دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

حدیث

طیور بهشت

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

سیانس

 اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو شیری
گاو   اصلاح نژاد کاربردی در صنعت گاو شیری مقدمه:
تامین نیاز غذائی انسانها و ایجاد امنیت غذائی یکی از اصلی ترین و مهمترین اهداف دامپروری در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. پرورش گاو یکی از شاخه های مهم این فعالیتها محسوب میشود. کشور ما تا اواخر نیمه اول قرن بیستم از یک ساختار دامداری کاملا سنتی ، بر پایه دامداری روستائی و عشایری برخوردار بوده است .در آن ایام گوسفندداری یکی از مهمترین زیر بخشهای کشاورزی و مهمترین منشاء تولید پروتئین بود ، به تدریج با گذشت زمان و بدنبال افزایش جمعیت ، تقاضا برای شیر و گوشت افزایش یافت و به طبع آن پرورش گاو توسعه یافته و روند ایجاد دامداریهای متمرکز و تغییر سیستم دامداری از شکل سنتی به شکل صنعتی شروع شد و شاید بتوان اواخر دهه بیست را سر آغاز حرکت برای به کار بستن شیوه های نوین دامپروری دانست.   امروزه در دامداریهای مدرن و صنعتی کشور بهره گیری از گاوهای اصلاح شده ، تجهیزات مدرن و پیشرفته ، محیط سالم و بهداشتی ، توانائی تولید و کشت نباتات علوفه ای ، امکان ثبت اطلاعات و رکوردها ، برآورد معیارهای ژنتیکی از قبیل وراثت پذیری ، تخمین ارزش اصلاحی ، استاندارد کردن تولید بر اساس سن ، طول دوره شیر دهی و غیره ، انتخاب اسپرم و برآورد عملکرد اسپرمهای مصرفی ، ارزیابی تیپ ، کنترل همخونی و آمیزشهای برنامه ریزی شده در گله و دهها مورد دیگر موجبات پویائی و شکوفائی هر چه بیشتر این صنعت را فراهم آورده اند. نقش گزارشها در مدیریت :
به طور کلی مدیریت در هر زمینه ای دارای سه عنصر عمده تصمیمات ، منابع و اهداف است در مورد دامپروری ، اقتصادی کردن واحد و افزایش بازده تولید از طریق به کار بستن اصول صحیح علمی از مهمترین اهداف یک مدیریت کارآمد است. هدف مدیرت در واحدهای دامداری : ستون فقرات ارزیابی مراحل تصمیم گیری ، گزارشهای مختلف یا رکوردهای ارائه شده از عملکرد تصمیم هستند. رکورد چیست ؟ رکورد را میتوان شمارش وقایع تعریف کرد اهمیت ثبت مشخصات:
آغاز هر گونه فعالیت مدیریتی و اصلاح نژادی با تعیین و هویت بخشیدن به دامها امکان پذیر است و ثبت مشخصات این امکان را در جهت شناسائی دامها در گله فراهم میسازد معیارهای شناسایی گاو: معیارهای متداول شناسائی گاو را به طور کلی میتوان به نژاد ، جنس ، رنگ ، نقش پوزه ، گروه خونی ، داغ ، سن ، وزن ، پلاکهای گوش و گردن ، برچسبهای کاغذی ، مداد رنگی مخصوص ، کندن علائم یا حروف روی بخشی از گوش دسته بندی کرد مراحل ثبت مشخصات : به طور کلی مراحل ثبت مشخصات به منظور شناسائی دامها را میتوان به عملیات شماره زنی بر روی حیوان ، صدورشناسنامه ، تعیین شماره ثبت رسمی و تعیین خطوط خونی و شجره دام تقسیم کرد. از لحاظ کاربردی روشهای شناسایی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد روشهای موقتی روشهای دائمی روشهای دائمی شناسائی:
خال کوبی ( Tatooing ): بریدن لبه های گوش (Notching ) : داغ زدن (Branding): سیستم تعیین هویت الکترونیکی (E ID ) اسکیج(Sketch ) اثر پوزه (Nazolabiogram ): تعیین گروه های خونی :
ابزار خالکوبی : نحوه بریدن لبه های گوش داغ زنی: شناسایی الکترونیکی : اسکیج : اثر پوزه : روشهای موقتی :
شماره گوش( Ear tag ): شماره گردن (Neck tag ): شماره ساق(Leg band): برچسب های سینه (Brisket Tag ): رنگ ها ( Marking paint & pen ): شماره گذاری روی شاخها( Horn taging ): شماره گوش فلزی و پلاستیکی: شماره گردن : شماره ساق پا : رنگها : شماره گذاری روی شاخ : اهمیت تهیه شناسنامه:
تهیه شناسنامه علاوه بر تامین شناخت بهتر ، موجب افزایش ارزش اقتصادی گاو شده و امکان صدور نژادهای مختلف با شجره های مشخص را فراهم مینماید. نکته : بهترین و مهمترین نتیجه ای که از تهیه شناسنامه و ثبت کلیه مشخصات دام به دست می آید ، هنگام انتخاب دام) به گزینی ) میباشد زیرا به گزینی در حقیقت تعیین و نگهداری گاوهای با ارزش و حذف گاوهای کم ارزش و یا بی ارزش بر مبنای استفاده از اصول علمی است. انواع شناسنامه به طور کلی عبارتند از:
الف - فرم ثبت مشخصات انفرادی و شجره دام : ب- شناسنامه بهداشتی و درمانی : ج - شناسنامه تولیدی : د - شناسنامه تغذیه ای : ن - شناسنامه تلقیحی و تولید مثلی: و - کارتهای امتیاز علی رضا حسنی بافرانی