دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 مدیریت و پرورش
لينک هاي مرتبط با اين بخش
 تعیین جنسیت گوساله پیش از تولد
 شیر دوشی
 تعریف شیر
 آبستنی گاوهای شیری
 معیارهای ارزیابی گاو شیری جهت خرید
 ویژگیهای یک گاو شری خوب
 اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو شیری
 عوامل موثر بر طول عمر مفيد گاو شيرى
 اثرات نیتروژن اوره ای شیر و نیتروژن خون بر تولید مثل گاوهای شیرده
 تاثیر گاز آمونیاک بر گوساله ها
 عوامل موثر در از دست رفتن آبستنى
 فحل خاموش
 معیارهای استاندارد شیر
 گروه بندى گاو شيرى
 بی شاخ کردن گوساله ها
 کاهش تنش حرارتی گاوهای شیری
 حفظ سلامت دستگاه گوارش در گاوهای شیری
 گاو خشک و انتقالی
 نکاتی پیرامون استفاده از هورمون رشد برای گاوهای شیری
 مصرف آب در گوساله شيرى
 جایگاه فری استال
 ازدست دادن آب در گوساله های شیر خوار
 اثرات تنش گرمایی در گله گاوهای شیری
 چگونه شیر بهداشتی تولید کنیم؟
 کاربرد دیدگاه انتخاب‌ براساس‌ نشانگرها در برنامه های اصلاح نژاد
 تاثیر انتخاب پدر در پيشرفت ژنتيکى
 لاینر شیر دوشی
 تکنيک انتقال جنين در گاو
 زمـان از شیـرگیـری گـوسـاله هـا
 نحوه کار با پايوت هاى اسپرم منجمد
 اثرات پروتئین و انرژی مصرفی بر تولیدمثل در گاوهای شیری
 شناسايى عوارض ناشى از مصرف تفاله تازه گوجه فرنگى و شيوه مناسب مصرف آن در تغذيه گاو هاى شيرى
 آنستروس و استروس در گاوهاى شيرى
 طرح توجيحى فنى ،مالى و اقتصادى پرورش گاوشيرى با پنجاه راس
 پدیده های نوین ٬ استراتژی های جدید را برای گاو نزدیک زایمان توصیه می کند
 طول دوره ی روشنایی روزانه و هورمون رشد (تروپست)بر تولید شیر در گاوها
 درباره پرورش گوساله های شیری
 عوامل موثر بر تولید شیر و ترکیبات آن
 سیستم های همزمان سازی فحلی در گاوهای شیری
 معیارهای ارزیابی گاو شیری جهت خرید
 مسائلی در مورد تلقیح مصنوعی
 چند نکته برای پیشگیری از اسهال
 چند نکته در مورد فحل یابی
 جداول مهم برای واحدهای گاوداری شیری
 مقایسه نتیجه پرواربندی گوساله و گوسفند
 تشخیص آبستنی بر مبنای میزان غلظت پروژسترون مدفوع در تلیسه ها
 استرس گرمايى
 روش نگهداری و حمل و نقل اسپرم منجمد در گاوهای صنعتی
 مدیریت مطلوب برای بهترین عملکرد
 تعیین جنسیت گوساله پیش از تولد
 آهک
 بافرها
 آشنائی با کدها در کاتالوگ اسپرم گاوهای نر
 کاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله‌های گاو شیری
 پنج نکته مهم مدیریتی برای افزایش بازدهی درجوجه کشی
 پنج نکته مهم مدیریتی برای افزایش بازدهی درجوجه کشی
 ویژگی یک گاو شیری خوب
 کاربرد نمره وضعیت بدن در مدیریت گله‌های گاو شیری
 باروری و بارداری در دامداریهای مدرن