دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/25
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1391/10/25

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 00000 - 00000

کاب
00000 - 00000

پلاس 00000 - 00000

تخم مرغ:

تهران 26000-28500


مرغ گوشتی:

زنده  تهران 33000-34000

کشتار تهران 45000-49000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6500

برزیل بندر امام 6300

اوکراین بندر امام 6300

روس امیرآباد 0000

برزیل تهران 0000

فارس 6000

دزفول 0000

کرمانشاه 6150

گلوتن ذرت :

چینی  23000

گندم:

امیرآباد 5950

اوکراین بندر امام 5700

دزفول 5700

کردستان 5650

جو:

نوشهر 6200

امیرآباد 6150

اوکراین بندر امام 5850

سبوس گندم:

تهران 4650

کرج 4630

سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 11500

برزیل بندر امام 00000

اکسدانه تهران 12500

بهپاک بهشهر 00000

خاوردشت گرگان 12150

پلیت آرژانتین بندر امام 12550


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13150


خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

روس مشهد 7700

روس امیرآباد7870

قزاق مشهد 8800

کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 12700

اردبیل 12500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :

جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000

دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000

چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5
%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 175000

فرانسه 173000

لیزین :

اندونزی 90000

آمریکا 93000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 180000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000


توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-
جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            


   لینک دانلود آهنگ سایت