ سلامت 1390/12/22 36,3504,725256,389607,529730,151



مرغ سلامت 1390/11/03 14,500400288,811291,479260,797



مرغ مادر شاهد 1391/02/06 4,7601,730 10,07259,120



مرغ مادر شاهد 1391/01/21 14,8804,785 115,449257,820



مرغ مادر عبدا.. نوید طالمی 1390/07/05 27,0803,200291,073212,595162,769



معاف جوجه فومن 1390/10/11 23,2003,100469,213454,271318,381



نوید جوجه 1390/04/11 52,08010,760207,626  



نوید جوجه 1390/07/12 52,7506,600606,625436,770339,710



نوید جوجه 1391/02/26 48,4706,210  273,500



نوید مرغ گیلان 1390/09/06 56,8237,2001,055,998758,018616,869



واحد جمشید غلامی 1390/12/28 31,1005,300153,551462,561621,834



واحد جمشید غلامی 1391/01/05 37,6504,000106,223490,705749,336



واحد صفر علی نوید طالمی 1390/11/01 20,5002,200408,947411,463360,540



واحد صفر علی نوید طالمی 1390/08/18 37,8405,400567,449452,566337,684



واحد صفر علی نوید طالمی 1390/10/27 26,7504,600535,267535,267449,132




جمع مرغ: 2,743,149

9,893,73710,887,68412,139,404

آمیخته: کاب



سبزدشت گیلان 1390/03/31 6,1602,94214,168  



سبزدشت گیلان 1390/04/29 73,7707,883402,686158,360 



سبزدشت گیلان 1390/05/18 50,1109,538335,002242,79930,734



کابک سپهر 1390/05/15 23,0003,000149,531107,2103,527



مرغ مادر هامون کپورچال 1390/04/25 26,0003,635135,54639,867 




جمع مرغ: 425,030

1,036,933548,23634,261




جمع مرغ:





استان: لرستان

آمیخته: راس



پیامان خرم 1391/02/10 26,6402,700 18,790298,190



دربار 1390/08/10 26,0003,980354,813293,419212,091




جمع مرغ: 131,280

354,813312,209510,281




جمع مرغ:





استان: مازندران

آمیخته: آربوراکرز



آفاق طیور 1390/04/02 15,3752,04540,077  



آفاق طیور 1390/03/30 16,2352,00834,851  



سپید پر ساری تعاونی 297 1390/12/07 21,1072,868255,675419,114425,587



کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1390/05/05 15,4613,32591,03549,785 



کوهستان بهشهر واحد شیرآقایی 2 1390/04/30 17,440
96,26940,112 



گوهربال 1390/04/11 22,5452,99389,879  



مرغ مادر شاکری 1390/10/28 28,0003,400559,850560,710475,701



مرغ مادر قربانی 1391/01/29 23,4341,737 115,702348,543



مرغ مادر قربانی 1391/02/06 9,4842,400 20,068117,792



میر امین 1391/02/23 40,1087,202  268,751



میر امین 1391/03/08 7,000
  7,406



واحد مرغ مادر شیرآقایی1 کوهستان بهشهر 1390/11/15 18,6003,168350,796375,609368,763




