دریافت قیمتها در تلگرام

سروش

فائو یا سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

بورس جهانی شیکاگو

بورس جهانی شیکاگو

جوجه کشی طیور بهشت

حدیث

جوجه فلکس

پروماک

مرغک

طیوران ابزار

افرند توسکا

سیانس

بیکداچمن

دانلود آهنگ

 قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور درمورخه 1391/10/24
                                                                                                                                                                                             


قیمت جوجه یکروزه گوشتی و نهاده های دام و طیور در مورخه 1391/10/24

جوجه یکروزه گوشتی :

راس 11000 - 11500

کاب
10000 - 10500

پلاس 10500 - 11000


تخم مرغ:

تهران 26000-29000

مرغ گوشتی:

زنده  تهران 32000-33000

کشتار تهران 43500-48000


مرغ مادر:

منجمد تهران 40000 -41000

زنده تهران 29000-30000


ذرت:

برزیل بندر امام 6500

برزیل بندر امام 6250

اوکراین بندر امام 6300

روس امیرآباد 0000

برزیل تهران 0000

فارس 0000

دزفول 0000

کرمانشاه 6250


گندم:

امیرآباد 5950

اوکراین بندر امام 5700

دزفول 5700

کردستان 5650


جو:

نوشهر 6250

امیرآباد 6250

اوکراین بندر امام 5950

سبوس گندم:

تهران 4650

کرج 4630


سبوس برنج:

دوکوب کامپیوتری 2000

تفاله گندم :

مشهد 0000

تفاله چغندر قند :

قزوین 0000

کنجاله سویا:


پرک هندی بندر امام 11500

برزیل بندر امام 00000

اکسدانه تهران 12500

بهپاک بهشهر 00000

خاوردشت گرگان 12350

پلیت آرژانتین بندر امام 12500


کنجاله کلزا:

روس نوشهر 13150

خاوردشت گرگان 00000

کنجاله آفتابگردان :

روس مشهد 7700

روس امیرآباد7870

قزاق مشهد 8800


کنجاله تخم پنبه :


ترکمن مشهد 12700

اردبیل 12500

کنجاله زیتون:

رودبار 0000

 جوش شیرین:

چینی تهران 18300

ایرانی تهران 00000

پودر ماهی :


جنوب گیلان 22000

شمال 33000

پودر گوشت:

مشهد 5500

قزوین 6000


دی کلسیم فسفات:

کرج 20500

دورود 21000


چینی تهران 18600

صدف معدنی:

گنبد 380

کربنات کلسیم:

البرز قزوین 250 - 350

کنسانتره طیور گوشتی :

5%
تهران 30000

2.5%
تهران 00000

متیونین :

دگوسا 175000

فرانسه 173000

لیزین :

اندونزی 92000

آمریکا 95000

پرمنگنات :

چینی تهران 00000

کولین کلراید :

چینی تهران 00000

ترئونین :

دگوسا تهران 000000

بتائین :

چینی 000000

فرمالین :

گالن 20 لیتری تهران  000000

توضیح:


1- کلیه قیمتها به ریال و بصورت واریزی میباشد

2-جهت مشاهده نرخ بورس کالاهای کشاورزی
اینجا راکلیک کنید

3-جهت اطلاع از قیمت سایر روزها 
اینجا را کلیک نمائید


            

   لینک دانلود آهنگ سایت      

  دریافت روزانه قیمتها از طریق تلگرام