دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 درباره پرورش گوساله های شیری
درباره پرورش گوساله های شیری
     
  • برای قطع شیر گوساله ها ۴۳%از تولید کنندگان به عامل سن٬ ۲۷%به مقدار مصرف کنسانتره و حدود ۲۷% نیز به وزن توجه میکنند .
  • بیش لز ۶۰%گاوداران گوساله ها را حد اقل در سن ۸ هفتگی از شیر میگیرند .  

جدول:مراحل نمو و توسعه دستگاه گوارش گوساله ها

 

مرحله

مدت زمان

خوراک مورد نیاز

فاز پیش نشخوار

شیر دان مهمترین جزءدستگاه گوارش دراین مرحله است

از تولد تا۲ الی ۳ هفتگی

در صورتیکه از خوراک خشک (استارتر )استفاده نشود این مرحله بطول می انجامد .

شیر یا جایگزین شیر مرغوب به همراه استارتر و آب

 

فاز انتقالی

از زمان که گوساله شروع به خوردن استارتر میکند تخمیر شکمبه ای آغاز میشود.تولید اسیدهای چرب فرار حاصل از تخمیر قندها عامل رشد و نمو شکمبه می باشند .

از تولد تا ۲الی ۳ هفتگی تا قطع شیر

زمان این مرحله در صورت تغذیه شیر به مدت طولانی تری افزایش پیدا میکند.

شیر یا جایگزین شیر مناسب به همراه استارتر و آب

میزان مصرف استارتر گوساله به سلامت دام٬نرخ رشد٬در دسترس بودن آب تمیز و برنامه تغذیه ای واحد بستگی دارد .

فاز نشخوار

خوراک خشک تنها منبع غذایی در این مرحله است . شکمبه مهمترین جزء دستگاه گوارش می باشد و میکرو ارگانیسم های آن مسئول تجزیه مواد غذایی و تولید پروتئین وVFA هستند.

 

 

 

از زمان قطع شیر به بعد

 

پس از قطع شیر ٬شکمبه قسمت اعظم انرژی و پروتئین مورد نیاز گوساله را تامین می نماید ٬ برخی از مواد مغذی نیز از روده کوچک جذب می شوند.

 

     
  • تولید اسیدهای پر چرب فرار (VFA) عامل رشد و نمو سریع بافت های شکمبه گوساله ها می باشند٬ اسیدهای چربی که عمدتاً باعث بهبود این فعالیت های متابولیکی می شوند بوتیرات و پروپیونات هستند .
  • استفاده از علوفه خشک در تغذیه گوساله های شیر خوار به بهینه شدن  نمو شکمبه کمک می کنند و ترجیحاً باید از هفته هشتم پس از تولد این کار را شروع کرد .
  • هرگز قبل از سن ۴ هفتگی گوساله ها را از شیر نگیرید ٬زیرا دستگاه گوارش به اندازه کافی رشد نیافته تا مقدار کافی خوراک خشک هضم و جذب نماید .
  • گوساله هایی که از بدو تولد آب آزاد در اختیا ر دارند افزایش وزن روزانه بیشتری داشته ٬استارتر بیشتری مصرف کرده و کمتر دچاراسهال میشود .  

 

مآخذ: مجله برآیند ش۵

 

  BAMN PUBLICATIONS.۱۹۹۷