جمع مرغ: 436,022

1,518,4321,581,1002,012,543

آمیخته: راس



اکسین واحد حسینخان شیخی 1391/02/12 20,0003,000  211,600



آببندان سر ساری 1391/03/03 35,0006,250  98,747



آفاق طیور 1390/07/13 19,7202,600228,292165,398128,207



آفاق طیور 1390/12/01 12,350
172,323246,366247,881



آفاق طیور 1390/11/24 3,1502,00050,71563,17762,886



آمل جوجه 1390/04/06 25,4003,90081,788  



آمل جوجه 1390/11/13 26,0004,200506,306525,842514,678



آمل جوجه 1390/07/26 21,0004,000264,040205,436153,272



آمل جوجه 1391/01/24 39,0005,970 261,326639,860



آمل جوجه 1390/08/02 7,00080091,23372,98753,667



برادران رستم نژاد 1390/11/12 19,0003,000375,820384,560375,820



بهار سواد کوه 1391/01/22 42,6706,200 316,014726,244



پارس جوجه طبرستان 1391/02/28 35,6506,850  176,016



پرینه آمل 1390/05/03 24,500
141,25071,377 



پرینه آمل 1390/04/30 6,2005,00034,22414,260 



تشنی(رمضان رضایی) 1390/10/15 22,8003,100460,423452,033328,274



تعاونی 214(آیدا) 1390/06/09 22,3003,400179,173138,14188,903



تعاونی 221 بابل(سرهنگ پور) 1390/11/11 19,1002,500378,091386,291373,991



تعاونی 231 زری بال 1390/11/20 19,4002,200336,137390,277386,111



تعاونی 232 -طیور هما 1391/02/28 36,5004,500  180,213



تعاونی 256 بهبال شمال 1390/10/16 14,5602,247293,801288,889212,538



تعاونی 257 سوادکوه (آپن) 1390/08/11 23,3502,800320,440266,019191,905



تعاونی 260 سواد کوه 1390/05/26 16,8002,280120,55789,64530,912



تعاونی 261(تیرنگ)(سعادت آباد) 1390/08/09 24,9504,250338,572278,892201,995



تعاونی 290 1390/10/22 27,0203,300542,742538,599426,736



تعاونی 317قائم شهر 1390/07/13 17,4552,500202,070146,400113,480



تعاونی 324 دارتلا 1390/09/21 19,3002,500384,418300,964235,267



تعاونی 440 پیمان 1390/08/16 18,5003,392270,051218,423161,123



تعاونی 612 ممتاز جوجه پارسی 1391/01/28 27,5603,650 145,793418,362



تعاونی 668 مویدی 1390/12/10 31,3505,125350,911621,065633,562



تلاونگ شمال 1390/11/12 16,5002,000326,370333,960326,370



تیرنگ 1390/08/05 25,9503,900344,184278,928203,725


تولکی  تیرنگ 1390/02/10 31,5005,000320,016310,104275,805



چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1390/06/15 21,8002,800185,183143,067102,954



چالاک جوجه(تعاونی143 قائم شهر) 1391/02/03 26,3004,000 83,476350,842



حدیث سواد کوه 1391/02/20 60,0007,090  465,520



حدیث سواد کوه 1390/03/17 52,1406,3407,995  



خنارجوجه 1390/12/07 33,9003,500410,642673,141683,537



دشت ناز(تعاونی960ساری) 1390/12/21 28,2303,750209,071480,474567,478



دشت ناز(تعاونی960ساری) 1391/01/06 20,1702,60049,793256,698401,128



رامسر طیور 1390/11/22 75,35010,1001,259,3491,513,5311,501,976



رامسر طیور 1390/04/29 9,7603,75053,27720,951 



رامسر طیور 1390/05/02 33,2402,750189,60291,742 



زربال گستر کوثر 1390/05/17 52,9006,550350,409253,07424,334



زربال گستر کوثر 1390/11/06 53,9006,9601,071,1011,085,9771,001,678



سروبالان 1390/09/28 24,0003,400480,608407,744305,440



صبا طیور خزر- بهنمیر بابلسر 1390/08/23 18,6302,600297,943229,956176,251



صدف کریم محمدیان 1390/08/23 30,0004,150479,780370,300283,820



طیور ملک بهشهر 1391/02/06 20,5002,500 43,378254,610



قطره طلا 1390/06/05 57,1106,790444,849339,766192,651



قطره طلا 1390/09/07 33,8705,100636,192454,422371,328



قطره طلا 1390/05/29 16,8802,500124,23693,17738,824



قطره طلا 1390/12/17 53,6556,380473,058979,0251,081,864



گهرباران 1390/10/26 37,0004,450740,938739,802613,855



ماه جوجه طبرستان 1390/05/03 26,5603,760153,12777,378 



مجتمع مرغ مادر فکوری 1391/02/11 33,5004,330 11,814364,704



مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1390/08/15 36,1005,100519,768423,453310,532



مرغ مادر فردوس کریم فکوری 1391/01/27 25,2003,100 142,195390,264



مرغ مادرطیور بهشت 1391/02/25 29,5204,400  176,983



مرغ مادرطیور بهشت 1391/03/03 18,0001,600  50,784



مرغک سهیل 1390/04/06 10,0003,20032,200  



مرغک سهیل 1391/01/17 41,0506,230 376,401761,614



مرغک سهیل 1390/03/30 30,5404,64065,559  



مهتاب نور 1391/02/07 9,0002,000 15,870109,020



مهتاب نور 1391/01/31 7,500
 31,740106,950



مهر جوجه 1390/06/28 25,0003,000247,250184,000138,000



میر امین 1390/06/10 52,8408,000427,792330,567218,758



ناوک هامون شمال 1390/04/07 11,500
38,793  



ناوک هامون شمال 1390/03/31 25,4003,60058,420  



نعاونی 251 قائم شهر 1391/02/26 15,5001,800  87,461



نگین واحد احمد محمدیان 1390/05/19 23,6003,600159,221115,79818,093



نور جوجه 1390/12/29 35,8805,000164,497522,651716,858



نوشهر ماکیان 1390/04/21 26,1403,780129,86424,049 



نیما مرغ 1390/12/11 31,1303,820338,901616,228629,594



واحد صفایی جوان 1390/08/16 17,5002,200255,453206,617152,413



واحد علی شاکری و شریک 1390/06/17 41,2605,700359,347275,836199,918



واحد محمد الهی 1390/09/16 20,4502,635405,756298,515241,446



واحد مرغ مادر پاکدامن 1391/01/29 15,4702,000 76,381230,091




جمع مرغ: 5,134,080

17,933,92119,500,36021,499,723

آمیخته: کاب



به جوجه آمل 1390/11/25 32,0004,290505,386641,302639,338



پویا طبرستان 1390/11/29 30,7003,955447,197613,365615,249


تولکی  کیمیاجوحه آمل 1390/01/21 27,7404,230203,670181,143120,900



مازندجوجه(تعاونی 294) 1390/04/26 19,0002,850100,21832,047 


تولکی  مرغ مادر شرف الدین 1390/02/28 34,3703,779391,220320,643120,900



مرغ مادر کاکلی بابل کنار 1390/04/29 20,0002,600109,17442,933 




جمع مرغ: 452,430

1,756,8651,831,4331,496,387




جمع مرغ:





استان: مرکزی

آمیخته: راس



درنا جوجه دلیجان 1390/08/02 26,5004,400345,383276,307203,167



مروارید(توکلیان) 1390/03/25 40,4805,75055,862  



میلاد جوجه فرجی 1390/08/04 17,050
224,833181,434132,809



میلاد جوجه فرجی 1390/07/24 25,0606,200311,245239,774179,830




جمع مرغ: 246,310

937,323697,515515,806

آمیخته: کاب


تولکی  مرغ پرور 1389/11/05 41,2803,450356,845134,550 



مرغ پرور 1390/12/27 31,6254,100167,296480,067632,816




جمع مرغ: 177,435

524,141614,617632,816




جمع مرغ:





استان: هرمزگان

آمیخته: کاب



مرغ مادر دهشت 1390/03/25 29,8904,80041,248  



مرغ مادر دهشت 1390/04/11 2,500
9,967  




جمع مرغ: 32,390

51,21500




جمع مرغ:





استان: همدان

آمیخته: راس



تعاونی مرغ دوستان 1390/12/24 19,4702,800123,596313,467390,491



وحدت غرب 1390/07/25 18,0002,300224,940174,156130,272




جمع مرغ: 112,410

348,536487,623520,763

آمیخته: کاب



الوند تویسرکان (آذربال)(کشت و صنعت سهیل) 1391/02/30 16,8302,450  71,224




جمع مرغ: 16,830

0071,224




جمع مرغ:





استان: یزد

آمیخته: راس


تولکی  خرم رشدایساتیس 1389/08/01 17,0001,820155,15058,500 


تولکی  خرم رشدایساتیس 1389/07/27 17,3003,130155,15058,500 



واحد آیت الهی 1390/07/14 23,5003,100273,853199,625154,223



یزد جوجه 1390/10/10 39,0005,100788,164755,872532,220




جمع مرغ: 256,100

1,372,3171,072,497686,443




جمع مرغ:
  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام